Дмитро Мангушев Mangushev Dmitriy
Дмитро Мангушев Mangushev Dmitriy
ХНУ імені В.Н. Каразіна, економічний факультет, кафедра маркетингу та менеджменту
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Услуги как индикатор роста макроэкономических показателей стран
ДВ Мангушев
Бізнес Інформ, 45-52, 2014
112014
Прямі іноземні інвестиції: український та світовий контекст
ДВ Мангушев, ВК Пилипчук, НО Смірнова
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 37-41, 2016
72016
Вплив міжнародного туризму на економічний розвиток та імідж окремої країни
ВА Євтушенко, МС Рахман, ДВ Мангушев
Проблемы экономики, 2017
62017
Сучасний стан виставково-ярмаркових заходів
ДВ Мангушев
Ефективна економіка, 2014
32014
Туристичні послуги: особливості маркетингу та сучасний стан ринку
Д Мангушев, В Пилипчук, Н Смірнова
Бізнес Інформ, 177-182, 2016
22016
РОЗВИТОК ПРОДОВОЛЬЧОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ: ФОРМАТИ ТА СЕРВІСИ DEVELOPMENT OF FOOD RETAIL IN UKRAINE: FORMATS AND SERVICES
ДВ Мангушев, АО Осадча
Електронне наукове фахове видання, 165, 2017
12017
Аналіз сучасного стану міжнародної торгівлі послугами України
Д Мангушев, Н Тимків
Науковий вісник Херсонського державного університету, 30-34, 2016
12016
Структурний аналіз фінансового потенціалу страхових послуг України
ДВ Мангушев
Ефективна економіка, 2014
12014
Аналіз структурних зрушень на вітчизняному та зовнішньому ринках м’яса та м’ясопродуктів в Україні
МС Рахман, ДВ Мангушев
1
ВИКОРИСТАННЯ АКРЕДИТИВНОЇ ФОРМИ РОЗРАХУНКУ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ДВ Мангушев, ІВ Тітов
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 4 (67), 6-14, 2020
2020
Использование аккредитивной формы расчета во внешнеэкономической деятельности предприятия
ДВ Мангушев, ИВ Титов
Науковий огляд, 6-14, 2020
2020
Аналіз сучасного стану страхового ринку України
МС Рахман, ДВ Мангушев, ІР Юхименко
2020
ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
ДВ Мангушев, ДО Гороховатська
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 9 (62), 68-77, 2019
2019
Дослідження сучасного стану інфраструктури ринку туристичних послуг України
O Sivakova, D Mangushev
Соціальна економіка, 100-107, 2019
2019
Аналіз конкурентних переваг ПАТ КБ" ПриватБанк" серед банківських установ з державним капіталом
МС Рахман, ДВ Мангушев
Бизнес Информ, 2018
2018
Контролінг як інструмент покращення фінансового стану страхових компаній
ДВ Мангушев
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2018
2018
Research of Banking Services in the Sphere of Foreign Economic Activity
MS Rahman, DV Mangushev
Бізнес Інформ, 211-217, 2017
2017
ВПЛИВ МІЖНАРОДНОΓО ТУРИЗМУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ІМІДЖ ОКРЕМОЇ КРАЇНИ
VA Yevtushenko, MS Rahman, DV Mangushev
Problemy Ekonomiky, 26-34, 2017
2017
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF FOREING TRADE IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY OF UKRAINE
ДВ Мангушев, ОД Колосовська, ВС Оніщенко
Електронне наукове фахове видання, 15, 2017
2017
Tourism services: marketing specifics and current status of the market.
DV Mangushev, VK Pylypchuk, NO Smirnova
Business Inform, 177-182, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20