Ірина Віталіївна Казакова (Iryna Kazakova)
Ірина Віталіївна Казакова (Iryna Kazakova)
ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського"
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СОЇ ТА РОЗВИТОК РИНКУ СОЄВИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ І СВІТІ
І Казакова, Н Кондратюк
Ефективна економіка, 2015
72015
The impact of global changes at soil resources and agricultural production
І Казакова
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 2 (1 …, 2016
42016
Особливості формування світового та вітчизняного ринку мінеральних добрив
І Казакова
Економіка і прогнозування, 104-108, 2015
42015
Эффективность технологий с разной насыщенностью минерального удобрения при выращивании озимой пшеницы в Харьковской области Украины
И Казакова
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 15-17, 2013
22013
Стан і перспективи розвитку сільського господарства в Україні
І Казакова
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. : у 2 ч …, 2011
22011
Protection of soil in Poland within implementation of rural development programs (PROW)
I Kazakova, H Adamska
Соціально-економічні проблеми і держава 14 (1), 117-130, 2016
12016
ECONOMICS OF SOIL DEGRADATION AND SUSTAINABLE USE OF LAND IN DANGER OF WIND EROSION
A Kucher, I Kazakova, L Kucher, H Kozak, A Schraml, H Koka, W Priest
Agricultural and Resource Economics International Scientific E-Journal 1 (1 …, 2015
12015
Польський досвід формування механізму охорони й раціонального використання грунтів
АВ Кучер, ІВ Казакова
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 37-46, 2015
12015
Sustainable use of land in danger of wind erosion in Ukraine: stakeholder engagement
A Kucher, I Kazakova, L Kucher, A Schraml, H Koka, W Priest
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 1 (2 …, 2015
12015
Економічна та енергетична оцінка ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур
І Казакова
Інноваційна економіка, 113–116, 2012
12012
MANAGEMENT OF LAND RESOURCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS
I Kazakowa, H Adamska
Ekonomia i Środowisko, 109-119, 2016
2016
Особенности формирования мирового и отечественного рынков минеральных удобрений
ИВ Казакова
Экономика и прогнозирование 13 (2), 104-119, 2015
2015
Економічне забезпечення відтворення родючості ґрунтів: реком.
А Кучер, О Анісімова, І Казакова, Л Гапєєв
Х.: Смугаста типографія, 2015
2015
Еколого-економічна оцінка технологій вирощування зернових культур в контексті відтворення родючості ґрунтів
І Казакова
Вісник аграрної науки, 63-67, 2015
2015
Scientific and Methodical Approaches to Assessment of Ecological and Economic Losses Caused by Contamination of Agrarian Soils
A Kucher, I Kazakova, L Kucher
International Journal of Economic Practices and Theories 5 (No.2), pp. 95–102, 2015
2015
Оцінка еколого-економічних збитків під час вирощування зернових культур за технологіями з різною насиченістю мінеральними добривами
І Казакова
Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів …, 2015
2015
Економіко-екологічна ефективність продефляційних ґрунтозахисних заходів
В Коляда, А Кучер, І Казакова
Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів …, 2015
2015
Збитки від забруднення ґрунтів: еколого-економічна оцінка
А Кучер, І Казакова, Л Кучер
Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів …, 2015
2015
Економіко-правовий механізм регулювання відтворення родючості ґрунтів у Польщі
А Кучер, І Казакова
Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів …, 2015
2015
Ресурсоощадні технології вирощування зернових культур : оцінка й ефективність : монографія
І Казакова, О Ульянченко
Смугаста типографія, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20