Голунова, Людмила Андріївна (LA Golynova)
Голунова, Людмила Андріївна (LA Golynova)
Вінницький державний педагогічний університет / Vinnytsia state pedagogical university
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дія хлормекватхлориду на продуктивність та якість насіння Glycine max L.
ЛА Голунова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
382015
Регуляція продукційного процесу і симбіотичної азотфіксації Glycine max (L.) Merrill за дії паклобутразолу
ЛА Голунова, ВГ Кур'ята
Science Publishing. 2019, 2016
362016
Анатомо-морфологічні особливості рослин сої за комплексної дії Bradyrhizobium japonicum і ретардантів
ЛА Голунова, ВГ Кур’ята
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія …, 2012
362012
Peculiarities of the formation and functioning of soybean-rhizobial complexes and the productivity of soybean culture under the influence of retardant of paclobutrazol
VG Kuryata, LА Golunova
Ukrainian Journal of Ecology 8 (3), 2018
342018
Якісний склад насіння сої за дії ретардантів
ВГ Кур’ята, ЛА Голунова
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія …, 2009
282009
Перспективи застосування синтетичних регуляторів росту інгібіторного типу у рослинництві та їх екологічна безпека
ОА Шевчук, ОО Ткачук, ВВ Шевчук, СД Криклива
Корми і кормовиробництво, 86-90, 2017
272017
Вплив хлормекватхлориду на формування і функціонування симбіотичної системи соя–Bradyrhizobium japonicum
ВГ Кур’ята, ЛА Голунова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
202011
Effect of gibberellin and retardants on the germination of seeds with different types of reserve substances under the conditions of skoto-and photomorphogenesis
I Poprotska, V Kuryata, О Khodanitska, S Polyvanyi, L Golunova, ...
Biologija 65 (4), 2019
192019
Symbiotic nitrogen fixation of soybean-rhizobium complexes and productivity of soybean culture as affected by the retardant chlormequat chloride
VG Kuryata, LA Golunova, IV Poprotska, OO Khodanitska
Ukrainian Journal of Ecology 9 (2), 2019
182019
Видовий склад лікарських рослин лучного фітоценозу Немирівського Побужжя
СД Криклива, ОА Шевчук, ЛА Клімас, ЛА Голунова
Вісник Вінницького національного медичного університету, 328-330, 2015
182015
Видовий склад лікарських рослин лучного фітоценозу Немирівського Побужжя
СД Криклива, ОА Шевчук, ЛА Клімас, ЛА Голунова
Вісник Вінницького національного медичного університету, 328-330, 2015
182015
Features of leaf mesostructure organization under plant growth regulators treatment on broad bean plants
KOO Shevchuk ОA, VV Shevchuk, OO Khodanitska, OO Tkachuk, ...
Modern Phytomorphology.-2020.-№ 14.-Р. 104-106., 2020
162020
Насіннєва продуктивність рослин огірка за дії регуляторів росту рослин реастиму та бурштинової кислоти
АО Кравчук, ВО Бурдейна, АО Поляк, ЛВ Крисько, ОА Шевчук, ...
News of science and education 2 (8), 046-048, 2017
162017
Регуляція продукційного процесу Glycine max L. за дії ретардантів
ЛА Голунова
ВДПУ, Вінниця, 2016
162016
Morphogenesis of mustard white under the action of the antigibberellic preparation chlormequat chloride
SV Polyvanyi, LA Golunova, NV Baiurko, OO Khodanitska, VV Shevchuk, ...
Modern Phytomorphology.-2020.-№ 14.-Р. 101-103., 2020
132020
Ефективнiсть симбiотичної системи соя—Bradyrhizobium japonicum за дiї паклобутразолу
ВГ Кур'ята, ЛА Голунова, СК Береговенко
Физиология и биохимия культурных растений, 2010
122010
Флористична характеристика заплавних лук регіонального ландшафтного парку місцевого значення «Немирівське Побужжя» поблизу с. Гвоздів
ОА Шевчук, ЛА Голунова, ОО Ткачук, СД Криклива, СД Крыклывая
Вінниця, 2017
112017
Вплив регуляторів росту на продуктивність та якість насіння рослин сої
ЛА Голунова
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017
62017
Вплив ретардантів на інтенсивність азотфіксації рослинами сої
ЛА Голунова
Актуальні проблеми фізіології, генетики та біотехнології рослин і ґрунтових …, 0
4
Effect of paclobutrazol on gibberellins activity and content of abscisic acid in the leaves of some agricultural plants
VG Kuryata, VA Negretsky, VV Rogach, LA Golunova, SV Maznichenko, ...
FIZIOLOGIIA I BIOKHIMIIA KUL'TURNYKH RASTENII 37 (5), 452, 2005
12005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20