Ковальчук Василь Іванович, Vasyl Kovalchuk, Ковальчук Василий Иванович
Ковальчук Василь Іванович, Vasyl Kovalchuk, Ковальчук Василий Иванович
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інноваційні підходи до організації навчального процесу
ВІ Ковальчук
К.: Шк. світ, 2011
302011
Технології навчання дорослих на основі особистісно орієнтованого підходу. Тренінг
В Ковальчук
Шкільний світ, 2009
282009
Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів у післядипломній освіті
ВІ Ковальчук
дис... докт. пед. наук 13 (04), 2014
182014
Формування культури праці учнів ПТНЗ художнього профілю
ВІ Ковальчук
К, 2005
182005
Ефективний урок: технології, структура, аналіз
ВІ Ковальчук
К.: Шкільний світ, 87-91, 2011
142011
Проблеми управлінського лідерства у професійно-технічній освіті
ВІ Ковальчук
Вісник післядипломної освіти, 101-111, 2009
122009
Розвиток вищої освіти відповідно до тенденцій і вимог ринку праці
ВІ Ковальчук
Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації. Матеріали ІІ …, 0
12
Результаты экспериментальной работы по развитию педагогического мастерства мастеров производственного обучения ПТУЗ в системе повышения квалификации
ВИ Ковальчук
Балтийский гуманитарный журнал, 2014
112014
Педагогічна майстерність викладача–основа його компетентності
ВІ Ковальчук
Профтехосвіта.–2011.–черв, 30, 2011
112011
Методичні рекомендації до курсу «Інформаційні технології» у ПТНЗ. Професія–«Кравець»(форма навчання–ТУ)
ВІ Ковальчук, МФ Бирка
К.: ТОВ «Майстерня книги, 2010
112010
Тенденції розвитку освітньої системи в Україні
ВІ Ковальчук
Economics, science, education: integration and synergy. Materials of …, 2016
102016
Створення сприятливого навчального середовища. Тренінги
ВІ Ковальчук
К.: Шк. світ, 2011
72011
Сутність та структура педагогічної майстерності вчителя
ВІ Ковальчук
Вища освіта України, 210-223, 2011
72011
Rozvytok vyshchoyi osvity vidpovidno do tendentsiy i vymoh rynku pratsi [Development of higher education in accordance with the trends and requirements of the labor market]
VI Kovalchuk
Rozvytok suchasnoi osvity: teoriia, praktyka, innovatsii: materialy II …, 2016
62016
High education system challenges in the context of requirements of labour market and society
V Kovalchuk
Scientific letters of academic society of Michal Baludansky, 88-90, 2016
62016
Тенденції інноваційного розвитку сучасної школи в Україні
ВІ Ковальчук
Імідж сучасного педагога, 3-6, 2015
62015
Як стати майстерним педагогом: навч.-метод. посіб. (видання друге, перероблене і доповнене)
ВІ Ковальчук, ЛМ Сергеєва, АО Молчанова
«Арт Економі», 2011
6*2011
Як стати майстерним педагогом: навчально-методичний посібник
ВІ Ковальчук, ЛМ Сергеєва, АО Молчанова
К.: Тов.«Етіс плюс».–2007, 2007
62007
Професійний розвиток учителів: зарубіжний досвід. Електрон. ресурс
ВІ Ковальчук
Режим доступу: http://education-ua. org/ua/porivnyalna-pedagogika/485 …, 0
6
Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі
VI Kovalchuk, IP Vorotnykova
Information Technologies and Learning Tools 60 (4), 58-76, 2017
52017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20