Подписаться
Шара Вікторія Іванівна
Шара Вікторія Іванівна
асистент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Понятійний апарат терміну «готова продукція»
АО Касич, ВІ Шара
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2016
152016
Шляхи реформування місцевих бюджетів
АО Касич, ОІ Авраменко, ВІ Шара
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2013
62013
The problems of accounting of profit tax
OI Avramenko, VI Shara
32014
The problems of accounting of profit tax. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет–конференції" Актуальні проблеми обліково–аналітичного процесу в управлінні …
ОІ Авраменко, ВІ Шара
3
Сутність та стан пільгового оподаткування в Україні
ОІ Авраменко, ВІ Шара
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2015
12015
Налог на имущество предприятий как источник финансирования регионального строительного комплекса
ЕИ Авраменко, ВИ Шарая
Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы, 2012
12012
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СУТТЄВОЇ ПОМИЛКИ В АУДИТІ
АО Касич, ОІ Авраменко, ВІ Шара
1*
Manufacture of Electrical, Electronic, Optical Equipment and Ensuring Innovation Security
V Shara, P Sokurenko, K Liventsova
2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …, 2021
2021
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДОВИХ ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
В Шара, О Маслак
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 58-59, 2020
2020
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГРОЗ ДЛЯ ІННОВАЦІЙ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
ВІ Шара
Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному …, 2020
2020
ІННОВАЦІЙНА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В Шара, О Маслак
Матеріали конференцій МЦНД, 25-26, 2020
2020
ІННОВАЦІЙНА БЕЗПЕКА: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ
О Маслак, В Шара
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 27-28, 2020
2020
Інноваційна безпека: передумови виникнення та особливості формування
О Маслак
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020
2020
ИННОВАЦИИ КАК ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВИ Шарая
Инновации в экономике и управлении на предприятиях нефтегазовой …, 2016
2016
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ В УКРАИНЕ
ВИ Шарая
Актуальные проблемы налоговой политики, 206-208, 2016
2016
СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
ВИ Шарая
Актуальные проблемы современной науки–новому поколению, 2016
2016
РЕФОРМУВАННЯ АУДИТУ В СВІТЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
ОІ Авраменко, ВІ Шара
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: Голова оргкомітету, 46, 2016
2016
Понятийный аппарат термина" готовая продукция" как объекта бухгалтерского учета
А Касич, В Шара
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2016
2016
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА В УКРАИНЕ
ЕИ Авраменко, ВИ Шарая
Экстремальные ситуации природного характера: проблемы, факторы, последствия …, 2016
2016
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
ВІ Шара, ОІ Авраменко
БЕНОВСЬКА ЛЯ, 105, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20