Виктор Павлович Петренко, Victor Petrenko
Виктор Павлович Петренко, Victor Petrenko
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, д-р екон. наук, професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене nung.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управлiння процесами iнтелектокористування в соцiально-економiчних системах
ВП Петренко
Наукова монографiя, 352, 2006
127*2006
Інтелектуальні ресурси соціально-економічних систем: аспекти інноваційного управління:[монографія]
ВП Петренко
НАН України. Інститут регіональних досліджень, 2009
68*2009
Концепція інтелектокористування як основа новітньої парадигми практичного менеджменту
ВП Петренко
Електронний ресурс] International Conference Project/ІІ-я международная …, 2011
212011
Управління використанням інтелектуального потенціалу людських ресурсів на засадах сінтелектики і синергізму
ІМ Данилюк-Черних, ВП Петренко
Регіональна економіка, 148-155, 2011
212011
Щодо стратегічної доцільності та умов трансформування НАК «Нафтогаз України» в сучасну інтелектуальну компанію
СЯ Кісь, ВП Петренко
Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. 5 (240), 1298 …, 2008
182008
Процедура банкрутства–ефективний важіль примусового удосконалення систем управління суб’єктами господарювання
ВП Петренко, МС Лосєва, ЄА Ревтюк
Регіональні перспективи (Полтава)(укр.), 200-201, 2000
182000
До ідентифікації основних проблем інтелектуалізації та інтелектуально-інноваційного розвитку українського суспільства
ВП Петренко
Електронний ресурс] Gisap. eu.–Режим доступу: http://www. gisap. eu/ru/node/1131, 2011
152011
Управління використанням інтелектуальних ресурсів соціально-економічних систем
ВП Петренко
Львів, Інститут регіональних досліджень НАН України, 2009
152009
Управління використанням інтелектуальних ресурсів суспільства–головний чинник сталого розвитку
ВП Петренко
Регіональні перспективи, 165-167, 2003
15*2003
До оцінки стану і досвіду використання сучасних мотиваційних технологій керівниками українських підприємств та організацій
МО Табахарнюк, ПВ Павлович
«Регіональна економіка", 100-107, 2001
152001
Економіка знань і необхідні зміни в моделях лідерства
ДІ Дзвінчук, МО Лютий, ВП Петренко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 44-59, 2016
132016
Про доцільність виконання масштабної діагностики і оцінки стану персоналу організаційних утворень нафтогазового комплексу України
СЯ Кісь, ДВ Тимошенко, ВП Петренко
ІФНТУНГ, 2009
132009
Intellectualization Management of Intellectual Resources - Urgent Need of Modern Society
V Petrenko
World Scientific News., 674-679, 2016
122016
Контролінг–технологія ефективного управління складними ієрархічними господарськими системами
ЕА Швидкий, ВП Петренко
Науковий вісник ІФНТУНГ, 153-159, 2010
122010
Менеджмент організацій:[конспект лекцій]
ДІ Дзвінчук
Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007
11*2007
Про інтелектуальний потенціал нафтогазової галузі України як важливу складову її енергетичної безпеки
СЯ Кісь, НВ Люта, ВП Петренко
Науковий вісник ІФНТУНГ, 13, 2006
112006
Щодо проявів ефекту Данінга-Крюгера в системі управління Українською державою
Д Дзвінчук, В Петренко
Теорія та практика державного управління. 1, 3-9, 2017
102017
Управління діяльністю підприємств нафтогазового комплексу на засадах інтелектуалізації та інтелектокористування
ВП Петренко, СЯ Кісь, ЕА Швидкий
За заг. ред. проф. ВП Петренка.–Львів: ЛА „Піраміда, 2013
102013
Intelektualni resursy sotsialno-ekonomichnykh system: aspekty innovatsiinoho upravlinnia [Intellectual resources of socio-economic systems: aspects of innovation management]
VP Petrenko
Ivano-Frankivsk: PP Kuryliuk 196, 2009
102009
Організація безперервної освіти персоналу нафтогазової галузі України-головна умова збереження і нарощування її конкурентоздатності
ЄІ Крижанівський, АП Андибур, ІМ Данилюк-Черних, ВП Петренко
Нафтогаз України, 2014
92014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20