Єльчанінова (Ельчанинова, Elchaninova) Тетяна Миколаївна
Єльчанінова (Ельчанинова, Elchaninova) Тетяна Миколаївна
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Наукові підходи до дослідження психологічних особливостей адаптації іноземних студентів до навчання у ВНЗ України
НС Моргунова, ТМ Єльчанінова
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2014
72014
До проблеми девіації поведінки підлітків соціально благополучної групи
ТМ Єльчанінова, ЯГ Папка
Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць, 165 - 170, 2015
22015
Мотивація досягнення успіху студентів з активною життєвою позицією: сиблінговий аспект
ТМ Єльчанінова, Є Ткачова
Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації., 255 - 259, 2013
22013
Становлення уваги дитини: підхід з позицій вчення про установку
ТМ Єльчанінова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
22011
Вивчення особливостей адаптації першокласників асоціативним методом
ТМ Єльчанінова
Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія., 38 - 53, 2010
2*2010
Виявлення недоліків розвитку уваги молодших школярів та їх корекція
ТМ Родюкова
Науковий вісник ХДПУ. Психологічні науки., 119 - 124, 1999
21999
СТАНОВЛЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ Й СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ЯК ЧИННИКІВ, ЯКІ ЗУМОВЛЮЮТЬ ЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ ПІДЛІТКІВ
ОС Аркатова, ТМ Єльчанінова, МВ Постельник
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2019
12019
Психологічна підготовка педагогічних працівників до виявлення та профілактики проявів булінгу серед учнівської молоді
ТМ Єльчанінова, ЄВ Підчасов
Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Психологія 1 (57), 103-119, 2018
1*2018
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
ОВ Гармаш, ТМ Єльчанінова
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Психология", 62-70, 2017
12017
Забезпечення розвитку особистісних здібностей обдарованих і талановитих дітей в умовах сучасної школи
ТМ Єльчанінова, ВВ Сушко
Педагогіка вищої та середньої школи [зб. наук. праць], 265 - 271, 2016
1*2016
Особливості взаємозв’язку емоційного інтелекту з лідерською обдарованістю студентської молоді
ТМ Єльчанінова
Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології …, 2012
1*2012
Роль та ефективність психологічного супроводу розвитку уваги першокласників
ТМ Єльчанінова
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Збірник …, 2012
12012
ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ АКЦЕНТУЙОВАНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ
Т Єльчанінова, Т Жванія
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Психология", 123-144, 2020
2020
FEATURES OF EMOTIONAL STATE OF STUDENTS WITH DIFFERENT ACADEMIC MOTIVATION
Т Єльчанінова, Т Жванія, Д Гряник
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Психология", 94-111, 2019
2019
ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИЙ КОНФЛІКТ ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ
ТМ Єльчанінова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2018
2018
Поєднання традиційних методів казкотерапії з інноваційними технологіями Lego-конструювання у корекції поведінки дітей дошкільного віку
ТМ Єльчанінова
Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали IV …, 2018
2018
Тенденції розвитку самоактуалізації підлітків малого міста
ТМ Єльчанінова
Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали IV …, 2018
2018
Особливості емоційного стану педагогів у кризовий період професійної діяльності
ТМ Єльчанінова
Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали IV …, 2018
2018
Визначення рівнів уважності
ТМ Єльчанінова
Матеріали науково-практичної конференції «Харківський осінній марафон …, 2017
2017
Системологія десоціалізації та ресоціалізації особистості у суспільстві, що трансформується
ТМ Єльчанінова, ДБ Єльчанінов
Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах, 78-79, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20