Фатєєв
Фатєєв
ННЦ "ІГА імені О.Н.Соколовського"
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основы применения микроудобрений
АИ Фатеев, МА Захарова
Харьков: Типография, 134, 2005
792005
Фоновий вміст мікроелементів у ґрунтах України
АІ Фатєєв, ЯВ Пащенко
АІ Фатєєв, ЯВ Пащенко, 2003
392003
Екологічний стан ґрунтів України
СА Балюк, ВВ Медведєв, ММ Мірошниченко, ЄВ Скрильник, ...
Український географічний журнал, 38-42, 2012
322012
Агрогеохімія мікроелементів у ґрунтах України
ММ Мірошниченко, АІ Фатєєв
ММ Мірошниченко, АІ Фатєєв, 98-107, 2010
202010
Проведення грунтово-геохімічного обстеження урбанізованих територій
СА Балюк, АІ Фатєєв, ММ Мірошниченко
Харків: ННЦ ІГА, 2004
122004
та ін./За ред
Ф вміст мікроелементів у ґрунтах України, АІ Фатєєв, ЯВ Пащенко, ...
АІ Фатєєва, ЯВ Пащенко, 2003
122003
Детоксикація важких металів у ґрунтовій системі: метод. рек.
АІ Фатєєв, ВЛ Самохвалова
Харків: КП “Міськдрук, 2012
92012
До питання оцінки рівнів небезпеки забруднення ґрунтів важкими металами
АІ Фатєєв, ММ Мірошниченко, ВЛ Самохвалова, ТЮ Биндич
Вісник аграрної науки, 39-62, 1999
91999
Надходження важких металів до рослин та ефективність добрив на техногенно забруднених ґрунтах
АІ Фатєєв, ВЛ Самохвалова, ММ Мірошніченко
Вісник аграрної науки, 61-65, 1999
91999
Еколого-геохімічна оцінка фонового рівня вмісту різних форм мікроелементів ґрунту
ВЛ Самохвалова, АІ Фатєєв, ЄВ Лучникова
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол, 125-133, 2011
82011
Порогові рівні токсичності важких металів для сільськогосподарських культур
ВЛ Самохвалова, ММ Мірошниченко, АІ Фатєєв
Вісник аграрної науки, 61-65, 2001
72001
Аналіз стану забруднених важкими металами ґрунтів за окремими біохімічними показниками
ВЛ Самохвалова, АІ Фатєєв, ОЄ Найдьонова
Видавництво УжНУ «Говерла», 2008
62008
Фоновий вміст мікроелементів у ґрунтах України/За ред
АІ Фатєєв, ЯВ Пащенко
АІ Фатєєва, ЯВ Пащенко, 2003
62003
Концепція використання техногенно забруднених грунтів
АІ Фатєєв, ВЛ Самохвалова
Харків: ТОВ «Смугаста типографія, 2018
52018
Співвідношення Сгк/Сфк у ґрунтах України як показник рухомості мікроелементів
АІ Фатєєв, ДО Семенов, ММ Мірошниченко, ОА Ликова, КБ Смірнова, ...
Вісник аграрної науки, 16-19, 2013
52013
Нормування вмісту міцнофіксованих форм важких металів у ґрунтах
АІ Фатєєв, ММ Мірошниченко, ЯВ Бородіна, ВЛ Самохвалова, ...
Вісник аграрної науки, 41-44, 2011
52011
Диноцисты и отолиты из обнажения олигоцена у с. Зубакино (Крым)
ТВ Шевченко, АВ Братишко
Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України …, 2008
52008
Спосіб індикації та оцінки екологічного стану забрудненої важкими металами системи ґрунт–рослина за біохімічними показниками
ВЛ Самохвалова, АІ Фатєєв, ВІ Якушко, ІМ Журавльова
Видавництво УжНУ «Говерла», 2008
52008
Продуктивність культур сівозміни і винос елементів живлення за різних систем удобрення та обробітку ґрунту
А Фатєєв, В Мартиненко, М Собко
Вісник аграрної науки 94 (3), 11-14, 2016
42016
Спосіб ремедіації ґрунту техногенно забрудненого важкими металлами
ВЛ Самохвалова, АІ Фатєєв, СГ Зуза, ВО Зуза
Агрохімія і ґрунтознавство, 101-110, 2013
42013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20