Підписатись
Микола Любимов
Микола Любимов
Полтавський університет економіки і торгівлі, кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
Підтверджена електронна адреса в uccu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація обліку на підприємствах України: розробка внутрішніх регламентів
В Кулик, М Любимов
Бухгалтерський облік і аудит, 12-18, 2013
172013
Можливості, загрози та перспективи використання «хмарних» технологій у бухгалтерському обліку
МO Любимов, ВА Кулик
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2020
152020
Проблеми розробки методичної бази системи управлінської звітності
ОВ Карпенко, МО Любимов
Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки …, 2012
152012
Формування управлінської звітності підприємств (на прикладі харчової промисловості)
МО Любимов
Одеський національний економічний університет, 2011
152011
Класифікація управлінської звітності як основа розуміння її сутності
ОВ Карпенко, МО Любимов
Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”, 145-151, 2011
122011
Принципи обліку: стан та перспективи розвитку
МО Любимов, ВА Кулик, ЛЛ Тягнирядно
Науковий вісник ПУЕТ, 92, 2019
62019
Класифiкацiя управлiнської звiтностi як основа розумiння її сутностi
ОВ Карпенко, МО Любимов
52011
Classification of management reporting as a basis for understanding its essence
OV Karpenko, MO Liubymov
The financial system of Ukraine 16, 2011
42011
Vplyv e-biznesu na rozvytok systemy bukhhalterskoho obliku [The impact of e-business on the development of accounting]
VA Kulyk, MO Liubymov
Bukhhalterskyi oblik i audit-Accounting and Auditing, 33-38, 2016
22016
Актуальні підходи до розробки форм управлінської звітності при здійсненні процедур контролю
МО Любимов
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 90-96, 2013
22013
Assessing overall level of enterprise’s environmental security: possibilities of applying modern economic and mathematical methods
V Plaksiienko, V Kulyk, A Milka, Y Karpenko, M Liubymov
12020
Вплив Е­бізнесу на розвиток системи бухгалтерського обліку
МО Любимов, ВА Кулик
Бухгалтерський облік і аудит, 33-38, 2016
12016
Значення застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності у підвищенні якості інформаційного забезпечення управління підприємством.
МО Любимов, СІ Мельник
12014
Міжнародні стандарти фінансової звітності як засіб забезпечення фінансової безпеки національної економіки
МО Любимов, СІ Мельник
Фінансова стратегія економічного розвитку, 17, 2013
12013
Сучасні підходи до розробки системи ключових показників ефективності діяльності підприємства
МО Любимов
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
12013
Організація бюджетного контролю
МО Любимов
КНТУ, 2005
12005
МАЙБУТНЄ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ
О Брачун, МО Любимов
2021
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ Й НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ 10.37734/2409-6873-2020-4-4
МО Любимов, ОА Вихренко, МС Лусевич, АО Ночовна
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2021
2021
Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій
ЄА Карпенко, ОВ Карпенко, АІ Мілька, ЮА Верига, НВ Прохар, ...
ПУЕТ, 2021
2021
ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
НР Табачун, МО Любимов
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20