Ірина Бондар
Ірина Бондар
СумДПУ імені А.С. Макаренко, ННІ історії та філософії
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Філософсько-теологічні витоки лютеранства
ІО Бондар
Філософія науки: традиції та інновації, 254-264, 2009
42009
Особливості прояву духовної традиції лютеранства в музичному мистецтві Західної Європи
IO Bondar
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 9-16, 2012
32012
Діалектика формування та практика сприйняття культових зображень у лютеранстві
IO Bondar
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (3), 22-26, 2010
12010
Аналогії між віросповідними ідеями лютеранства та релігійними поглядами ГС Сковороди
ІО Бондар
Філософські обрії, 2009
12009
Методологічний принцип толерантності в академічному релігієзнавстві
ІО Бондар
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Діяльність протестантських церков в освітній галузі України на початку ХХІ ст.
ІО Бондар
НПУ імені МП Драгоманова, 2016
2016
Політеїзм як фактор давньогрецької ментальності
ІО Бондар
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2016
2016
Герменевтичні підходи до реформування богословської традиції в сучасному протестантизмі
ІО Бондар
2016
Вплив лютеранських ідейних засад на формування ідейних засад на формування релігійного світогляду Станіслава Оріховського
ІО Бондар
Філософія науки: традиції та інновації, 216-225, 2014
2014
Вплив лютеранських ідейних засад на формування релігійного світогляду Станіслава Оріховського
ІО Бондар
2014
Рецепція лютеранських ідейних засад у ґенезі архітектурних форм культових споруд: релігієзнавчо-культурологічний аспект
ІО Бондар
2014
Лютеранська релігійна традиція як фактор модернізації європейської науки
ІО Бондар
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
2013
Лютеранство в контексті загальноєвропейського духовного розвитку: особливості релігійно-культурних відносин
ІО Бондар
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2011
2011
Актуалізація проблем соціально-політичної реальності в ідейних засадах лютеранства
ІО Бондар
Видавництво СумДУ, 2011
2011
Вплив лютеранства на розвиток німецької мови та літератури
ІО Бондар, ИА Бондарь
Видавництво СумДУ, 2009
2009
Формули діалогізації у мовленні спортивного оглядача
ІЛ Гаврилюк, ИЛ Гаврилюк, І Бондар
Видавництво СумДУ, 2007
2007
Вплив античної спадщини на систему філософських поглядів Сковороди ГС (на основі порівняльного аналізу з поглядами Епікура, кініків та стоїків)
ІО Бондар
Видавництво СумДУ, 2006
2006
Інтеграція України в європейський простір у контексті відповідності національно-культурним інтересам
ІО Бондар
Видавництво СумДУ, 2005
2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18