Юрій Лобойко | Yuri Loboiko
Юрій Лобойко | Yuri Loboiko
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив ектопаразитів на фізіолого-біохімічні показники однорічок коропів
ЮВ Лобойко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
112011
Ефективність застосування бровермектин-гранулятутм за лернеозної інвазії коропа та його вплив на гематологічні показники риб
ЮВ Лобойко, АВ Березовський, ВВ Стибель
Ветеринарна медицина, 366-367, 2011
82011
Основи виготовлення та застосування лiкарсько-кормових сумiшей (ЛКС) для оздоровлення прiсноводних риб вiд хвороб бактерiальної та iнвазiйної етiологiї: методичнi рекомендацiї
АВ Березовський, РВ Петров, ЮВ Лобойко, ОВ Збожинська
52013
З’ясування ефективністікомплексного застосування Бровермектин–гранулятутм” та муномодулятора Авесстимтм” за лернеозної інвазії коропа та їх впливун а організм риб
ЮВ Лобойко, АВ Березовський, ВВ Стибель, ВВ Парченко
Ветеринарна біотехнологія, 338-344, 2013
52013
Вплив ектопаразитiв на фiзiолого-бiохiмiчнi показники однорiчок коропiв
ЮВ Лобойко
Науковий вiсник Львiвського нацiонального унiверситету ветеринарної медицини …, 2011
52011
The comparison of qualitative composition of the muscle tissue of brown trout, rainbow trout and brook trout
TA Biology
Vol 20 (С), 16—22, 2018
4*2018
Дослідження впливу інвазії ектопаразитів на гематологічні показники однорічок коропів
ЮВ Лобойко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
42011
Еколого-цитогенетичний моніторинг при вирощуванні коропа у рибницьких ставах
КВ Секретарюк, ЮВ Лобойко
Наковий вісник ЛДАВМ ім. СЗ Ґжицького.––Л 2 (2), 126-129, 2000
42000
Ураженість цьоголіток коропа ектопаразитами ernaea cyprinacea тa Dactylogyrus vastatorу вирощувальних ставах
ЮВ Лобойко
Ветеринарна біотехнологія, 286-289, 2012
32012
Vplyv ektoparazytiv na fizioloho-biokhimichni pokaznyky odnorichok koropiv
YV Loboiko
Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny …, 2011
32011
Деякі біологічні особливості, відгодівельні і м’ясні якості молодняку свиней різного походження
ВІ Халак, ЮМ Луник, ЯІ Кирилів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
3*2010
Епізоотологічні особливості лернеозу риб
ПЯ Пукало, ЮВ Лобойко, ММ Данко, ВЙ Божик
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
32008
Determination of the aminotransferase activity in tissues of infected with ectoparasites yearling carp
ЮВ Лобойко, БС Барило, ЕВ Крушельницкая
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
22017
Природна кормова база вирощувальних ставів
ЮВ Лобойко, ОЯ Думич
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
22014
Ефективність застосування протипаразитарного препарату Бровермектин-гранулят за ектопаразитів коропа
ЮВ Лобойко, ВВ Стибель
Аграрний вісник Причорномор'я. Ветеринарні науки, 174-178, 2013
22013
Активність амінотрансфераз у тканинах однорічок коропа за інвазії ектопаразитами
ЮВ Лобойко, ВВ Стибель
Ветеринарна медицина, 306-308, 2012
22012
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА БРОВЕРМЕКТИН-ГРАНУЛЯТтм ДЛЯ РЫБ И ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
ЮВ Лобойко, АВ Березовский, ВВ Стибель
Теория и практика паразитарных болезней животных, 2012
22012
Визначення активності амінотрансфераз у тканинах однорічок коропа за інвазії ектопаразитами
ЮВ Лобойко, БС Барило, ОВ Крушельницька
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
12017
Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів та активність антиоксидантних ферментів у тканинах однорічок коропа за лернеозної інвазії
ЮВ Лобойко, ОВ Крушельницька
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
12016
Комет-анализ степени повреждения ДНК лимфоцитов крови и активность антиоксидантных ферментов в тканях годовиков карпа, инвазированных эктопаразитами Lernaea cyprinacea и …
ЮВ Лобойко, ВВ Стибель, НН Данко
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20