Іван Петрович Куций
Іван Петрович Куций
доцент кафедри історії України ТНПУ імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Українська науково-історична думка Галичини (1830–1894 рр.): рецепція національної історії
І Куций
Тернопіль: Джура, 2006
132006
Рецепція національної історії в українській науково-історичній думці Галичини (1830-і–1894 рр.)
ІП Куций
Автореф.… канд. іст. наук.–Львів, 2004
82004
Імагологія як стратегія дослідження цивілізаційних образів в українській історіографії
І Куций
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
62014
Категорія цивілізаційна ідентичність як об’єкт історіографічного дослідження: сучасні інтерпретації
ІП Куций
Український історичний журнал, 113-122, 2014
52014
Слов’янофільство як ідейно-світоглядне джерело слов’янської цивілізаційної ідентичності українських інтелектуалів ХІХ ст.
І Куций
Проблеми слов'янознавства, 37-50, 2014
22014
Ґенеза категорії цивілізація: між реальною та уявлюваною спільнотою
ІП Куций
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
22014
Українофільська течія галицької історіографії ХІХ ст.: концептуалізація історично-цивілізаційної ідентичності
І Куций
Інститут історії України НАН України, 2008
22008
Образи Сходу й Заходу в українській історіографії: між реальним та уявним простором
І Куций
Український історичний журнал, 2019
12019
The Reception of Europe/West in the Scientific Heritage of the Mykhailo Maksymovych
І Куций
Східноєвропейський історичний вісник, 8-15, 2018
12018
«Захід» і «Схід» на ментальних картах українських істориків Східної Галичини ХІХ ст.
І Куций
Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки, 18-31, 2013
12013
СТЕПАН КАЧАЛА У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ
І Куций
Ukraïnsʹka istorychna biohrafistyka: zabute i nevidome, 57, 2008
12008
Рецепція козацтва в українській історіографії Галичини ХІХ ст.
ІП Куций
Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України: зб. наук. праць …, 2008
12008
Історіографічна спадщина Олександра Барвінського: концептуалізація історично-цивілізаційних уявлень
І Куций
Історіографічні дослідження в Україні, 2007
12007
Куций ІП «Ткаченко В. Феномен українського писанкарства кінця ХІХ–початку ХХІ ст.(історіографічний і джерелознавчий зріз). Київ: Міленіум, 2020. 420 с.»
ІП Куций
Ukrainian Peasant, 2020
2020
Слов’янський етногенез в≪ східнослов’янських≫ науково-історичних дискурсах: від наративних студій до історіографічних рефлексій [рецензія на:] Івангородський КВ етнічна …
І КУЦИЙ
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
2019
Історичний образ Польщі на цивілізаційній карті Пантелеймона Куліша
І Куций
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
2019
ІІ Черкаський історіографічний симпозіум Історіографія як інтелектуальний простір міжнародного діалогу: випадок Центрально-Східної Європи
ІП Куций
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки, 126-130, 2019
2019
Засади європоцентризму в українській історіографії другої половини ХІХ–початку ХХ ст.
І Куций
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Історіографічний посібник з академічним змістом
І Куций
Історіографічні дослідження в Україні, 2018
2018
Візантія на ментальних картах українських істориків ХІХ ст.
І Куций
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20