Фатєєв
Фатєєв
ННЦ "ІГА імені О.Н.Соколовського"
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основы применения микроудобрений
АИ Фатеев, МА Захарова
Харьков: Типография, 134, 2005
832005
Фоновий вміст мікроелементів у ґрунтах України
АІ Фатєєв, ЯВ Пащенко
АІ Фатєєв, ЯВ Пащенко, 2003
412003
Екологічний стан ґрунтів України
СА Балюк, ВВ Медведєв, ММ Мірошниченко, ЄВ Скрильник, ...
Український географічний журнал, 38-42, 2012
332012
Агрогеохімія мікроелементів у ґрунтах України
ММ Мірошниченко, АІ Фатєєв
ММ Мірошниченко, АІ Фатєєв, 98-107, 2010
192010
та ін./За ред
Ф вміст мікроелементів у ґрунтах України, АІ Фатєєв, ЯВ Пащенко, ...
АІ Фатєєва, ЯВ Пащенко, 2003
132003
Проведення грунтово-геохімічного обстеження урбанізованих територій
СА Балюк, АІ Фатєєв, ММ Мірошниченко
Харків: ННЦ ІГА, 2004
122004
Мікродобрива важливий резерв підвищення урожайності. сільськогосподарських культур
СЮ Булигін, АІ Фатєєв, ЛФ Демішев, ЮЮ Туровський
Вісник аграрної науки, 13-15, 2000
102000
Детоксикація важких металів у ґрунтовій системі: метод. рек.
АІ Фатєєв, ВЛ Самохвалова
Харків: КП “Міськдрук, 2012
92012
До питання оцінки рівнів небезпеки забруднення ґрунтів важкими металами
АІ Фатєєв, ММ Мірошниченко, ВЛ Самохвалова, ТЮ Биндич
Вісник аграрної науки, 39-62, 1999
91999
Надходження важких металів до рослин та ефективність добрив на техногенно забруднених ґрунтах
АІ Фатєєв, ВЛ Самохвалова, ММ Мірошніченко
Вісник аграрної науки, 61-65, 1999
91999
Еколого-геохімічна оцінка фонового рівня вмісту різних форм мікроелементів ґрунту
ВЛ Самохвалова, АІ Фатєєв, ЄВ Лучникова
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол, 125-133, 2011
82011
Порогові рівні токсичності важких металів для сільськогосподарських культур
ВЛ Самохвалова, ММ Мірошниченко, АІ Фатєєв
Вісник аграрної науки, 61-65, 2001
72001
Концепція використання техногенно забруднених грунтів
АІ Фатєєв, ВЛ Самохвалова
Харків: ТОВ «Смугаста типографія, 2018
62018
Аналіз стану забруднених важкими металами ґрунтів за окремими біохімічними показниками
ВЛ Самохвалова, АІ Фатєєв, ОЄ Найдьонова
Видавництво УжНУ «Говерла», 2008
62008
Фоновий вміст мікроелементів у ґрунтах України/За ред
АІ Фатєєв, ЯВ Пащенко
АІ Фатєєва, ЯВ Пащенко, 2003
62003
Співвідношення Сгк/Сфк у ґрунтах України як показник рухомості мікроелементів
АІ Фатєєв, ДО Семенов, ММ Мірошниченко, ОА Ликова, КБ Смірнова, ...
Вісник аграрної науки, 16-19, 2013
52013
Нормування вмісту міцнофіксованих форм важких металів у ґрунтах
АІ Фатєєв, ММ Мірошниченко, ЯВ Бородіна, ВЛ Самохвалова, ...
Вісник аграрної науки, 41-44, 2011
52011
Спосіб індикації та оцінки екологічного стану забрудненої важкими металами системи ґрунт–рослина за біохімічними показниками
ВЛ Самохвалова, АІ Фатєєв, ВІ Якушко, ІМ Журавльова
Видавництво УжНУ «Говерла», 2008
52008
Особливості міграції важких металів з орного шару зональних ґрунтів України
АІ Фатєєв, ММ Мірошниченко, ТЮ Биндич
Вісник ХДАУ, 99-100, 1999
51999
Продуктивність культур сівозміни і винос елементів живлення за різних систем удобрення та обробітку ґрунту
А Фатєєв, В Мартиненко, М Собко
Вісник аграрної науки 94 (3), 11-14, 2016
42016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20