Андрій Кашканов
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка підприємств автомобільного транспорту. Навчальний посібник
АА Кашканов, ВМ Ребедайло
Вінниця: ВДТУ, 2002
212002
Совершенствование методов автотехнической экспертизы при дорожно-транспортных происшествиях
ВАА Волков В.П., Торлин В.Н., Мищенко В.М., Кашканов А.А., Кашканов В.А ...
Харьков : Изд-во ХНАДУ, 2010
202010
Методика зменшення невизначеності в задачах автотехнічної експертизи ДТП при ідентифікації дальності видимості дорожніх об’єктів в темну пору доби: монографія
КВА Кужель В.П., Кашканов А.А.
Вінниця: ВНТУ, 2010
192010
Ігрові форми навчання загальнотехнічним дисциплінам як засіб формування професійної спрямованості студентів: монографія
ГГ Кашканова, АА Кашканов
Вінниця: ВНТУ, 2012
172012
Оцінка експлуатаційних гальмових властивостей автомобілів в умовах неточності вихідних даних: монографія
АА Кашканов, ВМ Ребедайло, ВА Кашканов
Вінниця: ВНТУ, 2010
16*2010
Інформаційні комп'ютерні системи автомобільного транспорту
АА Кашканов, ВП Кужель, ОГ Грисюк
Вінниця: ВНТУ, 2010
152010
Вплив засліпленості водія на вибір безпечних режимів руху
АА Кашканов, ВП Кужель
Вісник Вінницького політехнічного інституту.№ 5: 63-66., 2003
112003
Безпека руху автомобільного транспорту: навчальний посібник.
АА Кашканов, ОГ Грисюк
Вінниця: ВНТУ, 2005
92005
Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту: конструкція. Навчальний посібник
АА Кашканов, ВМ Ребедайло
Вінниця: ВДТУ, 2002
92002
Аналіз витрат фінансової діяльності з урахуванням зміни їх структурних елементів
АА Кашканов
Вісник ДІАТ, 9-14, 2016
72016
Автомобілі: робочі процеси та основи розрахунку: навчальний посібник МОНМС
РВМ Бурєнніков Ю.А., Кашканов А.А.
Вінниця: ВНТУ, 2013
6*2013
Експлуатація та обслуговування транспортних машин
АА Кашканов, ВВ Біліченко
Вінниця: ВНТУ, 2004
62004
Эффективность автомобильных фар: анализ, задания и пути решения
АА Кашканов, ВП Кужель
Автомобильный транспорт: проблемы и перспективы: материалы V–ой …, 2002
52002
Вплив активного дроселя на характеристики газових підшипників
ВО Федотов, АА Кашканов
Вінницький державний технічний університет, 1994
51994
Обгрунтування вибору оптимальної альтернативи в умовах композиційної невизначеності при розв’язку задач автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод
АА Кашканов, ОГ Грисюк, ОО Грисюк
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2013
42013
Мінімізація суб’єктивності експертного оцінювання в задачах автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод
АА Кашканов
Вісник Національного технічного університету «ХПІ».№ 29: 120-125., 2013
42013
Методика зменшення невизначеностi в задачах авто технiчної експертизи ДТП при iдентифiкацiї дальностi видимостi дорожнiх об’єктiв в темну пору доби: монографiя
ВП Кужель, АА Кашканов, ВА Кашканов
42010
Оцінка гальмових моментів на колесах автомобіля за допомогою нечіткої логіки
АА Кашканов
Вимірювальна техніка в технологічних процесах, 139-143, 1999
41999
Fuzzy Logic-based Identification of Car Wheels Adhesion Factor with a Road Surface
A Rotshtein, V Rebedailo, A Kashkanov
Fuzzy Systems & AI Reports and Letters 6 (1-3), 53-64, 1997
41997
Методика багатокритеріального оцінювання якості розслідування та проведення автотехнічних експертиз дорожньо-транспортних пригод
АА Кашканов
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки" 2 (3 (62)), 68-73, 2012
32012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20