Підписатись
Олександр Омельчук/ Александр Омельчук/ Alexander Omelchuk
Олександр Омельчук/ Александр Омельчук/ Alexander Omelchuk
Підтверджена електронна адреса в onua.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи римського приватного права: посібн
ЄО Харитонов
О.: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016
172016
Зміна договору найму (оренди) житла
ОС Омельчук
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 03 «Цивільне право і цивільний процес, 2007
102007
Вектори та форми впливу ІТ-права на суспільну свідомість
ОС Омельчук
Часопис цивілістики, 112-115, 2017
32017
До питання про визначення підстав зміни договору найму житла
ТС Ківалова, ОС Омельчук
Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр.—2010.—Вип 53, 325-332, 2010
32010
Екологічна структура рослинного покриву заплавних дубових лісів Закарпаття
ОС Омельчук
Наукові записки Державного природознавчого музею, 113-118, 2015
22015
Поняття та типологія договору найму житла
ОС Омельчук
Актуальні проблеми держави і права, 74-82, 2008
22008
Спірні питання укладення цивільно-правового договору найму (оренди) житла
ОС Омельчук
Актуальні проблеми держави і права.–2008.–Вип 39, 133-139, 2008
22008
Передумови юридичної суб’єктивації штучного інтелекту
ОС Омельчук
Часопис цивілістики, 46-49, 2021
12021
Аналіз нормативно-правового забезпечення житлом соціально уразливих верств населення в Україні
ОС Омельчук
Часопис цивілістики, 60-64, 2017
12017
Генеза приватноправової складової житлового права в період перебудови
ОС Омельчук
Часопис цивілістики, 191-194, 2015
12015
РАРИТЕТНІ ФІТОЦЕНОЗИ РІЧКОВО-ДОЛИННИХ КОРИДОРІВ ЗАКАРПАТТЯ
О Омельчук, Б Проць
В І С НИ К, 2014
12014
Зміна договору найму житла внаслідок збільшення або зменшення складу сім'ї наймача
ОС Омельчук
Актуальні проблеми держави і права, 258-266, 2010
12010
До визначення підстав зміни правовідносин, пов’язаних з житлом
ОС Омельчук
Актуальні проблеми держави і права, 49-56, 2007
12007
ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН ПЕРЕВЕЗЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРАНСПОРТНИХ АГРЕГАТОРІВ
ОС Омельчук, ПВ Бондар
Часопис цивілістики, 21-26, 2021
2021
ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН В СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
ОС Омельчук
Lex Sportiva, 18-24, 2021
2021
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРАУДФАНДИНГУ В УКРАЇНІ
ОС Омельчук, ДР Байталюк
Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія” 29, 171-180, 2021
2021
До питання розмежування категорій «цивільний обов’язок» та «цивільне зобов’язання»
ОС Омельчук
Видавничий дім «Гельветика», 2021
2021
Цивільно-правова природа професійного спортивного контракту
ОС Омельчук, АС Омельчук
Одеса: Фенікс, 2018
2018
СПОРТИВНЕ ПРАВО ТА СУСПІЛЬНА СВІДОМІСТЬ
ОС Омельчук
Часопис цивілістики, 22-24, 2018
2018
Глобалізація як чинник трансформації персонального права в Ізраїлі (на прикладі шлюбно-сімейних відносин)
ОС Омельчук, АС Омельчук
Одеса: Юридична література, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20