Оксана Щуревич
Оксана Щуревич
Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Обов'язкові резервні вимоги–монетарний механізм регулювання грошового ринку
БМ Вишивана, ОІ Щуревич
Науковий вісник НЛТУ України 23 (10), 2013
82013
Проблеми функціонування та регулювання банків з іноземним капіталом в Україні
ОІ Щуревич
Стратегія економічного розвитку України, 97-109, 2016
52016
Діагностика рівня капіталізації банківської системи України
ЄМ Андрущак, БК Мельник, ОІ Щуревич
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2016
32016
Макропруденційне регулювання та нагляд у сучасних умовах розвитку економіки України
ОІ Щуревич
Науковий вісник НЛТУ України 25 (2), 2015
32015
Удосконалення механізму регулювання ліквідності комерційних банків України
Щуревич
Вісник Одеського національного університету. Економіка. 49 (7), 164-168, 2016
22016
Ефективний банківський нагляд як передумова відновлення стійкого розвитку банківської системи України
ЄМ Андрущак, ОІ Щуревич
Бизнес Информ, 2016
12016
The modern conditions of the capitalization of the Ukrainian banking system
O Shchurevych
Economics, management, law: problems of science and practice: Collection of …, 2015
12015
БАНКІВСЬКЕ ПРОЄКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Д Назар, О ЩУРЕВИЧ, О ГЕОРГІЄВСЬКА
Світ фінансів, 126-138, 2020
2020
ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
О ЩУРЕВИЧ, І СТАХІВ
Світ фінансів, 24-35, 2020
2020
Фінансова доларизація в економіці України
ОІ Щуревич, О Коцеміра
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2020
2020
Роль іноземних інвестицій у фінансуванні інноваційного розвитку підприємств України
N Demchyshak, O Shchurevych, Y Bavdyk
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна серія …, 2020
2020
Податкове стимулювання інвестиційної діяльності: теоретичні аспекти та імплементація зарубіжного досвіду в Україні
Н Демчишак, ОІ Щуревич, М Кобильник
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2020
2020
Банківське проєктне фінансування в умовах макроекономічної нестабільності в Україні
Н Демчишак, О Щуревич, О Георгієвська
ТНЕУ, 2020
2020
KEY FACTORS TO RESTORE CONFIDENCE IN UKRAINIAN BANKING SYSTEM
O Shchurevych
Вісник Львівського університету. Серія економічна, 2019
2019
Проблеми капіталізації банківської системи України
YM Andrushchak, OI Shchurevych
Стратегія економічного розвитку України 42, 128-138, 2018
2018
Нові підходи до проведення банківського нагляду: сутність та особливості
О Щуревич
Стратегічні орієнтири розвитку економіки України, 82-83, 2017
2017
Ліквідність комерційних банків як чинник забезпечення стабільності банківської системи
О Щуревич
Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального …, 2017
2017
Особливості проведення Національним банком України інспектування банків
О Щуревич, Є Андрущак
Формування ринкової економіки в Україні, 253-259, 2017
2017
Удосконалення системи банківського регулювання та нагляду в Україні на основі досвіду Швейцарії
О Щуревич, Є Андрущак
Формування ринкової економіки в Україні, 25-30, 2016
2016
The peculiarities of functioning of the European cooperative banks is the experience for Ukraine
O Shchurevych, Y Andrushchak
Economics, Management, Law: current state and perspectives of development …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20