Follow
Володимир Карашецький
Володимир Карашецький
НЛТУ України, кафедра ІТ
Verified email at nltu.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Автоматизована система моніторингу вступної кампанії закладу вищої освіти
ВП Карашецький, ВІ Яркун
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія.№ 2: 12-16., 2021
32021
Кубатурні формули чисельного інтегрування за об'ємом тетраедра на основі інтерполяційних повних поліномів
ВП Карашецький
Науковий вісник НЛТУ України 17 (6), 258-264, 2007
32007
Розрахунок тривимірних потенціальних магнітних полів методом кінцевих елементів
ВП Карашецький
Науковий вісник НЛТУ України 23 (12), 379-384, 2013
22013
Кубатурні формули чисельного інтегрування за площею трикутника на основі інтерполяційних повних поліномів
ВП Карашецький
Науковий вісник НЛТУ України 17 (7), 275-280, 2007
22007
Розрахунок тривимірних вихрових магнітних полів методом кінцевих елементів
ВП Карашецький
Науковий вісник НЛТУ України 21 (9), 327-332, 2011
12011
Вплив порядку інтерполяції кінцевих елементів на точність розв'язання краєвих задач розрахунку статичних магнітних полів диференціальним методом
ВП Карашецький
Науковий вісник НЛТУ України 20 (8), 280-285, 2010
12010
РОЗРАХУНОК ТРИВИМІРНИХ СТАЦІОНАРНИХ ПОТЕНЦІАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПОЛІВ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
В Карашецький, В Яркун
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія 59 (1), 139-145, 2024
2024
Розроблення програмного забезпечення мобільного застосунку “Нумізмат” з використанням фреймворку IONIC
БМ Пилипців, ВП Карашецький
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології, 200-203, 2023
2023
Розроблення системи моніторингу рейтингів та вакансій провідних ІТ компаній України
В Марків, ВП Карашецький
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології, 255-258, 2023
2023
Розроблення вебсистеми обліку продукції підприємств з використанням фреймворків Laravel та Vue. js
Ю Марадь, В Карашецький
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології, 243-246, 2023
2023
Розроблення інтелектуальної системи для менеджменту підприємницької діяльності
А Калимон, В Карашецький
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології, 93-96, 2023
2023
Автоматизована веб-система підбору та відображення оптимальних апроксимант
ВП Карашецький
Науковий вісник НЛТУ України 28 (3), 127-130, 2018
2018
Розрахунок двовимірних стаціонарних температурних полів за наявності внутрішніх джерел тепла методом скінченних елементів
МІ Дмитрусь, ВП Карашецький
Науковий вісник НЛТУ України 27 (5), 134-138, 2017
2017
Розрахунок двовимірних статичних безвихрових теплових полів методом скінченних елементів
Н Дмитрусъ, ВП Карашецьшй
Науковий вісник НЛТУ України 26 (5), 300-307, 2016
2016
Побудова графічного контенту застосунків з використанням JavaFX і Swing компонентів і даних, взятих із баз даних
ВП Карашецький
Науковий вісник НЛТУ України 25 (1), 386-392, 2015
2015
Особливості розрахунку двовимірних вихрових магнітних полів методом кінцевих елементів
ВП Карашецький
Науковий вісник НЛТУ України 22 (10), 329-336, 2012
2012
Комп'ютерна система тестування знань
ВП Карашецький
Науковий вісник НЛТУ України 19 (7), 267-271, 2009
2009
Методика розрахунку електромагнітних сил, які діють на клин у пазу електричної машини
ВП Карашецький
Науковий вісник НЛТУ України 17 (8), 302-304, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18