Підписатись
Shchurevych Oksana, Щуревич Оксана Ігорівна
Shchurevych Oksana, Щуревич Оксана Ігорівна
Ivan Franko National University of Lviv, Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Система банківського регулювання та нагляду в умовах відкритої економіки України
ОІ Щуревич
URL: https://www. lnu. edu. ua/wpcontent/uploads/2017/12/dis_shchurevych. pdf, 2017
112017
Обов'язкові резервні вимоги–монетарний механізм регулювання грошового ринку
БМ Вишивана, ОІ Щуревич
Науковий вісник НЛТУ України 23 (10), 164-174, 2013
102013
Проблеми функціонування та регулювання банків з іноземним капіталом в Україні
ОІ Щуревич
Стратегія економічного розвитку України, 97-109, 2016
52016
Макропруденційне регулювання та нагляд у сучасних умовах розвитку економіки України
ОІ Щуревич
Науковий вісник НЛТУ України 25 (2), 293-298, 2015
42015
Діагностика рівня капіталізації банківської системи України
ЄМ Андрущак, БК Мельник, ОІ Щуревич
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2016
32016
Удосконалення механізму регулювання ліквідності комерційних банків України
Щуревич
Вісник Одеського національного університету. Економіка. 49 (7), 164-168, 2016
22016
МОНЕТАРНІ ЗАХОДИ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
О Щуревич, О Калинів
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2021
1*2021
Підвищення довіри до банківської системи України
О Щуревич, І Стахів
Світ фінансів, 24-35, 2020
12020
Податкове стимулювання інвестиційної діяльності: теоретичні аспекти та імплементація зарубіжного досвіду в Україні
Н Демчишак, ОІ Щуревич, М Кобильник
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2020
12020
Ефективний банківський нагляд як передумова відновлення стійкого розвитку банківської системи України
ЄМ Андрущак, ОІ Щуревич
Бизнес Информ, 178-183, 2016
12016
The modern conditions of the capitalization of the Ukrainian banking system
O Shchurevych
Economics, management, law: problems of science and practice: Collection of …, 2015
12015
Удосконалення процентної політики в Україні
О Щуревич
ACTUAL PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM PERFORMANCE, 226, 2013
12013
Монетарні заходи центральних банків для підтримки економіки в умовах пандемії
О Щуревич, О Калинів
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2021
2021
Фінансова доларизація в економіці України
ОІ Щуревич, О Коцеміра
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2020
2020
Роль іноземних інвестицій у фінансуванні інноваційного розвитку підприємств України
N Demchyshak, O Shchurevych, Y Bavdyk
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна серія …, 2020
2020
ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ КОНТРОЛЮ І БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
ІМ Стахів, ОІ Щуревич
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління 19 (2 (45)), 399-412, 2020
2020
Банківське проєктне фінансування в умовах макроекономічної нестабільності в Україні
Н Демчишак, О Щуревич, О Георгієвська
ТНЕУ, 2020
2020
KEY FACTORS TO RESTORE CONFIDENCE IN UKRAINIAN BANKING SYSTEM
O Shchurevych
Вісник Львівського університету. Серія економічна, 2019
2019
Проблеми капіталізації банківської системи України
YM Andrushchak, OI Shchurevych
Стратегія економічного розвитку України 42, 128-138, 2018
2018
Нові підходи до проведення банківського нагляду: сутність та особливості
О Щуревич
Стратегічні орієнтири розвитку економіки України, 82-83, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20