Підписатись
Світлана Кучер Svitlana Kucher
Світлана Кучер Svitlana Kucher
Інші іменаС.Л.Кучер, Кучер С.Л.
Криворізький державний педагогічний університет / Kryvyi Rih State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в kdpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Use of information and communication technologies in the organization of blended learning of future vocational education professionals
SL Kucher, RM Horbatiuk, OY Serdiuk, MM Ozhha, NM Hryniaieva, ...
SCITEPRESS–Science and Technology Publications, 2022
192022
Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці до проектної діяльності майбутніх учителів трудового навчання
ВМ Бойчук, РМ Горбатюк, СЛ Кучер
152019
Матеріалознавство швейного виробництва:[навчальнометод. посібник]
ЗС Кучер, СЛ Кучер
Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009
72009
Студентоцентричний підхід у забезпеченні набуття загальних (ключових) компетентностей майбутніми педагогами професійної освіти
РМ Горбатюк, СЛ Кучер
Друк плюс, 2021
52021
Methods of using information and communication technologies in preparing future craft and technology teachers for project activities. Information Technologies and Learning …
VM Boichuk, RM Horbatiuk, SL Kucher
52019
Теоретичні і методичні засади неперервної дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій
СЛ Кучер
Хмельницький: Вид. від. ХГПА, 2018
42018
Формування художньої культури підлітків у центрах дитячої творчості: навчально-методичний посібник
СЛ Кучер
Кривий Ріг: ЯВВА, 2005
42005
Систематизація консультаційного середовища закладу професійної освіти на основі технології педагогічного коучингу
С Кучер
Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics 15 (29), 2023
32023
Використання досвіду дизайн-освіти у підготовці фахівців професійної освіти спеціалізації «дизайн одягу» Abstracts of X International Scientific and Practical Conference
СЛ Кучер
Vancouver, Canada, 476-479, 2020
22020
Педагогічні умови неперервної дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій
СЛ Кучер
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 6 (1), 12-22, 2018
22018
Система дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій на засадах етнодизайну
С КУЧЕР
Гуманізація навчально-виховного процесу, 2018
22018
Експериментальна апробація педагогічної системи дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій в умовах неперервної освіти
С Кучер, РМ Горбатюк
22018
Використання педагогічних інновацій у процесі підготовки майбутніх учителів технологій
СЛ Кучер
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 138-146, 2017
22017
Концептуальні засади організації неперервної дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій
СЛ Кучер
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2016
22016
Формування дизайнерської компетентності студентів у процесі проектування при вивченні композиції одягу
СЛ Кучер
Проектна діяльність у технологічній освіті, 273, 2012
22012
Естетичний зміст художньо-творчої діяльності школярів на заняттях традиційним народним мистецтвом
СЛ Кучер
КДПУ, 2007
22007
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ ПРИ ВИКОНАННІ ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ТЕХНОЛОГІЙ
СЛ Кучер
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ З ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ТА ДИЗАЙНУ …, 0
2
Дизайн одягу
СЛ Кучер
КДПУ, 2017
12017
Теоретические аспекты непрерывного дизайн-образования на основе художественно-практического подхода
СЛ Кучер
РИО БарГУ, 2017
12017
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ МАЙБуТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОЄКТуВАННЯ ІНФОРМАцІЙНОГО ОСВІТНьОГО СЕРЕДОВИЩА у ПРОцЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
СЛ КуЧЕР
²ÑÍÈÊ, 50, 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20