Гізімчук Сергій Вячеславович (Гизимчук Сергей Вячеславович, Hizimchuk Serhii)
Гізімчук Сергій Вячеславович (Гизимчук Сергей Вячеславович, Hizimchuk Serhii)
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения
ВИ Борисов, СВ Гизимчук
612001
Кримінальна відповідальність за порушення правил, норм, стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху
СВ Гізімчук
Вісник університета внутрішніх справ, 8-10, 1999
221999
Кримінальна відповідальність за незаконне проведення дослідів над людиною: монографія
ВМ Куц, СВ Гізімчук, БО Єгорова
Х.: Юрайт, 2012
122012
К вопросу об объекте преступлений против окружающей среды (сравнительная характеристика украинского и российского уголовного законодательства)
ОЕС Гизимчук С. В.
Экологическое право, 48 с. - С. 22-26., 2014
112014
Умовнодострокове звільнення від покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі: перспективи вдосконалення
ГД Гізімчук С.
Підприємництво, господарство і право, С. 115-118., 2007
82007
Механізм забезпечення дії положень ст. 11 Загальної Декларації прав людини при притягненні до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення (ст. 368 КК України)
СВ Гізімчук
Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць/Гізімчук СВ, 276-279, 2010
52010
Теоретичні та практичні питання формалізації принципів кримінального права
С Гізімчук
видавництво" Право", 2007
42007
Питання кваліфікації незаконного проведення дослідів над людиною (ст. 142 КК України)
ЄВО Гізімчук С. В.
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О …, 2008
32008
Теоретичні аспекти діяння у злочині, передбаченому ст. 2391 КК Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель
СВ Гізімчук, ОС Олійник
Проблеми законності, 47-54, 2015
22015
Вопросы криминализации и квалификации незаконного проведения опытов над человеком в Украине
ВН Куц, СВ Гизимчук, ВО Егорова
Общество с ограниченной ответственностью Издательство" Юрлитинформ", 2014
22014
Предмет незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 2391 КК України)
С Гізімчук, О Олійник
Вісник Національної академії правових наук України, 139-148, 2014
22014
Питання караності злочину у конституційному судочинстві (на прикладі заміни смертної кари до-вічним позбавленням волі)
БВ Гізімчук С.
Право України, С. 147-157, 2011
22011
10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. наук …
ВЯ Тацій, ВВ Сташис, ВД Швець, АВ Наумов, МІ Хавронюк, ВК Грищук, ...
видавництво «Право», 2011
22011
Проблеми застосування обставин, що не передбачені ст. 66 КК України (на підставі матеріалів судової практики)
СВ Гізімчук, ТГ Назаренко
Вісник асоціації кримінального права України 1 (10), 64-80, 2018
12018
Визначення змісту поняття «близькі родичі» у кримінальному праві
ЗІ Гізімчук С.
Вісник Академії правових наук України, С. 190-198., 2009
12009
Визначення змісту поняття близькі родичі у кримінальному праві
С Гізімчук, І Зінов’єва
Вісник Академії правових наук України, 190-198, 2009
12009
Визначення місця введення воєнного стану як обставини, що обтяжує кримінальну відповідальність за військові злочини
С Гізімчук
Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Україна, м …, 2019
2019
Проблеми кваліфікації корупційних і пов’язаних з корупцією злочинів: навч.-метод. посібник для самост. роботи та практичних занять для студентів 4-го курсу Ін-ту прокуратури та …
ВЯ Тацій, ВІ Тютюгін, ВМ Киричко, ЮВ Гродецький, ОЕ Радутний, ...
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017
2017
Теоретические аспекты деяния в преступлении, предусмотренном ст. 239 1 УК «Незаконное завладение почвенным покровом (поверхностным слоем) земель»
СВ Гизимчук, ЕС Олейник
Проблеми законності, 2015
2015
Theoretical Aspects of Act in the Crime Specified in Art. 2391 of Criminal Code Illegal Seizure of Soil Cover (Surface Layer) of Lands
SV Hizimchuk, OS Oliynyk
Probs. Legality 128, 47, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20