Максим Ткачов, Maksym Tkachov
Максим Ткачов, Maksym Tkachov
НТУ ХПІ, соціально-гуманітарних технологій, кафедра права Orcid 0000-0001-7607-9462
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Трансфер технологий
ПГ Перерва, Д Коциски, Д Сакай, М Верешне Шомоши, ТА Гусаковская, ...
НТУ "ХПИ", 2012
368*2012
Верес Шомоши М., Кобелева ТА Комплаенс программа промышленного предприятия [учебник]
ПГ Перерва, Д Коциски
Харьков-Мишкольц: ООО «Планета-принт, 689, 2019
1602019
Compliance prоgrаm: [tutorial]
PG Pеrеrvа, K Gy, M Sоmоsi Vеrеs, TА Kоbiеliеvа
Khаrkоv-Miskоlс: NTU" KhPI, 2019
592019
Формування конкурентного, інтелектуального і маркетингового потенціалу інноваційного підприємництва
ПГ Перерва, ОП Косенко, НП Ткачова, ММ Ткачов
НТУ" ХПІ", 2018
532018
Соmpliаnсе prоgrаm оf аn industriаl еntеrprisе. Tutоriаl
PG Pеrеrvа, K Gy, M Sоmоsi Vеrеs, TА Kоbiеliеvа
Khаrkоv-Miskоlс: NTU" KhPI, 689 p., 2019
372019
Ринок контрафактної продукції в системі неформальної економіки
ММ Ткачов
НТУ" ХПІ", 2013
322013
Розвиток методів вартісної оцінки нематеріальних активів та об'єктів інтелектуальної власності
ПГ Перерва, ОП Косенко, ММ Ткачов
Донецький національний технічний університет, 2014
242014
Аналіз сучасного стану інтелектуально-інноваційної діяльності в Україні
АІ Яковлєв, ОП Косенко, ММ Ткачов
НТУ" ХПІ", 2015
212015
Комерціалізація інтелектуальної власності: проблеми визначення та правового забезпечення
АІ Яковлєв, ОП Косенко, ММ Ткачов
Сумський регіональний центр інтелектуального розвитку, 2013
212013
Financial and technological leverage in the system of economic evaluation of innovative technologies
PG Pererva, AP Kosenko, TA Kobielieva, MM Tkachev, NP Tkacheva
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 405-413, 2017
132017
Modeling the marketing characteristics of market capacity for electrical automation
PG Pererva, TA Kobielieva, M Tkachev, N Tkacheva
Сумський державний університет, 2017
122017
Економіко-правові причини порушення прав інтелектуальної власності
ПГ Перерва, ММ Ткачов
НТУ" ХПІ", 2012
112012
Науково-методичні підходи до вирішення проблем практичної реалізації механізму комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності
ПГ Перерва, ІВ Гладенко, АВ Косенко, ММ Ткачов
НТУ" ХПИ", 2008
102008
Оцінювання збитків правовласників від контрафактної діяльності на ринку автозапчастин
ММ Ткачов
НТУ" ХПІ", 2016
62016
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Технічні засоби організації дорожнього руху»(для студентів денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6 …
ОВ Толок
Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу …, 2014
6*2014
Экономика контрафакта в автомобильной промышленности
ММ Ткачев
Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования, 2013
62013
Переваги та недоліки існуючих підходів до вартісної оцінки інтелектуальних технологій
ОП Косенко, ММ Ткачов
НТУ" ХПІ", 2014
42014
Дослідження методів визначення збитків від порушення виключних прав
ММ Ткачов
Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент, 297-308, 2014
32014
Економіко-правове забезпечення зарубіжних центрів трансферу технологій
ОП Косенко, ММ Ткачов, ПГ Перерва
НТУ" ХПІ", 2016
22016
ОБГРУНТУВАННЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ ТА УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ, ЗАВДАНИХ ПОРУШЕННЯМ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ПГ Перерва, ММ Ткачов
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 2 (10 …, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20