Олена Коваленко
Олена Коваленко
Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут
Verified email at kubg.edu.ua
TitleCited byYear
Механізми ауторегуляції утворення оксиду азоту в організмі ссавців та їх порушення при розвитку патологічних процесів
ВО Костенко, НВ Соловйова, ОВ Коваленко, ОА Левченко, БВ Сорокін, ...
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2011
182011
Підприємництво та його організаційно-правові засади:[навчальний посібник]
ОВ Коваленко
Львів: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка 400, 2013
172013
Аналіз поширеності та захворюваності на цукровий діабет і його ускладнення серед населення України та у Київській області за 2004–2013 рр.
ВІ Ткаченко, НВ Видиборець, ОФ Коваленко
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 177-182, 2014
112014
Как строить систему управления: прагматичный подход
С Сокур, О Коваленко
Режим доступу: http://www. management. com. ua/ims/ims100. html, 2005
112005
Реалізація інноваційної моделі України за кризових обставин: аспекти соціальної та продовольчої безпеки
ОВ Коваленко
Облік і фінанси, 152-158, 2015
102015
Економічна культура як складова підготовки висококваліфікованих фахівців у ВНЗ
ОВ Коваленко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
102011
Сучасні інформаційні системи—інвестиції в розвиток підприємства
ОО Коваленко
Інвестиції: практика та досвід, 10-13, 2009
102009
Становлення радянського історичного краєзнавства на Чернігівщині
СЗ Заремба, ОБ Коваленко
Український історичний журнал, 104–112-104–112, 1983
101983
Ефективність впровадження інноваційної продукції на нішевих продовольчих ринках
ОВ Коваленко
Інвестиції: практика та досвід, 26-29, 2014
92014
Как строить систему управления: прагматичный подход [Електронний ресурс]/С
С Сокур, О Коваленко
С. Сокур, О. Коваленко—http://www. management. com. ua/ims/ims100. html, 0
9
Головні етапи розвитку історичного краєзнавства на Чернігово-Сіверщині
О Коваленко
Краєзнавство, 2000
82000
Ніжинське історико-філологічне товариство і його внесок у розвиток краєзнавства на Чернігівщині
ОБ Коваленко
Друга Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства …, 1988
71988
Стан та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу в Україні
О Коваленко
Галицький економічний вісник, 18-25, 2015
62015
Правові та організаційно-фінансові питання регулювання та захисту корпоративних інтересів суб'єктів господарювання в акціонерних товариствах
ОІ Коваленко
Правничий вісник Університету «КРОК, 107-119, 2009
62009
Щоб язик міг довести до Києва, і до Лондона, і до Парижа…
О Коваленко
Іноземні мови в навчальних закладах, 28-34, 2008
62008
На варті духовних скарбів України: архівісти Чернігівщини 20–30-х рр.
ОБ Коваленко
Сіверянський літопис, 106-112, 1999
61999
Додана вартість у контексті національної продовольчої безпеки
ОВ Коваленко
Економіка та держава, 98-102, 2015
52015
Молочна промисловість: сучасний стан та перспективи розвитку
ЮВ Сіра, ОВ Коваленко
К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки, 2014
52014
Соціальні та комерційні вектори формування конфігурації доданої вартості у продовольчому комплексі
ОВ Коваленко
Продовольчі ресурси. Серія: Економічні науки, 74-80, 2014
52014
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі: поради до освітньої лінії
ОВК Т.О.Пироженко, М.А.Машовець
Дошкільне виховання, стор. 32-35, 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20