Follow
Олександр Омельчук/ Александр Омельчук/ Alexander Omelchuk
Олександр Омельчук/ Александр Омельчук/ Alexander Omelchuk
Verified email at onua.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Features of inheritance of cryptocurrency assets
O Omelchuk, I Iliopol, S Alina
Ius Humani, Revista de Derecho 10, 103, 2021
132021
Зміна договору найму (оренди) житла
ОС Омельчук
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 03 Цивільне право і цивільний процес, 2007
102007
Chaplaincy Institute in Ukraine and EU countries
I Kryvenko, O Omelchuk, I Chernovaliuk
Journal of Education Culture and Society 11 (1), 50-58, 2020
42020
Legal regulation of the inheritance of personal electronic assets
N Adakhovska, O Omelchuk, O Gofman, H Budurova, S Alina
Amazonia Investiga 8 (21), 321-325, 2019
42019
Перешкоди в реалізації цивільних прав в умовах воєнного стану та шляхи пошуку компромісу публічних та приватних інтересів
ОС Омельчук
Часопис цивілістики, 18-22, 2022
32022
Оселищне різноманіття та його созологічна оцінка території Львівського Музею народної архітектури як приклад попереднього аналізу демутації антропогенного ландшафту
ОО Кагало, ОС Омельчук, ОЛ Орлов, МЄ Рагуліна, НМ Сичак
Наукові записки Державного природознавчого музею, 107-114, 2020
32020
Вектори та форми впливу ІТ-права на суспільну свідомість
ОС Омельчук
Часопис цивілістики, 112-115, 2017
32017
Генеза приватноправової складової житлового права в період перебудови
ОС Омельчук
Часопис цивілістики, 191-194, 2015
32015
До питання про визначення підстав зміни договору найму житла
ТС Ківалова, ОС Омельчук
Актуальні проблеми держави і права, 325-332, 2010
32010
Щодо визначення істотних умов договору найму житла
ОС Омельчук
Актуальні проблеми держави і права.-Одеса, 42-50, 2008
32008
Правова природа договірних відносин перевезення з використанням транспортних агрегаторів
ОС Омельчук, ОС Омельчук, ПВ Бондар, ПВ Бондар
ВД" Гельветика", 2021
22021
Зміни показників функціональних ознак рослин в умовах сукцесії заплавних лісових екосистем Закарпаття (Україна)
БГ Проць, ОС Омельчук
Друкується за ухвалою вченої ради Чернівецького національного університету…, 2009
22009
Поняття та типологія договору найму житла
ОС Омельчук
Актуальні проблеми держави і права, 74-82, 2008
22008
Спірні питання укладення цивільно-правового договору найму (оренди) житла
ОС Омельчук
Актуальні проблеми держави і права.–2008.–Вип 39, 133-139, 2008
22008
Передумови юридичної суб’єктивації штучного інтелекту
ОС Омельчук, ОС Омельчук, АС Омельчук
Часопис цивілістики, 46-49, 2021
12021
Феномен професійної адвокатської діяльності: сучасний дискурс гуманізму
М Олексюк, О Омельчук, В Налуцишин, М Цимбалюк
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 4, 2021
12021
Проблеми і перспективи правового регулювання краудфандингу в Україні.
ОС Омельчук, ДР Байталюк
ВД" Гельветика", 2021
12021
Protection of the rights of children and minors in their transactions in the information society
O Omelchuk, O Cherniak, N Tyshcuk
Ius Humani. Revista de Derecho 9 (2), 25-46, 2020
12020
Аналіз нормативно-правового забезпечення житлом соціально уразливих верств населення в Україні
ОС Омельчук
Часопис цивілістики, 60-64, 2017
12017
Деякі спірні питання зміни договору найму житла внаслідок збільшення або зменшення складу сім'ї наймача
ОС Омельчук
Актуальні проблеми держави і права, 486-494, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20