Гізімчук Сергій Вячеславович (Гизимчук Сергей Вячеславович, Hizimchuk Serhii)
Гізімчук Сергій Вячеславович (Гизимчук Сергей Вячеславович, Hizimchuk Serhii)
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения
ВИ Борисов, СВ Гизимчук, ВІ Борисов, СВ Гізімчук
612001
Кримінальна відповідальність за порушення правил, норм, стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху
СВ Гізімчук
Вісник університета внутрішніх справ, 8-10, 1999
191999
К вопросу об объекте преступлений против окружающей среды (сравнительная характеристика украинского и российского уголовного законодательства)
ОЕС Гизимчук С. В.
Экологическое право, 48 с. - С. 22-26., 2014
122014
Умовнодострокове звільнення від покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі: перспективи вдосконалення
ГД Гізімчук С.
Підприємництво, господарство і право, С. 115-118., 2007
102007
Механізм забезпечення дії положень ст. 11 Загальної Декларації прав людини при притягненні до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення (ст. 368 КК України)
СВ Гізімчук
Питання боротьби зі злочинністю.–2010.-Вип 19, 276-279, 2010
52010
Теоретичні аспекти діяння у злочині, передбаченому ст. 239, 1 КК «Незаконне заволодіння грунтовим покривом (поверхневим шаром) земель»
СВ Гізімчук, SV Hizimchuk
32015
Питання караності злочину у конституційному судочинстві (на прикладі заміни смертної кари до-вічним позбавленням волі)
БВ Гізімчук С.
Право України, С. 147-157, 2011
32011
Питання кваліфікації незаконного проведення дослідів над людиною (ст. 142 КК України)
ЄВО Гізімчук С. В.
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О …, 2008
32008
Теоретичні та практичні питання формалізації принципів кримінального права
СВ Гізімчук
видавництво" Право", 2007
32007
Предмет незаконного заволодіння грунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 239, 1 КК України)
СВ Гізімчук, ОМ Олійник, SV Hizimchuk, OM Oliinyk
22014
10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. наук …
ВЯ Тацій, ВВ Сташис, ВД Швець, АВ Наумов, МІ Хавронюк, ВК Грищук, ...
видавництво «Право», 2011
22011
Вопросы криминализации и квалификации незаконного проведения опытов над человеком в Украине
СВ Гизимчук, СВ Гізімчук
Юрлитинформ, 2014
12014
Визначення змісту поняття «близькі родичі» у кримінальному праві
ЗІ Гізімчук С.
Вісник Академії правових наук України, С. 190-198., 2009
12009
Визначення змісту поняття «близькі родичі» у кримінальному праві
СВ Гізімчук, ІА Зінов'єва
видавництво" Право", 2009
12009
Визначення місця введення воєнного стану як обставини, що обтяжує кримінальну відповідальність за військові злочини
С Гізімчук
Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Україна, м …, 2019
2019
Проблеми кваліфікації корупційних і пов’язаних з корупцією злочинів: навч.-метод. посібник для самост. роботи та практичних занять для студентів 4-го курсу Ін-ту прокуратури та …
ВЯ Тацій, ВІ Тютюгін, ВМ Киричко, ЮВ Гродецький, ОЕ Радутний, ...
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017
2017
Theoretical aspects of act in the crime specified in art. 2391 of criminal code «Illegal seizure of soil cover (surface layer) of lands»
СВ Гізімчук, ОС Олійник
Problems of Legality, 47-54, 2015
2015
Прелюдія до виборів : щира благодійність чи відвертий кримінал?
ВФ Гізімчук С.
Дзеркало тижня, С. 4., 2012
2012
Вопросы наказуемости преступлений в конституционном судопроизводстве (на примере замены смертной казни пожизненным лишением свободы)
БВИ Гизимчук С.В.
Ежегодник украинского права, С. 504-516., 2012
2012
Issues of Punishabiliny of Crimes in the Constitutional Legal Proceeding (on the example of replacement of death penalty by lifelong imprisonment)
BV Gizimchuk S.
Law of Ukraine, С. 130-140, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20