Алла Олександрівна Рижанова, Алла Александровна Рыжанова, A. O. Ryzhanova
Алла Олександрівна Рижанова, Алла Александровна Рыжанова, A. O. Ryzhanova
Харківська державна академія культури, кафедра соціальної педагогіки, Kharkiv State Academy of
Підтверджена електронна адреса в ic.ac.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 05/Рижанова Алла Олександрівна
АО Рижанова
Луганськ, 2005
1232005
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери/За заг. ред. проф. ІД Звєрєвої
ІД Звєрєва
Київ, Сімферополь: Універсум, 2012
192012
Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному аспекті
АО Рижанова
ступеня докт. пед. наук: спец. 13.00. 05 «Соціальна педагогіка»/АО Рижанова …, 0
19
Соціальне виховання як питання національної та глобальної безпеки в умовах інформаційного суспільства
АО Рижанова
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 16-22, 2006
152006
Сучасна соціалізація студентської молоді в позанавчальній діяльності
АО Рижанова
Соціальна педагогіка: теорія і практика, 27-34, 2009
122009
Соціально-педагогічний супровід соціалізації молодших школярів в сучасному інформаційному просторі
АО Рижанова
112016
Соціальність
АО Рижанова
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери.–2-е видання/за заг. ред. проф …, 2013
102013
Розвиток соціальної суб’єктності та принцип субсидіарності соціально-педагогічної діяльності
АО Рижанова
Педагогіка та психологія, 130-141, 2015
72015
Розвиток соцiальної педа-гогiки в соцiокультурному контекстi: дис. докт.: 13.00. 05 Соцiальна педагогiка
АО Рижанова
72004
Соціалізація студентської молоді в умовах інформаційного суспільства
АО Рижанова
Вісник Харківської державної академії культури, 200-208, 2009
62009
Соціальна педагогіка як галузь педагогіки
А Рижанова
Соціальна педагогіка: теорія та практика, 15-21, 2007
62007
Розвиток соціальності людини як умова формування громадянського суспільства
АО Рижанова
Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність/Харк …, 2008
52008
Якісні рівні соціальності
АО Рижанова
Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття, 37-38, 0
5
Соціально-педагогічне сприяння сучасним інтеграційним процесам України та вдосконалення професійної підготовки відповідних фахівців
АО Рижанова
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2015
42015
Розвиток соціальності в культурі інформаційного суспільства
АО Рижанова
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 240-245, 2012
42012
Люди похилого віку в інформаційному суспільстві: соціально-педагогічний підхід
АО Рижанова
Педагогіка та психологія, 128-137, 2011
42011
Наукові школи культурологічно-мистецького та бібліотечно-інформаційного профілів: ознаки ідентифікації
ВМ Шейко, ММ Каністратенко, НМ Кушнаренко
Вісник Харківської державної академії культури, 4-18, 2011
42011
Засоби масової інформації та актуальні соціально-педагогічні проблеми сучасності
АО Рижанова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
32013
Соціокультурні технології та соціально-педагогічна діяльність в умовах інформаційного суспільства
АО Рижанова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
22017
Аналіз результативності програми соціальної адаптації
КА Андросович
Наука і освіта, 110-116, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20