Микола Любимов
Микола Любимов
Полтавський університет економіки і торгівлі, кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація обліку на підприємствах України: розробка внутрішніх регламентів
В Кулик, М Любимов
Бухгалтерський облік і аудит, 12-18, 2013
152013
Проблеми розробки методичної бази системи управлінської звітності
ОВ Карпенко, МО Любимов
Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки …, 2012
142012
Формування управлінської звітності підприємств (на прикладі харчової промисловості)
МО Любимов
Одеський національний економічний університет, 2011
132011
Класифікація управлінської звітності як основа розуміння її сутності
ОВ Карпенко, МО Любимов
Фінансова система України: зб. наук. пр.–Острог: Острозька академія, 2011 …, 2011
112011
Класифiкацiя управлiнської звiтностi як основа розумiння її сутностi
ОВ Карпенко, МО Любимов
52011
Classification of management reporting as a basis for understanding its essence
OV Karpenko, MO Liubymov
Finansova systema Ukrainy 16, 145-151, 2011
42011
Vplyv e-biznesu na rozvytok systemy bukhhalterskoho obliku [The impact of e-business on the development of accounting]
VA Kulyk, MO Liubymov
Bukhhalterskyi oblik i audit-Accounting and Auditing, 33-38, 2016
22016
Актуальні підходи до розробки форм управлінської звітності при здійсненні процедур контролю
МО Любимов
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 90-96, 2013
22013
Можливості, загрози та перспективи використання «хмарних» технологій в бухгалтерському обліку
ВА Кулик, МО Любимов
12019
Вплив Е­бізнесу на розвиток системи бухгалтерського обліку
МО Любимов, ВА Кулик
Бухгалтерський облік і аудит, 33-38, 2016
12016
Значення застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності у підвищенні якості інформаційного забезпечення управління підприємством.
МО Любимов, СІ Мельник
Полтава: ПУЕТ, 114-116, 2014
12014
Міжнародні стандарти фінансової звітності як засіб забезпечення фінансової безпеки національної економіки
МО Любимов, СІ Мельник
Фінансова стратегія економічного розвитку, 17, 2013
12013
Сучасні підходи до розробки системи ключових показників ефективності діяльності підприємства
МО Любимов
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
12013
Організація бюджетного контролю
МО Любимов
КНТУ, 2005
12005
ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
НР Табачун, МО Любимов
2020
ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ У ВНУТРІШНІХ РЕГЛАМЕНТАХ
ВС Хлівецька, МО Любимов
2020
ASSESSING OVERALL LEVEL OF ENTERPRISE'S ENVIRONMENTAL SECURITY: POSSIBILITIES OF APPLYING MODERN ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS
P Valerii, K Viktoriya, M Alla, K Yevheniia, L Mykola
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 20 (5.2), 91-97, 2020
2020
Децентралізації та створення об’єднаних територіальних громад у Полтавській області як складові успіху інноваційної діяльності.
ВА Кулик, ЄА Карпенко, МО Любимов, А Артеменко
Маркетингове тестування ринкових перспектив товарних інновацій: монографія …, 2020
2020
ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ВА КУЛИК, МО ЛЮБИМОВ, ЛЛ ТЯГНИРЯДНО
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2019
2019
Інформаційне забезпечення процесу практичної підготовки студентів
ЛЮА Любимов ОМ
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20