Фатєєв
Фатєєв
ННЦ "ІГА імені О.Н.Соколовського"
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основы применения микроудобрений
АИ Фатеев, МА Захарова
Харьков: Изд-во КП «Типография, 134, 2005
592005
Фоновий вміст мікроелементів у ґрунтах України
АІ Фатєєв, ЯВ Пащенко
АІ Фатєєв, ЯВ Пащенко, 2003
332003
Екологічний стан ґрунтів України
СА Балюк, ВВ Медведєв, ММ Мірошниченко, ЄВ Скрильник, ...
Український географічний журнал, 38-42, 2012
262012
Агрогеохімія мікроелементів у ґрунтах України
ММ Мірошниченко, АІ Фатєєв
ММ Мірошниченко, АІ Фатєєв, 98-107, 2010
172010
та ін./За ред
Ф вміст мікроелементів у ґрунтах України, АІ Фатєєв, ЯВ Пащенко, ...
АІ Фатєєва, ЯВ Пащенко, 2003
122003
Проведення грунтово-геохімічного обстеження урбанізованих територій
СА Балюк, АІ Фатєєв, ММ Мірошниченко
ОН Соколовського» УААН, 2004
102004
Детоксикація важких металів у ґрунтовій системі: метод. рекомендації
АІ Фатєєв, ВЛ Самохвалова
Харків: КП “Міськдрук, 2012
72012
Порогові рівні токсичності важких металів для сільськогосподарських культур
ВЛ Самохвалова, ММ Мірошниченко, АІ Фатєєв
Вісник аграрної науки, 61-65, 2001
72001
До питання оцінки рівнів небезпеки забруднення ґрунтів важкими металами
АІ Фатєєв, ММ Мірошниченко, ВЛ Самохвалова, ТЮ Биндич
Вісник аграрної науки, 39-62, 1999
71999
Надходження важких металів до рослин та ефективність добрив на техногенно забруднених ґрунтах
АІ Фатєєв, ВЛ Самохвалова, ММ Мірошніченко
Вісник аграрної науки, 61-65, 1999
71999
Еколого-геохімічна оцінка фонового рівня вмісту різних форм мікроелементів ґрунту
ВЛ Самохвалова, АІ Фатєєв, ЄВ Лучникова
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол, 125-133, 2011
62011
Спосіб індикації та оцінки екологічного стану забрудненої важкими металами системи ґрунт–рослина за біохімічними показниками
ВЛ Самохвалова, АІ Фатєєв, ВІ Якушко, ІМ Журавльова
Видавництво УжНУ «Говерла», 2008
62008
Аналіз стану забруднених важкими металами ґрунтів за окремими біохімічними показниками
ВЛ Самохвалова, АІ Фатєєв, ОЄ Найдьонова
Видавництво УжНУ «Говерла», 2008
62008
Диноцисты и отолиты из обнажения олигоцена у с. Зубакино (Крым)
ТВ Шевченко, АВ Братишко
Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України …, 2008
52008
Фоновий вміст мікроелементів у ґрунтах України/За ред
АІ Фатєєв
АІ Фатєєва, ЯВ Пащенко, 2003
52003
Співвідношення Сгк/Сфк у ґрунтах України як показник рухомості мікроелементів
АІ Фатєєв, ДО Семенов, ММ Мірошниченко, ОА Ликова, КБ Смірнова, ...
Вісник аграрної науки, 16-19, 2013
42013
Спосіб ремедіації ґрунту техногенно забрудненого важкими металлами
ВЛ Самохвалова, АІ Фатєєв, СГ Зуза, ВО Зуза
Агрохімія і ґрунтознавство, 101-110, 2013
32013
Аналіз стану забрудненого важкими металами ґрунту за використання біологічних показників
АІ Фатєєв, ВЛ Самохвалова, ОЄ Найдьонова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2006
22006
Рухомість Zn, Cu та Co в чорноземі опідзоленому під впливом сільськогосподарських культур
АІ Фатєєв, ДО Семенов, КБ Гіржева
Агрохімія і ґрунтознавство.–2011.–Вип 74, 60-62, 0
2
Фіторемедіація техногенно забруднених ґрунтів
ВЛ Самохвалова, АІ Фатєєва, СГ Зуза, ЯА Погромська, ВО Зуза, ...
Агроекологічний журнал, 92-100, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20