Оксана Любомирівна Кардаш
Оксана Любомирівна Кардаш
Verified email at nuwm.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Навчальний тренінг з обліку і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання
ОМ Боровик
3*2017
Моделювання впливу макроекономічної політики на параметри економічного зростання
А Сухоруков, Ю Харазішвілі
ТНЕУ, 2012
32012
Євроінтеграційні аспекти економічної безпеки України
ОЛ Кардаш
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки 2 …, 2010
22010
Методичні вказівки для проходження виробничої та переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка …
ПМ Грицюк, ВС Волошин, ОЛ Кардаш
12018
Продовольча безпека України: оцінювання та державне регулювання
ОЛ Кардаш
НУВГП, 2015
12015
Сучасне методичне забезпечення оцінювання продовольчої безпеки України
ОЛ Кардаш
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 194-194, 2015
12015
Использование таксономического показателя для оценки состояния продовольственной безопасности Украины
ОЛ Кардаш
Международное научное издание Современные фундаментальные и прикладные …, 2013
12013
ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
AY Yakymchuk, OL Kardash, OF Yakymchuk
Вісник НУВГП. Серія" Економічні науки" 2 (90), 260-272, 2020
2020
Освітньо-професійна програма" Інформаційні технології в бізнесі" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051" Економіка" галузі знань 05" Соціальні та поведінкові науки …
ПМ Грицюк, ВС Волошин, ОЛ Кардаш
2020
Державне управління фінансуванням закладів вищої освіти України у контексті забезпечення якості освіти і досягнення безпекових показників
АЮ Якимчук, ОЛ Кардаш, ОП Постельжук, ОФ Якимчук
Економіка та держава, 25-32, 2020
2020
Оцінка показників соціальної безпеки України у контексті національної безпеки держави задля досягнення цілей сталого розвитку
АЮ Якимчук, ОЛ Кардаш, ОП Постельжук, ОФ Якимчук
Інвестиції: практика та досвід, 75-80, 2020
2020
Основи економіки (укр.) Basics of Economics (en.)
ОЛ Кардаш
2020
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сенсори і виконавчі елементи» для здобувачів вищої освіти першого …
СВ Клімов
2020
Робоча програма з дисципліни «Економетрика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні …
ОЛ Кардаш
2019
Робоча програма з дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп …
ОЛ Кардаш
2019
Робоча програма з дисципліни «Моделювання економіки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією …
ОЛ Кардаш
2019
Робоча програма з дисципліни «Економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форми …
ОЛ Кардаш
2019
Робоча програма з дисципліни «Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня …
ОЛ Кардаш
2019
Робоча програма з дисципліни «Економіка програмного забезпечення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні …
ОЛ Кардаш
2019
Економіка програмного забезпечення (економіка і бізнес)(укр.) Software Economics (Economics and Business)(en.)
ОЛ Кардаш
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20