Максим Ткачов
Максим Ткачов
НТУ ХПІ, соціально-гуманітарних технологій, кафедра права
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Technology transfer
PG Pererva, G Kocziszky, D Szakaly, M Somosi
Veres-Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI, 2012
2662012
Верес Шомоши М., Кобелева ТА Комплаенс программа промышленного предприятия [учебник]
ПГ Перерва, Д Коциски
Харьков-Мишкольц: ООО «Планета-принт, 689, 2019
1002019
Верес Шомоши М., Кобелева ТА Комплаенс программа промышленного предприятия [учебник]
ПГ Перерва, Д Коциски
Харьков-Мишкольц: ООО «Планета-принт, 689, 0
100*
Формування конкурентного, інтелектуального і маркетингового потенціалу інноваційного підприємництва
ПГ Перерва, ОП Косенко, НП Ткачова, ММ Ткачов
НТУ" ХПІ", 2018
392018
Compliance prоgrаm: [tutorial]
PG Pеrеrvа, K Gy, M Sоmоsi Vеrеs, TА Kоbiеliеvа
Khаrkоv-Miskоlс: NTU" KhPI, 2019
362019
Ринок контрафактної продукції в системі неформальної економіки
ММ Ткачов
НТУ" ХПІ", 2013
332013
Соmpliаnсе prоgrаm оf аn industriаl еntеrprisе. Tutоriаl
PG Pеrеrvа, K Gy, M Sоmоsi Vеrеs, TА Kоbiеliеvа
Khаrkоv-Miskоlс: NTU" KhPI, 689 p., 2019
322019
Розвиток методів вартісної оцінки нематеріальних активів та об'єктів інтелектуальної власності
ПГ Перерва, ОП Косенко, ММ Ткачов
Донецький національний технічний університет, 2014
232014
Комерціалізація інтелектуальної власності: проблеми визначення та правового забезпечення
АІ Яковлєв, ОП Косенко, ММ Ткачов
Сумський регіональний центр інтелектуального розвитку, 2013
222013
Аналіз сучасного стану інтелектуально-інноваційної діяльності в Україні
АІ Яковлєв, ОП Косенко, ММ Ткачов
НТУ" ХПІ", 2015
212015
Трансфер технологий
ПГ Перерва, Д Коциски, Д Сакай, М Верешне Шомоши, ТА Гусаковская, ...
НТУ "ХПИ", 2012
122012
Економіко-правові причини порушення прав інтелектуальної власності
ПГ Перерва, ММ Ткачов
Вестник Национального технического университета" ХПИ". Серия:" Технический …, 2012
112012
Науково-методичні підходи до вирішення проблем практичної реалізації механізму комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності
ПГ Перерва, ІВ Гладенко, АВ Косенко, ММ Ткачов
НТУ" ХПИ", 2008
92008
Оцінювання збитків правовласників від контрафактної діяльності на ринку автозапчастин
ММ Ткачов
НТУ" ХПІ", 2016
62016
Экономика контрафакта в автомобильной промышленности
ММ Ткачев
Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования, 2013
62013
Переваги та недоліки існуючих підходів до вартісної оцінки інтелектуальних технологій
ОП Косенко, ММ Ткачов
НТУ" ХПІ", 2014
42014
Дослідження методів визначення збитків від порушення виключних прав
ММ Ткачов
Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент, 297-308, 2014
32014
Економічне оцінювання моніторингу інноваційної та інвестиційної інфраструктури
ОІ Маслак, АВ Косенко, ММ Ткачов
НТУ" ХПІ", 2010
32010
ОБГРУНТУВАННЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ ТА УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ, ЗАВДАНИХ ПОРУШЕННЯМ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ПГ Перерва, ММ Ткачов
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 2 (10 …, 2014
22014
Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі
ПГ Перерва, ОІ Савченко, ВЛ Товажнянський, СІ Архієреєв, ...
ТОВ" Цифрова друкарня№ 1", 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20