Віктор Горовий Viktor Gorovyy
Віктор Горовий Viktor Gorovyy
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасні підходи до діагностики та лікування нетримання сечі у жінок. Деякі аспекти класифікації та лікування стресового нетримання сечі у жінок
ВІ Горовий
Урологія, 21-33, 2012
92012
Трансобтураторний субуретральний слінг–малоінвазивний метод лікування стресового нетримання сечі у жінок
ОО Процепко, ВI Горовий
Андрологія та сексуальна медицина, 45-46, 2011
72011
Особливості лікування хворих із гнійним пієлонефритом, ускладненим септичним шоком
ВІ Горовий
Урология, 84-85, 2010
72010
Случай дислокации внутриматочного контрацептива в мочевой пузырь
ВІ Горовий, ВП Головченко, ОЛ Кобзін
Урологія= Урология 16 (4), 109-111, 2012
62012
Слінгові операції в хірургічному лікуванні жінок зі стресовим нетриманням сечі
ВІ Горовий, ВВ Толокін, МI Воронін
Здоровье женщины, 45, 2009
62009
Місце залонної кольпопексії та кольпосуспензії в хірургічному лікуванні стресового нетримання сечі у жінок
ВІ Горовий
Урологія, 12-19, 2012
42012
Застосування ендоуретральної та інтравагінальної електростимуляції сфінктерного апарату уретри та м’язів тазового дна при консервативному лікуванні стресового нетримання сечі у …
ВІ Горовий
Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія, 60, 2009
42009
Перші результати інтравагінального ультразвукового дослідження сфінктера уретри у жінок із стресовим нетриманням сечі. In урология, андрология, нефрология–2016: Материалы …
ВІ Горовий, ОВ Потєха, ЮБ Потєха, СА Костюченко, ОВ Горовий
УРОЛОГИЯ, АНДРОЛОГИЯ, НЕФРОЛОГИЯ–2016: Материалы научно-практической …, 2016
32016
Можливості консервативної терапії нетримання сечі у жінок без пролапса тазових органів
ВІ Горовий
Редакционная коллегия, 53, 2006
22006
Спосіб гемостазу та відновлення міхурово-уретрального сегмента при залобковій простатектомії
ОЛ Кобзін, ВП Головенко, ВІ Горовий, АО Сапсай
Укрпатент, 2003
22003
БЕЗПОСЕРЕДНІ ТА ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ СИМУЛЬТАННОЇ ПЕРЕДОЧЕРЕВИННОЇ ПЛАСТИКИ ПАХВИННИХ ГРИЖ ПРИ ВИКОНАННІ ОДНОМОМЕНТНОЇ ЗАЛОННОЇ ПРОСТАТЕКТОМІЇ
ІВ Барало, ВІ Горовий, ОМ Капшук, ОЛ Кобзін, ЮБ Потєха, БІ Барало, ...
УРОЛОГИЯ, АНДРОЛОГИЯ, НЕФРОЛОГИЯ–2016: Материалы научно-практической …, 0
2
КОНСЕРВАТИВНІ ПІДХОДИ У ЛІКУВАННІ СТРЕСОВОГО НЕТРИМАННЯ СЕЧІ У ЖІНОК
ВЄ Литвинець, ВІ Горовий, ЛЯ Литвинець
Advancing in research and education 12, 261, 2020
2020
История становления позадилобковой простатэктомии в хирургическом лечении доброкачественной гиперплазии простаты
ВІ Горовий, ВО Шапринський, ІВ Барало, ОМ Капшук, ОЛ Кобзін, ...
Здоровье мужчины, 42-56, 2020
2020
Нетримання сечі у жінок
ВІ Горовий, ОІ Яцина, ВО Шапринський, ГВ Чайка, ОВ Булавенко, ...
2020
Спосіб фіксації П-подібних гемостатичних лігатур при виконанні залобкової простатектомії
ВІ Горовий, ІВ Барало, ОМ Капшук, ЮБ Потеха, ОЛ Кобзін, ...
Укрпатент, 2019
2019
Первый опыт симультанной предбрюшинной пластики паховых грыж при выполнении одномоментной залобковой простатэктомии
ВО Шапринський, ВІ Горовий, ІВ Барало, ОМ Капшук, ЮБ Потєха, ...
Здоровье мужчины, 96-97, 2019
2019
Cпосіб бужування стриктур сечівника на відкритому сечовому міхурі
ВІ Горовий, ОМ Капшук, ЮБ Потєха, ОЛ Кобзін, СП Дмитришин, ...
Укрпатент, 2018
2018
Спосіб передочеревинної пластики пахвинних гриж при виконанні залобкової простатектомії
ВІ Горовий, ВО Шапринський, ІВ Барало, ОМ Капшук, ЮБ Потєха, ...
Укрпатент, 2018
2018
Спосіб бужування стриктури сечівника
ВІ Горовий, ОГ Костюк, ВМ Андрійчук, СП Дмитришин, ОМ Капшук, ...
Клінічна хірургія, 80-80, 2017
2017
Использование эндоуретральной и интравагинальной электростимуляции сфинктерного аппарата мочеиспускательного канала и мышц тазового дна в комплексном лечении женщин со …
ВІ Горовий
Здоровье мужчины, 97-99, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20