Інна Валентинівна Чала, Chala IV (ORCID: 0000-0001-9073-2851)
Інна Валентинівна Чала, Chala IV (ORCID: 0000-0001-9073-2851)
ЖНАЕУ, факультет ветеринарної медицини, кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та
Подтвержден адрес электронной почты в домене znau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Стан перекисного окиснення ліпідів крові в умовах хронічної дії низьких доз радіації та дефіциту мікроелементів/Чала І., Олійник Г., Фурман С
І Чала
Ветеринарна медицина України, 38-40, 2004
52004
Клінічна оцінка біохімічних, морфологічних показників крові та сечі тварин
ВС Русак, ІВ Чала, ИВ Чала
Полісся, 2016
42016
Паразитози шлунково-кишкового тракту коней (епізоотологія, патогенез, діагностика та лікування)
ЮЮ Довгій, ІП Лігоміна, СВ Фурман, ІВ Чала, ДВ Фещенко, ...
Житомирський національний агроекологічний університет, 2013
42013
Вплив імуномодулятора на біохімічні та імунологічні показники організму вівцематок при щепленні проти колібактеріозу в умовах постійної дії малих доз іонізуючого опромінення
АМ Головко, АН Головко, ОВ Пінський, ОВ Пинский, ІВ Чала, ИВ Чалая
Українська академія аграрних наук; Національний науковий центр «Інститут …, 2004
22004
Фізико-хімічні показники бджолиного обніжжя з Лісостепу України
ОО Застулка, ЛО Солодка, ІВ Чала, ИВ Чалая
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2016
12016
Редокс–потенціал та стан перекисного окиснення ліпідів крові корів, що утримуються у екологічно несприятливих умовах
ІВ Чала, ВС Русак
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
12016
Відновний потенціал крові корів за умов утримання на територіях, забруднених радіонуклідами
ІВ Чала
Інститут біології тварин, 2012
12012
Вплив міді, кобальту і йоду на накопичення та виведення цезію-137 і деякі біохімічні показники у корів при тривалій дії низьких доз радіації
ІВ Чала, ИВ Чалая
Інститут тваринництва Української академії аграрних наук, 1995
11995
ВПЛИВ ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КОРІВ
ЮЮ Довгій, ВЮ Сеніченко, ДВ Фещенко, ІВ Чала
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 85-91, 2019
2019
Зміни стану глутатіонової системи крові котів за цукрового діабету та ожиріння
ІВ Чала, ИВ Чала, ВС Русак, ОА Згозінська, ОА Згозинская, ЛО Чупрун, ...
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій …, 2018
2018
Проблема поширення ехінококозу свійських тварин у передмістях Житомира
ДВ Фещенко, ОА Дубова, ОА Дубовая, ТО Романишина, ...
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2018
2018
Пероксидне окиснення ліпідів та деякі біохімічні показники крові котів за хвороб печінки
ІВ Чала, ИВ Чала, ВС Русак, ЛО Чупрун, ЛА Чупрун, ПВ Ковальов, ...
Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України, 2018
2018
Деякі показники перекисного окиснення ліпідів та глутатіонової системи у кішок за хронічної патології нирок
ІВ Чала, ИВ Чала, ВС Русак
Харківська державна зооветеринарна академія, 2018
2018
Вплив температурного фактору на життєвий цикл геогельмінтів
ДВ Фещенко, ОА Згозінська, ОА Згозинская, ІВ Чала, ИВ Чала, ...
Агроосвіта, 2018
2018
Белки острой фазы воспаления и некоторые биохимические и гематологические показатели при ожирении у кошек
ИВ Чала, ІВ Чала, ЛА Солодкая, ЛО Солодка
Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная …, 2018
2018
Клінічні та лабораторні методи діагностики кишкових нематодозів коней
ІВ Чала, ОА Згозінська
Житомирський національний агроекологічний університет, 2014
2014
Редокс-потенціал і вміст глутатіону в крові корів при хворобах печінки
ВС Русак, ІВ Чала
Ветеринарна медицина, 2013
2013
Изменения жирнокислотного состава липидов крови при фасциолезе крупного рогатого скота
ЮЮ Довгий, ЮЮ Довгій, ИВ Чала, ІВ Чала, ГП Олейник, ГП Олійник, ...
Витебский государственный медицинский университет, 2008
2008
Порушення ліпідного обміну у корів при дії несприятливих екологічних факторів Чорнобильського походження
ІВ Чала, ИВ Чалая, ЛО Чупрун, ЛА Чупрун
Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет», 2007
2007
Effects of copper, cobalt and iodine on some indices of lipid peroxidation in dairy cow’s blood under the permanent low radiation dose influence
V Slavov, І Chalaya
Warsaw Agricultural University, Poland, 1996
1996
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20