Валюх Андрій Миколайович, Валюх А.М., А. Валюх
Валюх Андрій Миколайович, Валюх А.М., А. Валюх
Підтверджена електронна адреса в nuwm.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегія регіонального розвитку інноваційної діяльності (організація та управління)
А Валюх
Монографія, 174 с., 2004
262004
Механізм розвитку регіональної інноваційної діяльності
Е Зінь, А Валюх
Науковий вісник Академії наук вищої школи України: Зб.наук. пр. – Київ: АН …, 2004
162004
Методи оцінювання навчальних досягнень студентів
С Ковальов, Р Костюкевич, А Валюх
Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка»: Матеріали VІІІ …, 2007
62007
Креативний менеджмент: навчальний посібник
В Окорський, А Валюх
Рівне: НУВГП, 2011
5*2011
Створення організаційної моделі управління системою регіональної інноваційної діяльності
А Валюх
Вісник Українського державного університету водного господарства та …, 2003
3*2003
Проблеми управління регіональною інноваційною діяльністю у промисловості в умовах трансформації економіки України
Е Зінь, А Валюх
Науковий вісник Академії наук вищої школи України: Зб.наук. пр. – Київ: АН …, 2003
22003
Адаптація законодавства щодо формування державної стратегії розвитку природного капіталу України відповідно до вимог Європейського Союзу
АМ Валюх
Інвестиції: практика та досвід, 126-130, 2018
12018
Оцінювання ефективності управління розвитком водозабезпечення як один із пріоритетних напрямів регіонального розвитку
С Антонова, А Якимчук, А Валюх
Науковий Вісник Академії муніципального управління: зб. наук. пр. – Вип. 1 …, 2013
12013
Природний капітал як складова національної безпеки України в системі державного управління
АМ Валюх
Пинск: Полесский государственный университет, 2020
2020
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної (бакалаврської) роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне …
ІЛ Сазонець, АЮ Якимчук, АМ Валюх, ОР Антонюк, СЄ Антонова, ...
2020
Військово-політична стабільність держави в аспекті інтелектуалізації економіки
АЮ Якимчук, АМ Валюх, ЮВ Вашай, ОО Дорошенко, ОВ Пахаренко, ...
НУВГП, 2019
2019
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА" Публічне управління та адміністрування" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 281" Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 …
ІЛ Сазонець, АМ Валюх, АЮ Якимчук, ЕВ Дробко
2019
ОЦІНКА СТАНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ВІДТВОРЕННЯ ЯЛИНОВИХ ЛІСІВ ПОЛІСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: АСПЕКТИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
АЮ Якимчук, АМ Валюх, ОФ Якимчук, ТМ Микитин
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2019
2019
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА" Державна служба" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281" Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 …
ІЛ Сазонець, АМ Валюх, АЮ Якимчук, ЕВ Дробко
2019
Регіональна економіка (укр.) Regional Economy (en.)
АМ Валюх
2019
Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційна економіка» для студентів спеціальності 029" Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними …
АМ Валюх
2019
Публічне управління регіональним розвитком (укр.) Public Management of Regional Development (en.)
АМ Валюх
2019
Інтелектуальний капітал (укр.) Intellectual capital (en.)
АМ Валюх
2019
Інноваційна економіка (укр.) Innovative Economy (en.)
АМ Валюх
2019
Робоча програма навчальної дисципліни «Публічне управління регіональним розвитком» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the …
АМ Валюх
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20