Підписатись
Фатєєв
Фатєєв
ННЦ "ІГА імені О.Н.Соколовського"
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основы применения микроудобрений
АИ Фатеев, МА Захарова
Харьков, 2005
922005
Фоновий вміст мікроелементів у ґрунтах України
АІ Фатєєв, ЯВ Пащенко
АІ Фатєєв, ЯВ Пащенко, 2003
432003
Екологічний стан ґрунтів України
СА Балюк, ВВ Медведєв, ММ Мірошниченко, ЄВ Скрильник, ...
Український географічний журнал, 38-42, 2012
392012
Агрогеохімія мікроелементів у ґрунтах України
ММ Мірошниченко, АІ Фатєєв
ММ Мірошниченко, АІ Фатєєв, 98-107, 2010
212010
та ін./За ред
Ф вміст мікроелементів у ґрунтах України, АІ Фатєєв, ЯВ Пащенко, ...
АІ Фатєєва, ЯВ Пащенко, 2003
132003
Проведення грунтово-геохімічного обстеження урбанізованих територій
СА Балюк, АІ Фатєєв, ММ Мірошниченко
Харків: ННЦ «ІГА ім. ОН Соколовського» УААН, 2004
122004
Мікродобрива важливий резерв підвищення урожайності. сільськогосподарських культур
СЮ Булигін, АІ Фатєєв, ЛФ Демішев, ЮЮ Туровський
Вісник аграрної науки, 13-15, 2000
112000
Порогові рівні токсичності важких металів для сільськогосподарських культур
ВЛ Самохвалова, ММ Мірошниченко, АІ Фатєєв
Вісник аграрної науки, 61-65, 2001
102001
Надходження важких металів до рослин та ефективність добрив на техногенно забруднених ґрунтах
АІ Фатєєв, ВЛ Самохвалова, ММ Мірошніченко
Вісник аграрної науки, 61-65, 1999
101999
Детоксикація важких металів у ґрунтовій системі: метод. рек.
АІ Фатєєв, ВЛ Самохвалова
Харків: КП “Міськдрук, 2012
92012
Еколого-геохімічна оцінка фонового рівня вмісту різних форм мікроелементів ґрунту
ВЛ Самохвалова, АІ Фатєєв, ЄВ Лучникова
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол, 125-133, 2011
92011
До питання оцінки рівнів небезпеки забруднення ґрунтів важкими металами
АІ Фатєєв, ММ Мірошниченко, ВЛ Самохвалова, ТЮ Биндич
Вісник аграрної науки, 39-62, 1999
91999
Фоновий вміст мікроелементів у ґрунтах України/За ред
АІ Фатєєв, ЯВ Пащенко
АІ Фатєєва, ЯВ Пащенко, 2003
82003
Концепція використання техногенно забруднених грунтів
АІ Фатєєв, ВЛ Самохвалова
Харків: ТОВ «Смугаста типографія, 2018
62018
Нормування вмісту міцнофіксованих форм важких металів у ґрунтах
АІ Фатєєв, ММ Мірошниченко, ЯВ Бородіна, ВЛ Самохвалова, ...
Вісник аграрної науки, 41-44, 2011
62011
Аналіз стану забруднених важкими металами ґрунтів за окремими біохімічними показниками
ВЛ Самохвалова, АІ Фатєєв, ОЄ Найдьонова
Видавництво УжНУ «Говерла», 2008
62008
Співвідношення Сгк/Сфк у ґрунтах України як показник рухомості мікроелементів
АІ Фатєєв, ДО Семенов, ММ Мірошниченко, ОА Ликова, КБ Смірнова, ...
Вісник аграрної науки, 16-19, 2013
52013
Спосіб індикації та оцінки екологічного стану забрудненої важкими металами системи ґрунт–рослина за біохімічними показниками
ВЛ Самохвалова, АІ Фатєєв, ВІ Якушко, ІМ Журавльова
Видавництво УжНУ «Говерла», 2008
52008
Ґрунтово-геохімічне обстеження урбанізованих територій. Методичні рекомендації
СА Балюк, АІ Фатєєв, ММ Мірошниченко
ННЦ “Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. ОН Соколовського”.–2004.–54 с, 2004
52004
Особливості міграції важких металів з орного шару зональних ґрунтів України
АІ Фатєєв, ММ Мірошниченко, ТЮ Биндич
Вісник ХДАУ 2, 99-100, 1999
51999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20