Підписатись
Краснокутська Н.С.; Krasnokutskaya Natalia; Krasnokutska Nataliia; Krasnokutska N. S.; Краснокутская
Краснокутська Н.С.; Krasnokutskaya Natalia; Krasnokutska Nataliia; Krasnokutska N. S.; Краснокутская
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
НС Краснокутська
К.: Центр навчальної літератури, 12, 2005
12362005
Потенцiал пiдприємства: формування та оцiнка: навч. посiбник
НС Краснокутська
К.: Центр навчальної лiтератури, 2005
1122005
Потенціал торговельного підприємства: теорія та методологія дослідження: монографія
НС Краснокутська
Харків: Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі 247, 2010
1062010
Дефініція поняття «потенціал підприємства» в контексті розвитку мікроекономічної теорії
Н Краснокутська
Вісник КНТЕУ, 54-64, 2008
752008
Управління потенціалом торговельного підприємства: монографія
НС Краснокутська
Харків: Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі 322, 2012
552012
Потенціал підприємства як об'єкт управління в перебігу еволюції теорії стратегічного управління
НС Краснокутська
Видавництво СумДУ, 2009
432009
Потенцiал пiдприємства: формування та оцiнка: навч. посiб
НС Краснокутська
Краснокутська НС–К.: Центр навч. л-ри, 2005
422005
Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Enterprise Potential: Formation and Evaluation]
NS Krasnokutska
Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2005
362005
Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Potential Company: development and evaluation]
NS Krasnokutska
Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2005
322005
Управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі. Монографія
НО Власова, ВА Гросул, МВ Чорна, ІВ Мілаш, НС Краснокутская
Харків: ХДУХТ, 2014
302014
Економіка ресторанного господарства
НО Власова, НС Краснокутська, ОА Круглова, ІВ Мілаш
Київ: Світ книг, 2017
282017
Потенцiал пiдприємства: формування та оцiнка: Навчальний посiбник
НС Краснокутська
Киiв: Центр навчальноi лiтератури, 2005
272005
Потенциал предприятия: формирование и оценка: Учебное пособие
НС Краснокутская
Киев: Центр учебной литературы.–2005.–352 с, 2005
262005
Методологічні основи оцінювання реалізації потенціалу підприємства
НС Краснокутська
Дніпропетровський університет економіки та права, 2010
252010
Потенцiал торговельного пiдприємства: теорiя та методологiя дослiдження: монографiя
НС Краснокутська
232010
Потенциал предприятия: формирование и оценка: учеб. пособие
НС Краснокутская
К.: Харьк. гос. ун-тет питания и торговли, 2005
232005
Підприємницький потенціал України в порівнянні з країнами ЄС
НС Краснокутська
Київський національний торговельно-економічний університет, 2010
222010
Методичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торгівлі
НС Краснокутська
Автореф. дис. к. е. н./Харківська держ. академія технології та організації …, 2001
182001
Пріоритети формування та розвитку потенціалу торговельного підприємства на різних стадіях його життєвого циклу
НС Краснокутська
Вид-во СумДУ, 2010
162010
Влияние ресурсного потенциала на формирование ценности предприятиями торговли
НС Краснокутская, ЕА Круглова, ВЮ Андросов
Бизнес информ, 202-207, 2013
152013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20