Микола Любимов
Микола Любимов
Полтавський університет економіки і торгівлі, кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
Підтверджена електронна адреса в uccu.org.ua
НазваПосиланняРік
Організація обліку на підприємствах України: розробка внутрішніх регламентів
В Кулик, М Любимов
Бухгалтерський облік і аудит, 12-18, 2013
112013
Формування управлінської звітності підприємств (на прикладі харчової промисловості)
МО Любимов
Одеський національний економічний університет, 2011
102011
Проблеми розробки методичної бази системи управлінської звітності
ОВ Карпенко, МО Любимов
Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки …, 2012
82012
Класифікація управлінської звітності як основа розуміння її сутності
ОВ Карпенко, МО Любимов
Фінансова система України: зб. наук. пр.–Острог: Острозька академія, 2011 …, 2011
62011
Вплив Е­бізнесу на розвиток системи бухгалтерського обліку
МО Любимов, ВА Кулик
Бухгалтерський облік і аудит, 33-38, 2016
12016
Сучасні підходи до розробки системи ключових показників ефективності діяльності підприємства
МО Любимов
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
12013
Актуальні підходи до розробки форм управлінської звітності при здійсненні процедур контролю
МО Любимов
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 90-96, 2013
12013
Організація бюджетного контролю
МО Любимов
КНТУ, 2005
12005
ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ВА КУЛИК, МО ЛЮБИМОВ, ЛЛ ТЯГНИРЯДНО
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2019
2019
Інформаційне забезпечення процесу практичної підготовки студентів
ОМ Любимов, ЮА Любимова
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2015
2015
Использование международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности для повышения качества информационного обеспечения управления предприятием
МО Любимов, СІ Мельник
ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС–УНСС, 2015
2015
Значення застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності у підвищенні якості інформаційного забезпечення управління підприємством.
МО Любимов, СІ Мельник
Полтава: ПУЕТ, 114-116, 2014
2014
Роль міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в забезпеченні уніфікації бухгалтерського обліку на міжнародному рівні та досвід їх застосування.
МО Любимов, СІ Мельник
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2014
2014
Міжнародні стандарти фінансової звітності як засіб забезпечення фінансової безпеки національної економіки
МО Любимов, СІ Мельник
ББК 65.26 я431, 17, 2013
2013
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
МО Любимов, ВА Кулик
РОЗВИТОК ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ В УМОВАХ СВІТОВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15