Ігор Навчук
Ігор Навчук
доцент кафедри соціальної медицини та ООЗ, Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет"
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вивчення обізнаності сільських жителів щодо профілактичних технологій артеріальної гіпертензії
ІВ Навчук
Клін. та експерим. патолог.–2008.–Т. VІІ, 65-70, 2008
92008
Розробка й обґрунтування моделі первинної та вторинної профілактики артеріальної гіпертензії у сільського населення
ІВ Навчук, ЗМ Митник, АР Уваренко
Монографія (за ред. ІВ Навчука), Чернівці: БДМУ, 2013
82013
Епідеміологічні особливості хвороб системи кровообігу, їх динаміка в Україні й Чернівецькій області
ІВ Навчук
Клін. та експерим. патол.–2009.–Т. VІІІ, 41-46, 2009
82009
Визначення зв’язку між показниками захворюваності й смертності від хвороб системи кровообігу в сільського населення.
ВІ Навчук
Клін. та експерим. патол.–2012.–Т. ХІ, 42, 2012
72012
Вивчення рівня знань із проблеми „медична профілактика” лікарів сільської ланки охорони здоров’я Чернівецької області з метою профілактики хвороб системи кровообігу
ІВ Навчук
Бук. мед. вісник 12 (2), 107-114, 2008
62008
Сучасні погляди на вторинну профілактику артеріальної гіпертензії у населення сільської місцевості
ВЕ Кардаш, ІВ Навчук
Охорона здоров’я України.–Київ, 78-81, 2003
62003
Вивчення знань сільських лікарів щодо превентивних технологій хвороб системи кровообігу
IV Navchuk
Буковинський медичний вісник 16 (4 (64)), 213-214, 2012
52012
Профілактичні технології у вирішенні проблем артеріальної гіпертензії у сільського населення
ІВ Навчук
Охорона здоров’я України. Київ, 53-55, 2003
52003
Прогнозування виникнення ускладнень у хворих на артеріальну гіпертензію сільської місцевості і формування груп ризику
ІВ Навчук
Бук. мед. вісник 13 (1), 128-132, 2009
42009
Вивчення зв’язку між показниками захворюваності й смертності від хвороб системи кровообігу в сільського населення України та Чернівецької області
ЖА Ревенко
Клін. та експерим. патол.–2009.–Т. VІІІ, 70-72, 2009
42009
Визначення ключових аспектів електронного менеджменту як стратегічного напрямку розвитку організації охорони здоров’я
АВ Владзимирський, ВВ Мозговой, ОМ Мельничук, ІВ Навчук
Буковинський медичний вісник 16 (2), 62, 2012
22012
THE USE OF MODERN COMPUTER TECHNOLOGIES FOR INFORMATION SUPPORT OF EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER STATE EDUCATIONALESTAbLISHMENT OF UkRAINE «BUKOVINIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY»
ІВ Навчук, ГВ Навчук
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 222, 2016
2016
Изучение связей между заболеваемостью и смертностью от болезней системы кровообращения у сельского населения
I Navciuk, V Ceban, J Revenko
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 59 (2), 34-36, 2015
2015
Ознаки, характерні риси та властивості систем організаційного управління
ЮІ Мінгальова
Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників тридцять …, 2015
2015
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ „МЕДИЧНА СЕСТРА–БАКАЛАВР” З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я …
ЖА Ревенко, ІВ Навчук, МІ Грицюк
Відповідальний за випуск: проф. ІР Мисула, 325, 2014
2014
ВНУТРІШНЬОКАФЕДРАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ІВ Навчук, МІ Грицюк, ЖА Ревенко
Відповідальний за випуск: проф. ІР Мисула, 297, 2014
2014
Актуальні питання підготовки іноземних студентів до складання іспитів для підтвердження дипломів на батьківщині випускників
ТМ Бойчук, ІГ Савка, МІ Грицюк, ІВ Навчук
Медична освіта, 30-32, 2014
2014
Проблеми організації та шляхи вдосконалення навчального процесу на кафедрах хірургічного профілю в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
ВИ Лупальцов, РС Ворощук
2013
Застосування програми Minitest-SL з метою покращення практичної підготовки майбутніх лікарів під час додипломного та післядипломного етапу навчання на кафедрі інфекційних хвороб
ВМ Козько, ГІ Граділь, АВ Бондаренко, ДВ Кацапов, НФ Меркулова, ...
2012
Динаміка хвороб системи кровообігу в Чернівецькій області за 2001-2010 рр.
IV Navchuk, MZ Vatsyk, MI Hrytsiuk, ZA Revenko, HY Kardash
Буковинський медичний вісник 16 (3 (63) p. 1), 146-149, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20