Дубрівна Антоніна Петрівна  (Dubrivna Antonina)
Дубрівна Антоніна Петрівна (Dubrivna Antonina)
Kyiv National University of Technology and Design
Verified email at knutd.com.ua - Homepage
TitleCited byYear
The conceptual sphere of the analysis of abstraction in the fine art as an element of artistic culture
A Dubrivna
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2019
2019
Тенденції розвитку безпредметної образотворчості в арт-практиках України початку ХХІ ст.
АП Дубрівна
East European Scientific Journal, 2019
2019
Абстракція як константа образотворчості в контексті художньої культури України
АП Дубрівна
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 2019
2019
Особистість митця у міжкультурному діалозі: проект" Арагон. Карлос Гарсіа Лаос"
АП Дубрівна, ПІ Дубрівний
Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність, 2018
2018
Абстракція як концепт художньої практики
АП Дубрівна
Актуальні проблеми сучасного дизайну, 2018
2018
Особливості українського аванґардного руху та його значення у формуванні абстрактного мистецтва України
АП Дубрівна
Вісник Львівської національної академії мистецтв, 2017
2017
Spatial and temporal dimension of Ukrainian abstract art
A Dubrivna
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2017
2017
ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОГО АБСТРАКТНОГО МИСТЕЦТВА
A Dubrivna
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (4), 141-145, 2017
2017
Культурно-мистецькі проекти як модус міжкультурної комунікації
АП Дубрівна
Національні культури у глобалізованому світі, 2017
2017
Міжкультурна взаємодія Україна–Іспанія (на прикладі культурно-мистецького проекту" Споріднені душі")
АП Дубрівна
Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХІ століття, 2017
2017
The abstract signs in geometric ornamentation of Ukrainian Pysanky
A Dubrivna
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2016
2016
Абстрактне мистецтво як універсальна мова транскультурного діалогу
АП Дубрівна
Дискурсивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур, 2016
2016
Інтерпретація української традиційної орнаментики як форми абстрактної знаковості в контексті розвитку абстрактного мистецтва України
АП Дубрівна
Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу, 2016
2016
Історично-культурні передумови походження українського абстрактного мистецтва
АП Дубрівна
Мистецька освіта і культура України ХХІ століття, 2016
2016
Роль древней изобразительной культуры в формировании украинского абстрактного искусства
АП Дубривна
В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и …, 2016
2016
Мистецькі підходи до розуміння соціальних проблем в контексті діалогу культур України та Іспанії
АП Дубрівна, К Гарсіа Лаос
Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття …, 2016
2016
Тенденции развития абстрактной знаковости в геометрической орнаментике украинской народной вышивки
АП Дубривна
Манускрипт, 2016
2016
Стародавня образотворча культура як першооснова абстрактного мистецтва України
A Dubrivna
Мистецтвознавчі записки, 209-218, 2016
2016
Абстрактне мистецтво як сегмент української художньої культури
АП Дубрівна
Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство, 2016
2016
Абстрактна знаковість у геометричній орнаментиці української писанки
A Dubrivna
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (3), 80-84, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20