Андрій Кашканов
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика зменшення невизначеності в задачах автотехнічної експертизи ДТП при ідентифікації дальності видимості дорожніх об’єктів в темну пору доби: монографія
ВП Кужель
Вінниця: ВНТУ, 2010
162010
Совершенствование методов автотехнической экспертизы при дорожно-транспортных происшествиях
ВАА Волков В.П., Торлин В.Н., Мищенко В.М., Кашканов А.А., Кашканов В.А ...
Харьков : Изд-во ХНАДУ, 2010
152010
Оцінка експлуатаційних гальмових властивостей автомобілів в умовах неточності вихідних даних: монографія
АА Кашканов, ВМ Ребедайло, ВА Кашканов
Вінниця: ВНТУ, 2010
12*2010
Вплив засліпленості водія на вибір безпечних режимів руху
АА Кашканов, ВП Кужель
Вісник Вінницького політехнічного інституту.№ 5: 63-66., 2003
112003
Ігрові форми навчання загальнотехнічним дисциплінам як засіб формування професійної спрямованості студентів: монографія
ГГ Кашканова, АА Кашканов
Вінниця: ВНТУ, 2012
102012
Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту: навчальний посібник
АА Кашканов
Вінниця: ВНТУ, 2010
92010
Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту: конструкція. Навчальний посібник
АА Кашканов, ВМ Ребедайло
Вінниця: ВДТУ, 2002
92002
Аналіз витрат фінансової діяльності з урахуванням зміни їх структурних елементів
АА Кашканов
Вісник ДІАТ, 9-14, 2016
82016
Безпека руху автомобільного транспорту: навчальний посібник.
АА Кашканов, ОГ Грисюк
Вінниця: ВНТУ, 2005
82005
Економіка підприємств автомобільного транспорту. Навчальний посібник
АА Кашканов, ВМ Ребедайло
Вінниця: ВДТУ, 2002
82002
Автомобілі: робочі процеси та основи розрахунку: навчальний посібник МОНМС
РВМ Бурєнніков Ю.А., Кашканов А.А.
Вінниця: ВНТУ, 2013
6*2013
Експлуатація та обслуговування транспортних машин
АА Кашканов, ВВ Біліченко
Вінниця: ВНТУ, 2004
62004
Эффективность автомобильных фар: анализ, задания и пути решения
АА Кашканов, ВП Кужель
Автомобильный транспорт: проблемы и перспективы: материалы V–ой …, 2002
62002
Вплив активного дроселя на характеристики газових підшипників
ВО Федотов, АА Кашканов
Вінницький державний технічний університет, 1994
51994
Методика зменшення невизначеностi в задачах авто технiчної експертизи ДТП при iдентифiкацiї дальностi видимостi дорожнiх об’єктiв в темну пору доби: монографiя
ВП Кужель, АА Кашканов, ВА Кашканов
42010
Оцінка гальмових моментів на колесах автомобіля за допомогою нечіткої логіки
АА Кашканов
Вимірювальна техніка в технологічних процесах, 139-143, 1999
41999
Fuzzy Logic-based Identification of Car Wheels Adhesion Factor with a Road Surface
A Rotshtein, V Rebedailo, A Kashkanov
Fuzzy Systems & AI Reports and Letters 6 (1-3), 53-64, 1997
41997
Мiнiмiзацiя суб’єктивностi експертного оцiнювання в задачах автотехнiчної експертизи дорожньо-транспортних пригод
АА Кашканов
Вiсник НТУ «ХПI». Серiя: Автомобiле-та тракторобудування, 120, 2013
32013
Обгрунтування вибору оптимальної альтернативи в умовах композиційної невизначеності при розв’язку задач автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод
АА Кашканов, ОГ Грисюк, ОО Грисюк
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2013
32013
Вплив ефективностi свiтлових систем автомобiлiв на видимiсть дорожнiх об’єктiв та безпечнi швидкостi руху
АА Кашканов, ВП Кужель
Вiсник СНУ iм. Володимира Даля., 209, 2008
32008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20