Валюх Андрій Миколайович, Валюх А.М., А. Валюх
Валюх Андрій Миколайович, Валюх А.М., А. Валюх
Підтверджена електронна адреса в nuwm.edu.ua
НазваПосиланняРік
Стратегія регіонального розвитку інноваційної діяльності (організація та управління)
А Валюх
Монографія, 174 с., 2004
252004
Механізм розвитку регіональної інноваційної діяльності
Е Зінь, А Валюх
Науковий вісник Академії наук вищої школи України: Зб.наук. пр. – Київ: АН …, 2004
172004
Методи оцінювання навчальних досягнень студентів
С Ковальов, Р Костюкевич, А Валюх
Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка»: Матеріали VІІІ …, 2007
62007
Креативний менеджмент: навчальний посібник
В Окорський, А Валюх
Рівне: НУВГП, 2011
4*2011
Створення організаційної моделі управління системою регіональної інноваційної діяльності
А Валюх
Вісник Українського державного університету водного господарства та …, 2003
3*2003
Проблеми управління регіональною інноваційною діяльністю у промисловості в умовах трансформації економіки України
Е Зінь, А Валюх
Науковий вісник Академії наук вищої школи України: Зб.наук. пр. – Київ: АН …, 2003
22003
Адаптація законодавства щодо формування державної стратегії розвитку природного капіталу України відповідно до вимог Європейського Союзу
АМ Валюх
Інвестиції: практика та досвід, 126-130, 2018
12018
Державне управління запровадженням екологічно орієнтованих інновацій
ОО Бутник, АМ Валюх, АЮ Якимчук
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 125-131, 2013
12013
Оцінювання ефективності управління розвитком водозабезпечення як один із пріоритетних напрямів регіонального розвитку
С Антонова, А Якимчук, А Валюх
Науковий Вісник Академії муніципального управління: зб. наук. пр. – Вип. 1 …, 2013
12013
Регіональна економіка (укр.) Regional Economy (en.)
АМ Валюх
2019
Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційна економіка» для студентів спеціальності 029" Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними …
АМ Валюх
2019
Публічне управління регіональним розвитком (укр.) Public Management of Regional Development (en.)
АМ Валюх
2019
Інтелектуальний капітал (укр.) Intellectual capital (en.)
АМ Валюх
2019
Робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline «Public …
АЮ Якимчук, АМ Валюх
2019
Інноваційна економіка (укр.) Innovative Economy (en.)
АМ Валюх
2019
Робоча програма навчальної дисципліни «Публічне управління регіональним розвитком» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the …
АМ Валюх
2019
Методичні вказівки до підготовки, написання та процесу захисту кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю …
ІЛ Сазонець, ОР Антонюк, АМ Валюх, АЮ Якимчук, СЄ Антонова, ...
2019
Проблеми аналітичних центрів України та шляхи їх вирішення
АМ Валюх, ЄА Курілов
Інвестиції: практика та досвід, 45-51, 2019
2019
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ
АМ Валюх
Пинск: Полесский государственный университет, 2019
2019
Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» Program of the Discipline «Regional …
АМ Валюх
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20