Подписаться
Олена Щербакова
Олена Щербакова
Інститут вищої освіти НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ihed.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Культурологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посібник (Електронний ресурс)
ЖО Безвершук, О Щербакова
К.: Знання, 2010
152010
Ознаки риторикознавчої компетенції викладачів кафедр соціально-гуманітарного профілю у контексті вимог академічного красномовства
ОА Щербакова
Проблеми освіти. МОН України, 268-273, 2014
122014
Проблема формування національної еліти України крізь призму преси 90-х років / Олена Анатоліївна Щербакова : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08. – К., 1999. – 241 с.
ОА Щербакова
Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 1999
121999
Проблема формування національної еліти України крізь призму преси 90-х років / Олена Анатоліївна Щербакова : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08. – К., 1999. – 20 с.
ОА Щербакова
К.: Думка, 1999
121999
До питання про вплив євроінтеграційного чинника на дослідження риторики та риторикознавчих дисциплін у системі вищої гуманітарної освіти України початку ХХІ століття
ОА Щербакова
Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис, 218–224, 2014
102014
Новий курс" Академічна риторика" як базова складова у системі вищої освіти України: обгрунтування та пропозиції впровадження
ОА Щербакова
Вища освіта України 1 (3), 87-90, 2014
102014
Передумови підвищення якості риторичної освіти в Україні за сучасних умов функціонування вищих навчальних закладів соціально-гуманітарного профілю
ОА Щербакова
Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часопис.–Додаток 1: Педагогіка …, 2013
92013
Підсумки реалізації грошово-кредитної політики у 2013 році
О Щербакова
Вісник Національного банку України, 6-9, 2014
82014
Риторикознавча компонента у новітніх дослідження вищої освіти
ОА Щербакова
Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис, 89–96, 120, 124–125, 2014
7*2014
Риторикознавча компонента в новітніх дослідженнях вищої освіти
О Щербакова
Вища освіта України, 89-96, 2014
72014
Досвід початкового аналізу чинників підвищення ефективності викладання риторикознавчих дисциплін у вищій школі України на основі компетентнісного підходу: вітчизняні завдання …
ОА Щербакова
Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2013
72013
Тенденції розвитку риторичної освіти у вищій школі України: євроінтеграційний вектор
ОА Щербакова
Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор : матеріали …, 2014
62014
Современная риторика и осмысление новых задач в системе высшего гуманитарного образования Украины
ЕА Щербакова
Риторика в современной России: традиции и новые задачи, 39–44, 2014
62014
Современная риторика и осмысление новых задач в системе высшего гуманитарного образования Украины
ЩЕ Анатольевна
Риторика в современной России: традиции и новые задачи, 39–44, 2014
6*2014
Застосування принципів міжпредметних зв’язків у вищій школі: зарубіжний досвід
С Заскалєта, О Щербакова
Освітологічний дискурс, 121-131, 2020
52020
“Нев’януча квітка” українського балету (“Лілея”): Шевченкові смисли образів і сценічна доля вистав
ОА Щербакова
Українознавчий альманах, 89–92, 2013
52013
Бібліотека риторичних знань і старань журналіста-оратора від “А” до “Я”: концептуальна модель
ОЩ Щербакова
Теле- та радіожурналістика : зб. наук.-метод. праць, 380–387, 2010
52010
Встречи с риторикой любви, добра и милосердия как возможность глубокого осознания студентами духовных основ новой учебной дисциплины
ЕА Щербакова
Риторика в системе гуманитарного знания : тез. VІІ Междунар. конф. по …, 2003
52003
Стабілізація валютного курсу національної грошової одиниці: об’єктивні передумови
А Гальчинський, О Щербакова
Банківська справа, 37-39, 1996
51996
Духовний потенціал ціннісно зорієнтованої риторики у формуванні риторичного ідеалу сьогодення: сутність і завдання
ОА Щербакова
Збірник наук. праць Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [гол. ред. М …, 2015
42015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20