Фатєєв
Фатєєв
ННЦ "ІГА імені О.Н.Соколовського"
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основы применения микроудобрений
АИ Фатеев, МА Захарова
Х.: Типография 313, 134, 2005
762005
Фоновий вміст мікроелементів у ґрунтах України
АІ Фатєєв, ЯВ Пащенко
АІ Фатєєв, ЯВ Пащенко, 2003
382003
Екологічний стан ґрунтів України
СА Балюк, ВВ Медведєв, ММ Мірошниченко, ЄВ Скрильник, ...
Український географічний журнал, 38-42, 2012
342012
Агрогеохімія мікроелементів у ґрунтах України
ММ Мірошниченко, АІ Фатєєв
ММ Мірошниченко, АІ Фатєєв, 98-107, 2010
192010
Проведення грунтово-геохімічного обстеження урбанізованих територій
СА Балюк, АІ Фатєєв, ММ Мірошниченко
Харків: ННЦ «ІГА ім. ОН Соколовського» УААН, 2004
122004
та ін./За ред
Ф вміст мікроелементів у ґрунтах України, АІ Фатєєв, ЯВ Пащенко, ...
АІ Фатєєва, ЯВ Пащенко, 2003
122003
До питання оцінки рівнів небезпеки забруднення ґрунтів важкими металами
АІ Фатєєв, ММ Мірошниченко, ВЛ Самохвалова, ТЮ Биндич
Вісник аграрної науки, 39-62, 1999
101999
Надходження важких металів до рослин та ефективність добрив на техногенно забруднених ґрунтах
АІ Фатєєв, ВЛ Самохвалова, ММ Мірошніченко
Вісник аграрної науки, 61-65, 1999
91999
Детоксикація важких металів у ґрунтовій системі: метод. рекомендації
АІ Фатєєв, ВЛ Самохвалова
Харків: КП “Міськдрук, 2012
72012
Еколого-геохімічна оцінка фонового рівня вмісту різних форм мікроелементів ґрунту
ВЛ Самохвалова, АІ Фатєєв, ЄВ Лучникова
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол, 125-133, 2011
72011
Аналіз стану забруднених важкими металами ґрунтів за окремими біохімічними показниками
ВЛ Самохвалова, АІ Фатєєв, ОЄ Найдьонова
Видавництво УжНУ «Говерла», 2008
62008
Фоновий вміст мікроелементів у ґрунтах України/За ред
АІ Фатєєв
АІ Фатєєва, ЯВ Пащенко, 2003
62003
Порогові рівні токсичності важких металів для сільськогосподарських культур
ВЛ Самохвалова, ММ Мірошниченко, АІ Фатєєв
Вісник аграрної науки, 61-65, 2001
62001
Співвідношення Сгк/Сфк у ґрунтах України як показник рухомості мікроелементів
АІ Фатєєв, ДО Семенов, ММ Мірошниченко, ОА Ликова, КБ Смірнова, ...
Вісник аграрної науки, 16-19, 2013
52013
Нормування вмісту міцнофіксованих форм важких металів у ґрунтах
АІ Фатєєв, ММ Мірошниченко, ЯВ Бородіна, ВЛ Самохвалова, ...
Вісник аграрної науки, 41-44, 2011
52011
Диноцисты и отолиты из обнажения олигоцена у с. Зубакино (Крым)
ТВ Шевченко, АВ Братишко
Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України …, 2008
52008
Спосіб індикації та оцінки екологічного стану забрудненої важкими металами системи ґрунт–рослина за біохімічними показниками
ВЛ Самохвалова, АІ Фатєєв, ВІ Якушко, ІМ Журавльова
Видавництво УжНУ «Говерла», 2008
52008
Спосіб ремедіації ґрунту техногенно забрудненого важкими металлами
ВЛ Самохвалова, АІ Фатєєв, СГ Зуза, ВО Зуза
Агрохімія і ґрунтознавство, 101-110, 2013
32013
Екологічна реабілітація ґрунтів техногенно забруднених переважно кадмієм, цинком та міддю
ВЛ Самохвалова, ЯА Погромська, АІ Фатєєв, СГ Зуза, ВО Зуза
Gruntoznavstvo, 42-52, 2014
22014
Аналіз стану забрудненого важкими металами ґрунту за використання біологічних показників
АІ Фатєєв, ВЛ Самохвалова, ОЄ Найдьонова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2006
22006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20