Олександр Харченко
Олександр Харченко
професор інформатики Національного авіаційного університету
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розробка та керування вимогами до програмного забезпечення на основі моделі якості
О Харченко, В Яцишин
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 201-207, 2009
162009
Метод багатокритеріальної оптимізації програмної архітектури на основі аналізу компромісів
ОГ Харченко, ІО Боднарчук, ІО Галай
Інженерія програмного забезпечення, 5-11, 2012
122012
Методы создания тестовых наборов данных при сертификационных испытаниях комплексов программ контроля полетов
ІЕ Райчев, ОГ Харченко
Вісник НАУ.–2001.–№ 1.–С. 126–132., 2001
92001
Принципи проектування відкритих розподілених систем. Стуктурний системній аналіз і проектування інформаційних систем. Лабораторний практикум для студентів спеціальності 6 …
ІЕ Райчев
Національний авіаційний університет., 2007
82007
Проблеми оцінювання якості критичних програмних систем при їх сертифікації
ІЕ Райчев, ОГ Харченко
Інститут програмних систем НАН України, 2004
82004
Інструментальний засіб розробки та комунікації вимог якості до програмних систем
ОГ Харченко, ВВ Яцишин, ІЕ Райчев
Науковий журнал «Інженерія програмного забезпечення»№ 2, НАУ, Київ, 2010–с …, 2010
72010
Методи забезпечення та контролю якості WEB-застосувань на стадіях життєвого циклу
ОГ Харченко
Вимірювальна та обчислювальна техніка в обчислювальних процесах, 139-144, 2011
52011
ПРОЕКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ WEB–ЗАСТОСУВАННЯ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ЯКОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ
ОГ Харченко, ІО Галай, ІО Бондарчук, ВВ Яцишин
Інженерія програмного забезпечення 4 (4), 26, 2010
42010
Концепція побудови сертифікаційної моделі якості програмних систем
ІЕ Райчев, ОГ Харченко
Інститут програмних систем НАН України, 2006
32006
Исследование методов тестирования программных модулей обработки полетной информации
ІЕ Райчев, ОГ Харченко
Вісник КМУЦА.–2000.–№ 1–2.–C. 127–133., 2000
32000
Case-технологія розроблення вимог до програмного забезпечення та оцінювання його якості
ВВ Яцишин, ОГ Харченко
Науковий вісник НЛТУ України 20 (2), 2010
22010
Система автоматизації сертифікаційних випробувань програмного забезпечення контролю польотів
ІЕ Райчев, ОГ Харченко
Вісник Черкаського державного технологічного університету.–2003.–№ 3.–С. 24–30., 2003
22003
Стійкість розв’язків задачі оптимізації архітектури програмних систем
О Харченко, І Галай, І Боднарчук
Видавництво Львівської політехніки, 2013
12013
Організація баз даних та знань
ОГ Харченко
Національний авіаційний університет, 2012
12012
Математичні моделі функцій частинних критеріїв в задачах векторної оптимізації складних технічних систем
ВА Василенко, АС Климова, МВ Куклінський, АС Савченко, ...
Наукоємні технології 45 (1), 46-53, 2020
2020
Проектування архітектури програмних систем в проектах з гнучкими методами управління
І Боднарчук, О Харченко, Б Хоміцький, Г Шимчук
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Архітектура системи автентифікації користувачів інформаційної системи на основі віддаленого виділеного сервера
ЮА Сметанка
2019
Основи теорії інформаційних систем.
ІЕ Райчев, ОГ Харченко
Національний авіаційний університет., 2017
2017
An Optimal Trade-off Solution of the Software Architecture Choice Problem
О Харченко, І Боднарчук, І Галай, В Яцишин
England, UK Journal of Information and Computing Science Vol. 11, No. 4 …, 2016
2016
Стандартизація та сертифікація інформаційних управляючих систем.
ЮК Зіатдінов, ІЕ Райчев, ОГ Харченко
Національний авіаційний університет., 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20