Кошарний Володимир Віталійович
Кошарний Володимир Віталійович
ДЗ"ДМА МОЗ України"
Підтверджена електронна адреса в dsma.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Структурные изменения сосудисто-нервного пучка поперечно-полосатой мускулатуры конечностей при повреждении периферических нервов
АА Царёв, ВВ Кошарный
Вісник проблем біології і медицини 2 (2), 2012
142012
Використання імуногістохімічних методів дослідження в ембріології
ВВ Кошарний, ВФ Шаторна
Патологія, 66-69, 2009
62009
Особливості впливу експериментальної коарктації аорти на стан міокарда і секреторних компонентів серця щурів
МЮ Жаріков, ВВ Кошарний, ОГ Козловська
Таврический медико-биологический вестник 9 (3), 58-60, 2006
52006
Вплив тератогенних чинників на базові гістогенетичні процеси ембріонального серця
ОО Савенкова, ВВ Кошарний, ВФ Шаторна
Вісник проблем біології і медицини, 249-252, 2010
42010
Vikoristannya imunogistokhimichnikh metodiv doslidzhennya v embriologiyi
VV Kosharniy, S VF
Patologiya 6 (2), 66-9, 2009
42009
Динаміка зміни структурних параметрів клапанів аорти і легеневого стовбура у постнатальному онтогенезі
ВВ Кошарний, ЛВ Абдул-Огли, ГО Козловська, КМ Вихристенко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2015
22015
ОсОБеннОсти клиническОгО течения и диагнОстики тяЖелЫх черепнО-мОЗгОвЫх травм у БОльнЫх в БессОЗнательнОм сОстОянии
ВВ Кошарный, АИ Павлов
Вісник проблем біології і медицини 1 (1), 2014
22014
Макрои микроскопические структурные изменения в конечностях крыс и сосудах гемомикроциркуляторного русла при повреждении спинно мозговых нервов
ВВ Кошарный, ЛВ Абдул-Оглы, ИА Демьяненко, АА Царёв, ...
Вісник проблем біології і медицини 2 (2), 2013
22013
Влияние КВЧ и СВЧ-излучения на структурные особенности ворсин хориона крысы
ВВ Кошарный, ЛВ Абдул-Оглы, ИА Демьяненко, АА Козловская
Вісник проблем біології і медицини, 110-115, 2011
22011
Особливостi впливу експериментальної коарктацiї аорти на стан мiокарда i секреторних компонентiв серця щурiв
МЮ Жарiков, ВВ Кошарний, ОГ Козловська
Таврический медико-биологический вестник. 9 (3), 58, 2006
22006
Microscopic Changes in the Myocardium of the Heart Wall of Rats under the Influence of Microwave Electromagnetic Radiation under the Conditions of Modeling Hypothyroidism
LAO O. Drobakhin, V. Magro, V. Kosharnyi, V. Rutgaizer
2020 IEEE Ukrainian Microwave Week. IEEE 10th International Kharkiv …, 2020
1*2020
Мікроциркуляторні зміни та ушкодження епітелію сім’яних пухирців щурів за умов моделювання та ремоделювання порушень кровообігу
ВВ Кошарний, АК Каграманян, ЛВ Абдул-Огли, НС Бондаренко, ...
Morphologia= Морфологія 13 (1), 6-12, 2019
12019
Рівень первинних продуктів пероксидного окиснення ліпідів за умов різноманітної функціональної активності скелетних м’язів в комбінації зі змінами фотоперіоду
МШ Гільмутдінова, ВС Черно, ВВ Кошарний
Мир медицины и биологии, 2018
12018
Рівень первинних продуктів пероксидного окиснення ліпідів за умов різноманітної функціональної активності скелетних м’язів в комбінації зі змінами фотоперіоду
МШ Гільмутдінова, ВС Черно, ВВ Кошарний
Мир медицины и биологии, 2018
12018
Особенности формообразования стенки сердца и его пространственной ориентации на этапах пренатального онтогенеза.
НС Кошарный, В.В. Слободян, А.Н. Абдул-Оглы, Л.В. Козлов, С.В. Демьяненко, И ...
монография, 149, 2017
12017
Особенности формообразования стенки сердца и его пространственной ориентации на этапах пренатального онтогенеза
ВВ Кошарный, АН Слободян, ЛВ Абдул-Оглы, СВ Козлов, ...
Днепр:«Середняк ТК», 2017, 2017
12017
Клинические проявления различных типов перикардита.(Обзор литературы)
ВВ Кошарный, КН Вихристенко, ЛВ Абдул-Оглы
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 113-117, 2015
12015
Топографические особенности повреждений структур задней черепной ямки
ВВ Кошарный, ЕГ Педаченко, АИ Павлов
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2015
12015
Особенности клинического течения при локализации гематом в задней черепной ямке
ВВ Кошарный, АИ Павлов
Вісник проблем біології і медицини 3 (2), 2014
12014
Структурные изменения в конечностях крыс и сосудах гемомикроциркуляторного русла при повреждении спинно–мозговых нервов
ВВ Кошарный, ЛВ Абдул-Оглы, ИА Демьяненко, ВИ Великородный, ...
Таврический медико-биологический вестник, 119-123, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20