Олена Коваленко
Олена Коваленко
Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
НазваПосиланняРік
Підприємництво та його організаційно-правові засади:[навчальний посібник]
ОВ Коваленко
Львів: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка 400, 2013
162013
Реалізація інноваційної моделі України за кризових обставин: аспекти соціальної та продовольчої безпеки
ОВ Коваленко
Облік і фінанси, 152-158, 2015
102015
Економічна культура як складова підготовки висококваліфікованих фахівців у ВНЗ
ОВ Коваленко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
102011
Как строить систему управления: прагматичный подход
С Сокур, О Коваленко
Режим доступу: http://www. management. com. ua/ims/ims100. html, 2005
102005
Сучасні інформаційні системи—інвестиції в розвиток підприємства
ОО Коваленко
Інвестиції: практика та досвід, 10-13, 2009
82009
Как строить систему управления: прагматичный подход [Електронний ресурс]/С
С Сокур, О Коваленко
С. Сокур, О. Коваленко—http://www. management. com. ua/ims/ims100. html, 0
8
Правові та організаційно-фінансові питання регулювання та захисту корпоративних інтересів суб'єктів господарювання в акціонерних товариствах
ОІ Коваленко
Правничий вісник Університету «КРОК, 107-119, 2009
62009
Щоб язик міг довести до Києва, і до Лондона, і до Парижа…
О Коваленко
Іноземні мови в навчальних закладах, 28-34, 2008
62008
На варті духовних скарбів України: архівісти Чернігівщини 20–30-х рр.
ОБ Коваленко
Сіверянський літопис, 106-112, 1999
61999
Стан та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу в Україні
О Коваленко
Галицький економічний вісник, 18-25, 2015
52015
Молочна промисловість: сучасний стан та перспективи розвитку
ЮВ Сіра, ОВ Коваленко
К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки, 2014
52014
Нова філософія економічної освіти
О Коваленко
Освіта України, 5-15, 2004
52004
Додана вартість у контексті національної продовольчої безпеки
ОВ Коваленко
Економіка та держава, 98-102, 2015
42015
Соціальні та комерційні вектори формування конфігурації доданої вартості у продовольчому комплексі
ОВ Коваленко
Продовольчі ресурси. Серія: Економічні науки, 74-80, 2014
42014
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі: поради до освітньої лінії
ОВК Т.О.Пироженко, М.А.Машовець
Дошкільне виховання, стор. 32-35, 2012
42012
Маслов Василь Іванович
ОБ Коваленко, В Ткаченко
Репресоване краєзнавство (20–30-ті роки)/Інститут історії України.–К …, 1991
41991
Факторно-критеріальна модель оцінювання рівнів сформованості самостійності у студентів медичних коледжів
ОО Коваленко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 208-216, 2013
32013
Комп’ютерна система тестування для підсумкового контролю знань студентів
ВА Мізюк, ОВ Коваленко
Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць.–Випуск ІІІ …, 2012
32012
Економічна культура майбутніх фахівців інженерно-педагогічного профілю та рівні її сформованості
ОВ Коваленко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
32012
Русової і дошкілля початку ХХ сторіччя
ОВ Коваленко, СФ Спадщина
Дитячий садок, 1-3, 2006
32006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20