Подписаться
Савченко Сергій Олександрович
Савченко Сергій Олександрович
Херсонський політехнічний фаховий коледж Національного унiверситету «Одеська полiтехнiка»
Подтвержден адрес электронной почты в домене public.kherson.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Використання об’єктів керування для оптимізації потоків інформації в мережевих базах даних з різною архітектурою
МС Сафонов, ОЄ Яковенко, АЕ Яковенко, СО Савченко
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві., 60-62, 2012
42012
Енергія моря – невичерпне джерело відновлюваної енергетики
ЯСГ Савченко С.О., Максимович В.О.
Актуальні проблеми сучасної енергетики: матеріали VII Всеукраїнської наук …, 2023
2023
Короткочасні фронтальні лабораторні роботи при викладанні дисциплін електротехнічного спрямування
ШСМ Савченко С.О.
Навчальне видання «Узагальнений досвід педагогічних і науково-педагогічних …, 2022
2022
Проведення лабораторних робіт з електротехніки та електроніки під час дистанційного навчання
КВП Савченко С.О., Дрозд Д.А.
Навчальне видання «Узагальнений досвід педагогічних і науково-педагогічних …, 2022
2022
ЦИФРОВІЗАЦІЯ І МІСЦЕ ВЧИТЕЛЯ, ВИКЛАДАЧА В РОЗВИТКУ ОСВІТИ ХХІ СТ.
СО Савченко, СА Аверіна
ни, академік НАПН Украї ни, доктор фізико-математичних наук, професор, м …, 2021
2021
Аналіз ефективності впровадження світлодіодного освітлення в корпусі №2 ХПТК ОНПУ
СОС Н.Л. Дон, В.П. Клєпов
V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів …, 2020
2020
Порівняльний аналіз реальних та моделюємих несправностей автомобільних генераторів змінного струму
НВЄ С.О. Савченко, Д.А. Дрозд
Збірник ХПТК ОНПУ. Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві …, 2019
2019
Аналіз методів та засобів діагностики шорсткості і хвилястості оброблених поверхонь поршневого ДВЗ
ССО Бездворний І.І.
Збірник ХПТК ОНПУ. Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві …, 2019
2019
Конструювання приладів і систем вимірювання агрогідрометеорологічних величин
СОС І.О.Вожеренко, О.Є. Яковенко
Нaвчaльний посібник 3, 3 розділ, 2019
2019
Підсилення ККД сонячної батареї за допомогою ефекту Зеєбека
ВОО Савченко С.О. , Дон Н.Л.
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2018
2018
К вопросу внедрения информационных технологий в лабораторный практикум по электронике
НЛ Дон, СА Савченко, АН Войцеховский
Вестник Херсонского национального технического университета, 194-198, 2018
2018
До питання впровадження інформаційних технологій в лабораторному практикумі з електроніки
ОНВ Наталя Леонідівна Дон, Сергій Олександрович Савченко
Вестник Херсонского национального технического университета, 194-198, 2018
2018
Моделювання режимів роботи трансформатора в середовищі Multisim
СОС Олександр Никифорович Войцеховський, Наталя Леонідівна Дон
Вісник Херсонського національного технічного університету, 183-188, 2018
2018
РОЗРОБКА І ВИГОТОВЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО УСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ, ЕЛЕКТРОННИХ ТА МЕХАНОТРОННИХ СИСТЕМ АВТОМОБІЛІВ У РАМКАХ КУРСОВОГО І ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
НВЄ Сергей Александрович Савченко
Збірник наукових праць - Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної …, 2016
2016
ЗАСТОСУВАННЯ ІТ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ОЦІНЦІ ПОКАЗНИКІВ МІКРОКЛІМАТУ В НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЯХ
ІІ Бездворний, СО Савченко, ЄВ Баранецький
Збірник наукових праць за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної …, 2015
2015
УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ В РОЗРОБЦІ І ВИГОТОВЛЕННІ ЛАБОРАТОРНОГО УСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ, ЕЛЕКТРОННИХ ТА МЕХАНОТРОННИХ СИСТЕМ АВТОМОБІЛІВ В РАМКАХ КУРСОВОГО І ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
СА Савченко, НВ Євдокімова
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві http://sbornik …, 2015
2015
Моделювання вихідних характеристик автомобільних генераторів змінного струму
СА Савченко, НВ Євдокімова
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві http://sbornik …, 2014
2014
УПРАВЛЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
СА Савченко
Сборник научных трудов SWorld, http://www.sworld.com.ua/konfer28/601.pdf, 65-68, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18