Елена Шевердина, Олена Шевердіна
Елена Шевердина, Олена Шевердіна
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Інвестиційна політика України як об’єкт державної економічної політики
ОВ Шевердіна
Публічне управління: теорія та практика, 12, 2012
142012
Державне регулювання господарської діяльності: поняття, функції та правові форми впливу
ОВ Шевердіна
Проблеми законності.–2007.–Вип 90, 79-87, 2007
82007
Правове забезпечення інноваційних процесів як фактор реформування економіки
ОВ Шевердіна
Право та інноваційне суспільство, 22-29, 2014
42014
Пріоритетні чинники нормативної регламентації державного регулювання інвестиційної діяльності
ОВ Шевердіна
видавництво" Право", 2011
42011
Проблеми вдосконалення законодавства про ціни та ціноутворення в Україні
ОВ Шевердіна
Проблеми законності.–2006.–Вип 78, 92-97, 0
4
Розвиток інвестиційного потенціалу України: правовий аспект
ОВ Шевердіна
Право і суспільство, 76-80, 2014
32014
Проблеми та перспективи нормативного регулювання ІСІ
ОВ Шевердіна
Часопис Академії адвокатури України, 2013
32013
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ І ТЕНДЕНЦІЇ STATE REGULATION OF ECONOMIC ACTIVITY: LEGAL ANALYSIS AND TRENDS
ОВ Шевердіна
Юридичний науковий електронний журнал, 2016
22016
Проблеми законодавчого забезпечення регуляторної політики у сфері господарювання
ОВ Шевердіна
Порівняльно-аналітичне право–електронне наукове фахове видання юри-дичного …, 2016
12016
Державно-приватне партнерство як ефективний механізм реалізації національної інвестиційної політики
ОВ Шевердіна
Вісник, 157, 2013
12013
Правовий механізм залучення іноземних інвестицій
ОВ Шевердіна
Юрист України, 43-49, 2014
2014
Програма навчальної дисципліни" Господарське право":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство"
ДВ Задихайло, РП Бойчук, СВ Глібко, ВС Мілаш, ВМ Пашков, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
тика курсових робіт з навчальної дисципліни" Господарське право" та методичні рекомендації до їх написання: галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Спеціаліст …
ДВ Задихайло, ММ Кузьміна, ДІ Погрібний, ОА Степанюк, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Вісник Національного університету" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Економічна теорія та право. 2011.№ 4 (7)
ЛС Шевченко, КГ Губін, ЛВ Нечипорук, ЛМ Яворська, ОВ Попадинець, ...
видавництво" Право", 2012
2012
Проблеми законності. 2007. Вип. 90
ЛМ Павловська, СА Черниченко, ПМ Любченко, ОВ Сергієнко, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007
2007
Проблеми законності. 2006. Вип. 79
ВМ Єрмолаєв, ВИ Лозо, СГ Серьогіна, ПМ Любченко, ВО Величко, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2006
2006
ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДО ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ MEANS OF PUBLIC REGULATION OF ECONOMIC ACTIVITY: TO THE ISSUE OF SYSTEMATIZATION
ОВ Шевердіна
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ STATE SUPERVISION IN THE FIELD OF MENAGE AS AN ELEMENT OF PUBLIC REGULATOR POLICY
ОВ Шевердіна
Юридичний науковий електронний журнал–електронне наукове фахове, 143, 0
ГОСПОДАРСЬКА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ECONOMІC COMPETENCE OF LOCAL GOVERMENT: LEGAL ANALҮЅІЅ
ОВ Шевердіна
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19