Підписатись
Сhristina Тsymbrovska
Сhristina Тsymbrovska
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика формування у майбутніх лікарів-педіатрів професійно орієнтованої англомовної компетентності в усному спілкуванні
ХІ Цимбровська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
92017
Getting well: Speaking Course for Pediatricians, (Виздоровлюємо: Розмовний курс для педіатрів)
TK Цимбровська Х.І.
2016
Тестування англомовної професійно орієнтованої компетентності а усному спілкуванні майбутніх лікарів-педіатрів
ЦХ І.
Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний …, 2016
2016
Problem Solving Method of Building ESP Communicative Competence in Future Pediatricians
T Kh.
Intellectual archive 5 (1), 135 – 142, 2016
2016
Система вправ і завдань для формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні майбутніх лікарів-педіатрів
ЦХ І.
Педагогічний альманах : збірник наукових праць., 165–174, 2016
2016
Pedagogika. Współczesne tendencje w nauce i edukacji
ЦХ І.
BBC 94, 54-58, 2016
2016
Зміст навчання, спрямований на формування у майбутніх лікарів-педіатрів англомовної професійно-орієнтованої компетентності в усному спілкуванні
ЦХ І.
Педагогічний альманах:збірник наукових праць Херсон: “Херсонська Академія …, 2016
2016
Оцінювання рівня сформованості англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні майбутніх лікарів-педіатрів
ХІ Цимбровська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
2016
Оценивание уровня сформированности англоязычной профессионально ориентированной компетентности в устном общении будущих врачей-педиатров
ХИ Цимбровская
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
2016
Лінгвопрагматичні особливості фахового мовлення у змісті формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні майбутніх педіатрів
Х Цимбровська
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2016
2016
Роль методів активного навчання у формуванні професійно орієнтованої англомовної компетентності у говорінні майбутніх лікарів-педіатрів
ЦХ І.
Лінгвістична теорія та практика: історичне надбання, актуальні проблеми та …, 2015
2015
The Essence of the Concept «English-speaking Vocationally-oriented Competence in Oral Speech of Future Pediatrician»
K Tsymbrovska
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 12, 268-274, 2015
2015
Актуальність ідей Яна Амоса Коменьского про систему освіти молоді
ЦХ І.
Актуальні проблеми української освіти : матеріали студентських наукових …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–13