Follow
Н Андрусишин
Н Андрусишин
ДУ Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Національна система загальнообов'язкового державного соціального страхування: сучасні проблеми та стратегія розвитку: Моногр
ЕМ Лібанова
ЕМ Лібанова, ВМ Новіков, ОВ Макарова, УЯ Садова, НІ Андрусишин, ГВ …, 2006
232006
Актуальні проблеми зайнятості внутрішньо переміщених осіб: регіональний аспект
УЯ Садова, ОТ Риндзак, НІ Андрусишин
Демографія та соціальна економіка, 171-185, 2016
82016
Доходи трудових мігрантів як чинник інвестиційного забезпечення розвитку регіону
НІ Андрусишин, ММ БІЛЬ
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2009
82009
Інноватори суспільства знань: ціннісно-мотиваційний вектор підготовки знаннєвого працівника в контексті інтенсифікації інноваційного розвитку
С Вовканич, Н Андрусишин, О Риндзак
Вісник Національної академії наук України, 36-45, 2009
82009
Територіальна міграційна система України як чинник розвитку економіки, держави і суспільства
УЯ Садова, СІ Князєв, НІ Андрусишин
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 3-12, 2013
62013
Інтереси внутрішньо переміщених осіб в епіцентрі інституційних зусиль української держави
УЯ Садова, НІ Андрусишин
Регіональна економіка, 196-198, 2016
42016
Migration capital as strategic resource of Ukraine regional development
M Bril, N Andrusyshyn, L Kovalchuk
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 2 (47), 27-33, 2013
32013
Соціально-економічні наслідки девіантної поведінки молоді та механізм їх профілактики: Автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.07
Н Андрусишин
Інститут регіональних досліджень, Львів, 2010
22010
Особливості відтворення населення УСРР в 1920-1930 роках у параметрах демографічної стійкості
РТ Теслюк, НІ Андрусишин, МВ Бачинська
2021
Попит і пропозиція на професійному ринку праці Львівщини: обриси сегменту робітничих кадрів (за результатами роботи круглого столу на тему Трансформація ринку праці робітничих …
УЯ Садова, НІ Андрусишин
Регіональна економіка, 199-201, 2016
2016
Трансформація ринку праці робітничих кадрів (за результатами моніторингу ринкоутворюючих підприємств Львівщини)
НІ Андрусишин
Регіональна економіка, 51-58, 2015
2015
Трансферти територіальних міграційних систем: понятійно-категоріальний апарат
НІ Андрусишин
Видавництво ЗУКЦ, 2014
2014
Львівська економічна школа праці та зайнятості: минуле, сучасне, майбутнє
УЯ Садова, ЛК Семів, НІ Андрусишин
Регіональна економіка, 109-120, 2014
2014
INNOVATORS OF KNOWLEDGE SOCIETY (VALUE AND MOTIVATION VECTOR OF KNOWLEDGEABLE EMPLOYEE TRAINING IN THE LIGHT OF INNOVATION DEVELOPMENT INTENSIFICATION)(Innovatory suspilstva …
SJ Vovkanych, NI Andrusyshyn, OT Ryndzak
Visnyk Natsionalnoyi akademiyi nauk Ukrainy (Herald of the National Academy …, 2009
2009
ДЕФІЦИТ КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ ТА ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОСТІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
ІЯ Луцишин, УЯ Садова, НІ Андрусишин, СМ Шевченко
ВІСНИК, 2008183, 2008
2008
автори збірника
НІ Андрусишин, ВП Антонюк, ІЄ Бараняк, МВ Бачинська, ВЯ Бідак, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16