Подписаться
Олег Терешкін, Tereshkin Oleg, Терешкин Олег
Олег Терешкін, Tereshkin Oleg, Терешкин Олег
ХДУХТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене hduht.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Modeling of mechanical treatment of napiform onion to determine the rational parameters of its cleaning
O Tereshkin, D Horielkov, D Dmytrevskyi, V Chervonyi
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (84), P. 30–39, 2016
72016
Stabilization of quality cleaning onion innovative way
G Deynichenko, O Tereshkin, D Gorelkov, D D.
Recent Journal, 246-250, 2013
72013
Development of a theoretical model for obtaining the whipped emulsions from a dry fat-containing mixture and its experimental verification
A Goralchuk, S Gubsky, O Tereshkin, О Kotlyar, S Omel'chenko, L Tovma
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 12-19, 2017
62017
Проектування об’єктів готельноресторанного господарства
ОГ Терешкін, НЮ Балацька
Х.: ХДУХТ, 2016
62016
Investigation of the process of roots peeling by steam method
O Tereshkin, D Dmitrevsky
Journal of EcoAgriTourism 5 (1), 23–25, 2009
62009
Theoretical modeling of the heat treatment process vegetables during their peeling
ОГ Терешкін, ДВ Дмитревський
Technology audit and production reserves 1 (1 (27)), 57-65, 2016
3*2016
Дослідження впливу термічної обробки парою на поверхневий шар цибулі ріпчастої
ГМ Постнов, ОГ Терешкін, ДВ Дмитревський, ІВ Василець
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного …, 2015
32015
Розробка методики дослідження процесу відокремлення луски цибулі ріпчастої та експериментальної установки для її реалізації
ОГ Терешкін, ДВ Горєлков, ДВ Дмитревський
Обладнання та технології харчових виробництв, 58-63, 2012
32012
Организация и техническое оснащение специализированных магазинов
ОГ Терешкин, ДВ Горелков
Профессиональное оборудование торговое, пищевое, упаковочное, складское, 7–14, 2006
32006
Модернизация и конструирование оборудования
Г Дейниченко, А Простаков, О Терешкин, В Дуб
Питание и общество, 24-25, 2001
32001
Розробка теоретичної моделі одержання піноемульсій з суміші сухої жировмісної та її експериментальне підтвердження
АБ Горальчук, СМ Губський, ОГ Терешкін, ОВ Котляр, СБ Омельченко, ...
22017
The study of influence of the process of mechanical additional cleaning on the surface onion layer at combined process of cleaning
O Tereshkin, D Horielkov, D Dmitrevsky, V Chervonyi
EUREKA: Life Sciences 6, 24–30, 2016
22016
Наукове обгрунтування комбінованих процесів та розробка ресурсозберігаючого устаткування для очищення овочевої сировини
ОГ Терешкін
Харків: ХДУХТ, 2014
22014
Удосконалення апаратурного оформлення процесу очищення коренебульбоплодів від шкірки
ОГ Терешкін, ДВ Дмитревський
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного …, 2008
22008
Готельно-ресторанна справа. Дипломне проектування. Навчальний посібник
ОГ Терешкін, ЛП Малюк, ОЮ Давидова, НВ Полстяна, ВІ Федак, ...
Харків: ХДУХТ, 2018
12018
Енергозберігаюча стратегія закладів індустрії гостинності
ОГ Терешкін, КВ Калєнік
Харків: ХДУХТ, 2016
12016
Удосконалення ресурсозберігаючих процесів переробки бульбоплодів. Монографія
ГВ Дейниченко, ОГ Терешкін, ДВ Горєлков, ДВ Дмитревський
12015
Стандартизація, сертифікація і метрологія. Опорний конспект лекцій для студентів галузі знань 1401" Сфера обслуговування" напряму підгототовки 6.140101" Готельно-ресторанна справа"
ЛП Малюк, ОГ Терешкін
Харків: ХДУХТ, 2013
12013
Дослідження параметрів комбінованого процесу очищення цибулі ріпчастої
ОГ Терешкін, ДВ Горєлков, ДВ Дмитревський
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного …, 2013
12013
Оцінка ефективності термічної обробки картоплі парою під час її очищення комбінованим способом
ОГ Терешкін, ДВ Горєлков, ДВ Дмитревський
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 217-222, 2010
12010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20