Олег Кузьмак
Олег Кузьмак
доктор економічних наук, доцент, директор, Рівнеська філія, ПВНЗ "Європейський університет"
Підтверджена електронна адреса в rivne.e-u.in.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Центральний банк і грошово-кредитна політика
ОМ Кузьмак, ОІ Кузьмак, ІЛ Боднарюк
Червінко А.В., 2012
222012
Особливості формування та використання сільського трудового потенціалу [Електронний ресурс]
ОІ Кузьмак
Режим доступу: http://rstu. rv. ua/metods/asp/vd/v39ek21. doc, 2007
102007
Modeling of diversification of foreign economic interactions
I Hrozniy, O Kuzmak, O Kuzmak
Problems and Perspectives in Management, 155-165, 2018
6*2018
Сільський трудовий потенціал: аналіз та шляхи раціонального використання
ВФ Дмитришин, ОІ Кузьмак
ДП “Видавничий Дім “Укрпол”, 2007
52007
Особливості інформаційного забезпечення системи управління промисловим підприємством в умовах реалізації багатокомпонентного аналітичного підходу
РП Шерстюк, ІА Кінаш, ОБ Погайдак, ОІ Кузьмак
Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету …, 2015
42015
Інноваційна стратегія як засіб стабілізації розвитку промислового підприємства
ОІ Кузьмак
Інноваційна економіка, 114-118, 2016
32016
Багатокомпонентний, функціонально-логістичний підхід до формування моделі управління чинниками підвищення ефективності промислового підприємства у постконфліктний період
РП Шерстюк, ІА Кінаш, ОБ Погайдак, ОІ Кузьмак
Сталий розвиток економіки, 44-53, 2015
32015
Аналіз ефективності інноваційно-ресурсної та логістичномаркетингової компонент організаційного механізму управління в умовах євроінтеграційної трансформації підприємства
ІА Кінаш, РП Шерстюк, ОБ Погайдак, ОІ Кузьмак
Вісник Одеського національного університету. Економіка. Вип 5, 122-127, 2015
32015
Чинники формування та використання сільського трудового потенціалу
ОІ Кузьмак
Сталий розвиток економіки, 49-52, 2013
32013
Регіональні аспекти інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств
ОІ Кузьмак
Вісник Хмельницького національного університету, 24-28., 2010
22010
Проблеми, напрями та механізм підвищення якості надання туристичних послуг у контексті європейських вимог
ОМ Кузьмак, ОІ Кузьмак
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2018
1*2018
Стратегія розвитку взаємовідносин промислових підприємств та комунального обслуговування
ОІ Кузьмак
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
12016
Формування організаційно-економічної моделі розвитку сервісно-виробничого обслуговування промислових підприємств
ОІ Кузьмак
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 233-236, 2016
12016
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ СЕРВІСНО-ВИРОБНИЧОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ IMPROVEMENT OF METHODS FINANCING OF THE SERVICE-PRODUCTION MAINTENANCE …
ОІ Кузьмак
Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/67.pdf, С. 322-327, 2016
12016
Напрями реформування системи управління персоналом підприємств комунальної містообслуговуючої сфери в умовах євроінтеграції
ОІ Кузьмак
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2016
12016
Business Expectations of Enterprises in Ukraine Crisis
O Kuzmak
Ante portas – Studia nad Bezpieczeństwem, 173-178, 2015
12015
Євроінтеграційна трансформація нововведень з використанням дуалістичного підходу до управління підприємством (Постконфліктні аспекти впровадження інновацій у виробництво)
Р Шерстюк, І Кінаш, О Погайдак, О Кузьмак
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 38-49, 2015
12015
Етапи та методологія дослідження і оцінювання трудового потенціалу
ОІ Кузьмак
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 2013
12013
Сталий розвиток підприємств: основи, принципи та чинники впливу
ОІ Кузьмак, ОМ Кузьмак
Економіка і управління, 27-36, 2019
2019
Теоретико-концептуальні підходи дослідження чинників виникнення ризиків фінансово-кредитних установ
ОМ Кузьмак, ОІ Кузьмак
Економіка і управління, 16-21, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20