Fomina Olena
Fomina Olena
Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Облік і аудит в управлінні продажами товарів
ОВ Фоміна
ОВ Фоміна, 2008
272008
Enterprise’s risks assessment in accounting
O Fomina, A Honcharenko
Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI), 3 4 (2), 67-70, 2015
142015
Оцінка ризиків підприємства в системі обліку
ОВ Фоміна, ОМ Гончаренко
Економічний часопис-ХХІ, 67-70, 2015
132015
Механізм регулювання соціально-трудових відносин на засадах відповідальності
ОО Фоміна
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім …, 2013
132013
Управлінський облік. Навчальний посібник
ОВ Нападовська, Л.В., Фоміна
Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2006
13*2006
Tools for management accounting
A Mazarak, O Fomina
Economic Annals-XXI 159 (5-6), 48-51, 2016
82016
Управлінський облік у торгівлі: монографія
ОВ Фоміна
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016
72016
Облік в управлінні підприємством
О Фоміна
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 113-120, 2010
72010
Інноваційні системи управлінського обліку
О Фоміна
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 73-82, 2014
62014
Принципи управлінського обліку
ОВ Фоміна
Актуальні проблеми економіки, 392–397, 2015
52015
Організація управлінського обліку на підприємстві торгівлі
ОВ Фоміна
Бізнес Інформ, 295-299, 2015
52015
Напрями вдосконалення обліку операцій з продажу товарів із застосуванням активізаційних управлінських заходів
ОВ Фоміна
Актуальні проблеми економіки, 207–216, 2008
52008
Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо продажу товарів
ОВ Фоміна
Вісник Чернівецького національного торгово-економічного університету, 122-130, 2007
42007
Управлінська звітність у системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства
ОВ Фоміна
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 201-205, 2016
32016
Управлінський облік доходів підприємств торгівлі: процесний підхід
ОВ Фоміна
ЖДТУ, 2016
32016
Кримінологічна безпека як інтегративна складова національної безпеки України
ДМ Прокоф'єва-Янчиленко, ДМ Прокофьева-Янчиленко
Одеса: Юрид. л-ра, 2014
32014
Стейкхолдерський підхід до формування управлінської звітності
АВ Блакита, ДВ Карпенко, ОВ Фоміна
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2014
32014
Облікова політика для цілей управлінського обліку
ОВ Фоміна
Збірник наукових праць SWorld 40 (4), 65-74, 2013
32013
Концептуальні основи обліку венчурної діяльності
ОВ Фоміна
Інвестиції: практика та досвід, 12-16, 2017
22017
Дисциплінарна матриця управлінської звітності
ВВ Сопко, ОВ Бенько, Микола Миколайович, Фоміна
Київ. нац. торг.-екон. ун т, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20