Fomina Olena
Fomina Olena
Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Облік і аудит в управлінні продажами товарів
ОВ Фоміна
ОВ Фоміна, 2008
262008
Управлінський облік у торгівлі: монографія
ОВ Фоміна
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016
162016
Механізм регулювання соціально-трудових відносин на засадах відповідальності
ОО Фоміна
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім …, 2013
152013
Enterprise’s risks assessment in accounting
O Fomina, A Honcharenko
Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI), 3 4 (2), 67-70, 2015
142015
Оцінка ризиків підприємства в системі обліку
ОВ Фоміна, ОМ Гончаренко
Економічний часопис-ХХІ, 67-70, 2015
142015
Управлінський облік. Навчальний посібник
ОВ Нападовська, Л.В., Фоміна
Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2006
12*2006
Tools for management accounting
A Mazarak, O Fomina
Economic Annals-XXI 159 (5-6), 48-51, 2016
112016
Облік в управлінні підприємством
О Фоміна
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 113-120, 2010
112010
Принципи управлінського обліку
ОВ Фоміна
Актуальні проблеми економіки, 392–397, 2015
82015
Інноваційні системи управлінського обліку
О Фоміна
Вісник КНТЕУ, 73-82, 2014
72014
Інструментарій управлінського обліку
АА Мазаракі, ОВ Фоміна
Економічний часопис – ХХІ, 48-51, 2016
62016
Організація управлінського обліку на підприємстві торгівлі
ОВ Фоміна
Бізнес Інформ, 295-299, 2015
62015
Managing the agricultural enterprises' valuation: Actuarial approach
M Fomina, O., Moshkovska, O., Luchyk, S., Manachynska, Y., Kuzub
Problems and Perspectives in Management, № 18. -, Issue № 1- P. 289– 301, 2020
52020
Assessment of enterprise risk in the accounting system
OV Fomina, OM Goncharenko
Otsinka ryzykiv pidpryyemstva v systemi bukhhalterskoho obliku 3, 4, 2015
52015
Кримінологічна безпека як інтегративна складова національної безпеки України
ДМ Прокоф'єва-Янчиленко, ДМ Прокофьева-Янчиленко
Одеса: Юрид. л-ра, 2014
52014
The structure of flora of urban aglomeration of Belgorod
OV Fomina, VK Tokhtar
Belgorod State University Scientific Bulletin. Natural sciences 21 (13), 28-32, 2010
52010
Current aspects of the cryptocurrency recognition in Ukraine
HD Fomina O., Moshkovska O., Avhustova O., Romashko O.
Banks and Bank Systems, P. 203– 213, 2019
42019
Стейкхолдерський підхід до формування управлінської звітності
АВ Блакита, ДВ Карпенко, ОВ Фоміна
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2014
42014
Напрями вдосконалення обліку операцій з продажу товарів із застосуванням активізаційних управлінських заходів
ОВ Фоміна
Актуальні проблеми економіки, 207–216, 2008
42008
Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо продажу товарів
ОВ Фоміна
Вісник Чернівецького національного торгово-економічного університету, 122-130, 2007
42007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20