Петренко, Анна Віталіївна; Petrenko, Anna.
Петренко, Анна Віталіївна; Petrenko, Anna.
Kharkiv University of Technology “STEP”
Verified email at itstep.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Current approaches to biotechnology in animal husbandry
R Levkina, A Levkin, A Petrenko, N Kolomiec
International Journal of Advanced Science and Technology 29 (8), 2463-2469, 2020
102020
Economic Security as a Result of Modern Biotechnology Implementation
A Levkin, A Petrenko, R Levkina, I Chaliy
2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of…, 2019
52019
Management of innovative marketing techniques as an effective business tool
R Levkina, A Petrenko
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 5 (1…, 2019
42019
Мaркування готової продукції як складова частина інформаційного забезпечення маркетингової діяльності підприємств овочепродуктового підкомплексу
АВ Петренко
Agricultural andResource Economics : International Scientific E-Journal. 2…, 2016
2*2016
LABELING THE FINISHED PRODUCTS AS A PART OF INFORMATION SUPPORT OF MARKETING ACTIVITIES AT VEGETABLE-FOOD ENTERPRISES
A Petrenko
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 2 (1…, 2016
12016
УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОВОЧЕПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
АВ Петренко
Збірник наукових праць ХНАУ ім В.В. Докучаева. Серія "Економічні науки", 241-248, 2013
12013
Формирование психологического портрета личности во время профессионального отбора кандидата
АВ Петренко
Науковий огляд, 49-56, 2021
2021
Infocommunication Tasks of University Information System
S Kavun, O Zavgorodnia, A Petrenko
Data-Centric Business and Applications, 183-203, 2020
2020
The Boolean Functions for Stream Ciphers
O Potii, N Poluyanenko, A Petrenko, O Pidkhomnyi, S Florov, ...
2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON) 2019…, 2019
2019
Інноваційна стабільність як складова сталого розвитку України
СВ Кавун, АВ Петренко
Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики: збірник тез…, 2019
2019
Загрози інноваційній стабільності в складі економічної безпеки підприємства
АВ Петренко
INFOS-2019. Збірник тез доповідей учасників Міжнародного форуму з…, 2019
2019
Управління маркетинговими стратегіями в умовах безперервної адаптації до ринкових умов
АВ Петренко
Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки…, 2019
2019
МОТИВАЦІЯ, ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ
АВ ПЕТРЕНКО
ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ, 106, 2019
2019
Передумови для вдосконалення способів забезпечення стійкості підготовчих виробок
СГ Негрій, АВ Петренко, ОС Негрій
Покровськ: ДонНТУ, 2019
2019
ВИГОДИ БРЕНДУ ДЛЯ ВИРОБНИКА ТА СПОЖИВАЧА
АВ ПЕТРЕНКО
ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ, 111, 2019
2019
Сутність та роль підприємницької діяльності в економічній системі
НВ Міняйленко, АВ Петренко
Харків, 2019
2019
Психологічна безпека субʼєкта професійної діяльності в умовах цифрової економіки
АВ Петренко, ЛМ Петренко, ЛН Петренко
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2019
2019
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
КВ Міняйленко, АВ Петренко
Організаційний комітет конференції, 292, 2019
2019
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
НВ Міняйленко, АВ Петренко
Організаційний комітет конференції, 294, 2019
2019
Місце та роль посередництва у комерційній діяльності
КВ Міняйленко, АВ Петренко
Харків, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20