Подписаться
Віктор Павлович Петренко, Victor Petrenko
Віктор Павлович Петренко, Victor Petrenko
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, д-р екон. наук, професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене nung.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управлiння процесами iнтелектокористування в соцiально-економiчних системах
ВП Петренко
Наукова монографiя, 352, 2006
135*2006
Інтелектуальні ресурси соціально-економічних систем: аспекти інноваційного управління:[монографія]
ВП Петренко
НАН України. Інститут регіональних досліджень, 2009
74*2009
Концепція інтелектокористування як основа новітньої парадигми практичного менеджменту
ВП Петренко
Електронний ресурс] International Conference Project/ІІ-я международная …, 2011
222011
Управління використанням інтелектуального потенціалу людських ресурсів на засадах сінтелектики і синергізму
ІМ Данилюк-Черних, ВП Петренко
Регіональна економіка, 148-155, 2011
202011
Управління використанням інтелектуальних ресурсів соціально-економічних систем
ВП Петренко
Львів, Інститут регіональних досліджень НАН України, 2009
202009
Управління використанням інтелектуальних ресурсів суспільства–головний чинник сталого розвитку
ВП Петренко
Регіональні перспективи, 165-167, 2003
20*2003
Процедура банкрутства–ефективний важіль примусового удосконалення систем управління суб’єктами господарювання
ВП Петренко, МС Лосєва, ЄА Ревтюк
Регіональні перспективи (Полтава)(укр.), 200-201, 2000
192000
До ідентифікації основних проблем інтелектуалізації та інтелектуально-інноваційного розвитку українського суспільства
ВП Петренко
Електронний ресурс] Gisap. eu.–Режим доступу: http://www. gisap. eu/ru/node/1131, 2011
162011
Економіка знань і необхідні зміни в моделях лідерства
ДІ Дзвінчук, МО Лютий, ВП Петренко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 44-59, 2016
152016
До оцінки стану і досвіду використання сучасних мотиваційних технологій керівниками українських підприємств та організацій
МО Табахарнюк, ПВ Павлович
«Регіональна економіка", 100-107, 2001
152001
Intellectualization Management of Intellectual Resources - Urgent Need of Modern Society
V Petrenko
World Scientific News., 674-679, 2016
142016
Intelektualni resursy sotsialno-ekonomichnykh system: aspekty innovatsiinoho upravlinnia [Intellectual resources of socio-economic systems: aspects of innovation management]
VP Petrenko
Ivano-Frankivsk: PP Kuryliuk 196, 2009
142009
Про доцільність виконання масштабної діагностики і оцінки стану персоналу організаційних утворень нафтогазового комплексу України
СЯ Кісь, ДВ Тимошенко, ВП Петренко
ІФНТУНГ, 2009
142009
Upravlinnia protsesamy intelektokorystuvannia v sotsialnoekonomichnykh systemakh [Management of processes of intellectual use in socio-economic systems]
VP Petrenko
Ivano-Frankivsk: Nova Zoria 352, 2006
142006
Щодо проявів ефекту Данінга-Крюгера в системі управління Українською державою
Д Дзвінчук, В Петренко
Теорія та практика державного управління. 1, 3-9, 2017
132017
Контролінг–технологія ефективного управління складними ієрархічними господарськими системами
ЕА Швидкий, ВП Петренко
Науковий вісник ІФНТУНГ, 153-159, 2010
132010
Управління діяльністю підприємств нафтогазового комплексу на засадах інтелектуалізації та інтелектокористування
ВП Петренко, СЯ Кісь, ЕА Швидкий
монографія/ВП Петренко, СЯ Кісь, ЕА Швидкий, 2013
122013
Менеджмент організацій: конспект лекцій
ДІ Дзвінчук, ВІ Малімон, ВП Петренко
Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007
12*2007
Про вдосконалення управління освітою і наукою в Україні на основі концепції інтелектуалізації
ДІ Дзвінчук, ВП Петренко
«Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування», 2016
112016
Про інтелектуальний потенціал нафтогазової галузі України як важливу складову її енергетичної безпеки
СЯ Кісь, НВ Люта, ВП Петренко
Науковий вісник ІФНТУНГ, 13, 2006
112006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20