Краснокутська Н.С.; Krasnokutskaya Natalia; Krasnokutska Nataliia; Krasnokutska N. S.; Краснокутская
Краснокутська Н.С.; Krasnokutskaya Natalia; Krasnokutska Nataliia; Krasnokutska N. S.; Краснокутская
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
НС Краснокутська
К.: Центр навчальної літератури, 12, 2005
10832005
Потенціал торговельного підприємства: теорія та методологія дослідження: монографія
НС Краснокутська
Харків: Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі 247, 2010
912010
Дефініція поняття «потенціал підприємства» в контексті розвитку мікроекономічної теорії
Н Краснокутська
Вісник КНТЕУ, 54-64, 2008
722008
Потенцiал пiдприємства: формування та оцiнка: навч. посiбник
НС Краснокутська
К.: Центр навчальної лiтератури, 2005
602005
Потенцiал пiдприємства: формування та оцiнка
НС Краснокутська
Київ: Центр навчальної лiтератури, pиc, 2005
532005
Управління потенціалом торговельного підприємства: монографія
НС Краснокутська
Харків: Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі 322, 2012
422012
Потенцiал пiдприємства: формування та оцiнка: навч. посiб
НС Краснокутська
Краснокутська НС–К.: Центр навч. л-ри, 2005
412005
Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Potential Company: development and evaluation]
NS Krasnokutska
Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2005
412005
Потенціал підприємства як об'єкт управління в перебігу еволюції теорії стратегічного управління
НС Краснокутська
Видавництво СумДУ, 2009
372009
Потенцiал пiдприємства: формування та оцiнка: Навчальний посiбник
НС Краснокутська
Киiв: Центр навчальноi лiтератури, 2005
252005
Методологічні основи оцінювання реалізації потенціалу підприємства
НС Краснокутська
Дніпропетровський університет економіки та права, 2010
232010
Потенциал предприятия: формирование и оценка: учеб. пособие
НС Краснокутская
К.: Харьк. гос. ун-тет питания и торговли, 2005
232005
Потенцiал торговельного пiдприємства: теорiя та методологiя дослiдження: монографiя
НС Краснокутська
222010
Потенциал предприятия: формирование и оценка: Учебное пособие
НС Краснокутская
Киев: Центр учебной литературы.–2005.–352 с, 2005
222005
Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Enterprise potential: formation and evaluation]
NS Krasnokutska
Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2005
212005
Управління оборотними активами в підприємствах роздрібної торгівлі: монографія
НО Власова
Харків: ХДУХТ, 50-55, 2014
202014
Економіка ресторанного господарства
НО Власова, НС Краснокутська, ОА Круглова, ІВ Мілаш
Харків: Світ книг, 2013
20*2013
Економіка ресторанного господарства
МІВ Власова Н.О., Краснокутська Н.С., Круглова О.А.
Харків: Світ книг, 2013
20*2013
Методичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торгівлі
НС Краснокутська
Автореф. дис. к. е. н./Харківська держ. академія технології та організації …, 2001
182001
Підприємницький потенціал України в порівнянні з країнами ЄС
НС Краснокутська
Київський національний торговельно-економічний університет, 2010
172010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20