Інна Валентинівна Чала, Chala IV (ORCID: 0000-0001-9073-2851)
Інна Валентинівна Чала, Chala IV (ORCID: 0000-0001-9073-2851)
ЖНАЕУ, факультет ветеринарної медицини, кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та
Подтвержден адрес электронной почты в домене znau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стан перекисного окиснення ліпідів крові в умовах хронічної дії низьких доз радіації та дефіциту мікроелементів/Чала І., Олійник Г., Фурман С
І Чала
Ветеринарна медицина України, 38-40, 2004
52004
Клінічна оцінка біохімічних, морфологічних показників крові та сечі тварин
ВС Русак, ІВ Чала
Житомир: Полісся, 2016
42016
Паразитози шлунково-кишкового тракту коней (епізоотологія, патогенез, діагностика та лікування)
ЮЮ Довгій, ІП Лігоміна, СВ Фурман, ІВ Чала, ДВ Фещенко, ...
Житомирський національний агроекологічний університет, 2013
42013
Вплив мікроелементів на амінокислотний склад крові корів в умовах тривалої дії низьких доз іонізуючого випромінювання
ЛВ Корейба, ІВ Чала, ГМ Калиновський
Львівська державна академія ветеринарної медицини ім. СЗ Ґжицького, 2002
22002
Пероксидне окиснення ліпідів та деякі біохімічні показники крові котів за хвороб печінки
ІВ Чала, ВС Русак, ЛО Чупрун, ПВ Ковальов
Біологія тварин, 89-96, 2018
12018
Фізико-хімічні показники бджолиного обніжжя з лісостепу України
ОО Застулка, ЛО Солодка, ІВ Чала
Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та …, 2016
12016
Редокс–потенціал та стан перекисного окиснення ліпідів крові корів, що утримуються у екологічно несприятливих умовах
ІВ Чала, ВС Русак
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
12016
Відновний потенціал крові корів за умов утримання на територіях, забруднених радіонуклідами
ІВ Чала
Вісн. ЖНАЕУ, 30, 2012
12012
ВПЛИВ ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КОРІВ
ЮЮ Довгій, ВЮ Сеніченко, ДВ Фещенко, ІВ Чала
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 85-91, 2019
2019
Деякі показники білкового обміну кішок за ожиріння
ІВ Чала, ВС Русак, ДВ Фещенко, ЛО Ковальова
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
2019
ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КОШЕК ПРИ БОЛЕЗНЯХ ПЕЧЕНИ
ІВ Чала, ВС Русак, ЛО Чупрун, ПВ Ковальов
Біологія тварин 20 (2), 89-96, 2018
2018
Зміни стану глутатіонової системи крові котів за цукрового діабету та ожиріння
ІВ Чала, ВС Русак, ОА Згозінська, ЛО Чупрун, ПВ Ковальов
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Проблема поширення ехінококозу свійських тварин в передмістях Житомира
ДВ Фещенко, ОА Дубова, ТО Романишина, ОА Згозінська, ІВ Чала
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 108-111, 2018
2018
Деякі показники перекисного окиснення ліпідів та глутатіонової системи у кішок за хронічної патології нирок
ІВ Чала, ВС Русак
Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, 65-69, 2018
2018
Белки острой фазы воспаления и некоторые биохимические и гематологические показатели при ожирении у кошек
ИВ Чала, ЛА Солодкая
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2018
2018
Клінічні та лабораторні методи діагностики кишкових нематодозів коней
ІВ Чала, ОА Згозінська
Житомирський національний агроекологічний університет, 2014
2014
Редокс-потенціал і вміст глутатіону в крові корів при хворобах печінки
ВС Русак, ІВ Чала
Ветеринарна медицина, 2013
2013
ДИНАМІКА ВМІСТУ ФРАКЦІЙ ГЛУТАТІОНУ У КРОВІ ТІЛЬНИХ КОРІВ
ІВ Чала, АС Ревунець
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18