Підписатись
Іван Петрович Куций
Іван Петрович Куций
доцент кафедри історії України ТНПУ імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Українська науково-історична думка Галичини (1830–1894 рр.): рецепція національної історії
І Куций
Тернопіль: Джура, 2006
172006
Цивілізаційні ідентичності в українській історіографії кінця XVIII–початку ХХ ст.: між Слов’янщиною та Європою
І Куций
Тернопіль: Підручники і посібники, 2016
82016
Рецепція національної історії в українській науково-історичній думці Галичини (1830-і–1894 рр.)
ІП Куций
Автореф.… канд. іст. наук.–Львів, 2004
82004
Категорія цивілізаційна ідентичність як об’єкт історіографічного дослідження: сучасні інтерпретації
ІП Куций
Український історичний журнал, 113-122, 2014
72014
Імагологія як стратегія дослідження цивілізаційних образів в українській історіографії
І Куций
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
72014
Ґенеза категорії цивілізація: між реальною та уявлюваною спільнотою
ІП Куций
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
52014
Слов’янофільство як ідейно-світоглядне джерело слов’янської цивілізаційної ідентичності українських інтелектуалів ХІХ ст.
І Куций
Проблеми слов'янознавства, 37-50, 2014
42014
Образи Сходу й Заходу в українській історіографії: між реальним та уявним простором
І Куций
Український історичний журнал, 2019
32019
Українофільська течія галицької історіографії ХІХ ст.: концептуалізація історично-цивілізаційної ідентичності
І Куций
Інститут історії України НАН України, 2008
32008
The reception of Europe/West in the scientific heritage of the Mykhailo Maksymovych
І Куций
East European Historical Bulletin, 8-15, 2018
22018
Між Руським світом та Слов’янщиною: цивілізаційні образи у науковій спадщині Михайла Максимовича
І Куций
Історіографічні дослідження в Україні, 2016
22016
«Захід» і «Схід» на ментальних картах українських істориків Східної Галичини ХІХ ст.
І Куций
Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки, 18-31, 2013
12013
Степан Качала у контексті українського історіографічного процесу
І Куций
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
12008
Рецепція козацтва в українській історіографії Галичини ХІХ ст.
ІП Куций
Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України: зб. наук. праць …, 2008
12008
Історіографічна спадщина Олександра Барвінського: концептуалізація історично-цивілізаційних уявлень
І Куций
Історіографічні дослідження в Україні, 2007
12007
Історіософія ліричного суб’єкта Івана Франка у циклі «На старі теми»
ЛП Куца, ІП Куций
Barca Academy Publishing, 2022
2022
Денис Зубрицький-історик-консерватор супроти життєвих та історіографічних «викликів» модерної епохи
ІП Куций
Ліра, 2022
2022
Куций ІП «Ткаченко В. Феномен українського писанкарства кінця ХІХ–початку ХХІ ст.(історіографічний і джерелознавчий зріз). Київ: Міленіум, 2020. 420 с.»
ІП Куций
Ukrainian Peasant, 2020
2020
ВІДОМОМУ БІЛОРУСЬКОМУ ІСТОРИКУ ДМИТРУ КАРЄВУ–70 РОКІВ!
І Куций
OF CHERKASY UNIVERSITY, 130, 2019
2019
Від слов’янщини до Європи: ґенеза цивілізаційної ідентичності Володимира Антоновича
І Куций
Історіографічні дослідження в Україні, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20