Ковальчук Галина Іванівна
Ковальчук Галина Іванівна
Директор Інституту книгознавства Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського, д-р іст. наук, проф.
Підтверджена електронна адреса в nbuv.gov.ua
НазваПосиланняРік
Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах
ГІ Ковальчук
Національна бібліотека України ім. ВІ Вернадського, 2004
512004
Створення електронних колекцій книжкових пам’яток у Національній бібліотеці України імені ВІ Вернадського (на прикладі почаївських стародруків)
К Лобузіна, Г Ковальчук, Н Заболотна
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 145-153, 2009
112009
Розвиток теорії книгознавства на сучасному етапі
Г КОВАЛЬЧУК
Бібліотечний вісник, 44-53, 2009
92009
Рукописні книги та стародруки : навч. посіб.
ГІ Ковальчук
НБУВ, 2011
82011
Книжное памятниковедение: теоретико-методологические аспекты
ГИ Ковальчук
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции …, 2005
82005
Чи потрібен Україні Державний реєстр книжкових пам’яток?
ГІ Ковальчук
Бібліотечний вісник, 3-10, 2012
72012
Рідкісні українські книги в бібліотечних фондах: пам’яткознавчий аспект
Г Ковальчук
Бібліотечний вісник, 29-36, 2007
72007
Книгознавча концепція ПЙ Ярковського (до джерел історії вітчизняної бібліологічної науки)/Галина Ковальчук
Г Ковальчук
Наук. пр. Націо нальної бібліотеки України імені ВІ Вернадського.—К., 2000 …, 2000
72000
Каталог орнітологічної колекції Чернівецького краєзнавчого музею
ГІ Ковальчук, ГА Голубєва, ІВ Скільський
Чернівці, 1991
71991
«Почаевский проект»: деятельность Национальной библиотеки Украины имени ВИ Вернадского по исследованию почаевских старопечатных книг
ГИ Ковальчук, НВ Заболотная
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции …, 2007
62007
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КНИЖКОВОГО ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА ХХ СТОЛІТТЯ
ГІ КОВАЛЬЧУК
Національна б-ка України ім. В.І.Вернадського, 2005
6*2005
Український науковий інститут книгознавства (1922-1936)
ГІ Ковальчук
Київ : Академперіодика, 2015
52015
Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам’яток в НБУВ
ГІ Ковальчук
Бібліотечний вісник, 3-9, 2008
52008
Програма ЮНЕСКО «Пам’ять світу»: діяльність бібліотек, архівів, музеїв зі збереження документального надбання
Г Ковальчук, Л Муха
Національна бібліотека України ім. ВІ Вернадського, 2007
52007
Особливості перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, обтяженої дуоденогастроезофагеальним рефлюксом
ВІ Вдовиченко, ГІ Ковальчук
Acta Medica Leopoliensia 9 (3), 99-102, 2003
52003
Співробітники УНІК–жертви політичних репресій
ГІ Ковальчук
Наук. праці НБУВ, 52-94, 1999
51999
Співробітники УНІК - жертви політичних репресій
Г Ковальчук
Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек, 131-132, 1997
51997
Каталог ентомологічної колекції Чернівецького краезнавчого музею
ГІ Ковальчук, ГА Голубева, ІВ Скільський
Чернівці, 1993
51993
Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини в Національній бібліотеці України імені ВІ Вернадського
Л Дубровіна, Г Ковальчук
Бібліотечний вісник, 3-11, 2016
42016
Діяльність бібліотек зі збереження національної документальної спадщини: проблеми кооперації
ГІ Ковальчук
Бібліотечна планета, 9-11, 2010
42010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20