Berenda, Sergiy, SV Berenda, S Berenda, Беренда Сергій, Беренда Сергей, Беренда С.В., Беренда
Berenda, Sergiy, SV Berenda, S Berenda, Беренда Сергій, Беренда Сергей, Беренда С.В., Беренда
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
НазваниеПроцитированоГод
Міжнародні економічні відносини: підручник
БСВ Голіков, АП
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 2015
13*2015
Еволюція економічної інтеграції в країнах Європи: монографія
СВ Беренда
Харків: ХНУ ім. ВН Каразіна, 2012
122012
Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції: навчальний посібник
ІЮ Матюшенко, СВ Беренда, ВВ Рєзніков
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 2015
82015
та ін. Світова економіка: підручник/за ред. АП Голікова, ОА Довгаль
БСВ Голіков, АП
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 2015
52015
Конкуренция интеграционных треков: биполярная концепция для Украины
Б Сергей
Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014
42014
Вплив асиметрії умов членства України в СОТ на її зовнішню торгівлю з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС
МО Кизим, ІЮ Матюшенко, СВ Беренда, ІВ Ярошенко
Бізнес Інформ, 8-19, 2014
42014
Еволюція економічної інтеграції в країнах Європи : монографія
БС В., S Berenda
Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. http://dspace.univer.kharkov.ua/handle …, 2012
4*2012
Основні домінанти та тенденції українсько-казахських зовнішньоторговельних відносин
ЛІГ С.В.Беренда
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Економічна …, 2007
42007
Беренда С. В., Шолом А. С. Етимологія поняття «institution» та еволюція його змістовної сутності в економічних дослідженнях на прикладі СОТ
ШАС Беренда С.В.
Проблеми економіки, c. 319 - 325, 2015
3*2015
Економічна інтеграція України в умовах реалізації біполярної концепції
СВ Беренда
Бізнес Інформ, 26-32, 2014
32014
From overhang to policy space enhancement within WTO negotiations
SV Berenda, AV Panova
Problems of Economy, 2014
32014
Господарська інтеграції України з країнами ЄС в контексті утворення глобальних та регіональних ланцюгів доданої вартості
СВ Беренда, ІІ Зелцер
Социальная экономика, 16-24, 2016
22016
Economic integration of Ukraine and EU countries in the context of creation global and regional value chains
ZII Berenda S.V.
Sozial Economics, 16-24, 2016
12016
світовЕ господарство і міжнародні Економічні відносини
ОСУЗ МВФ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ, 10, 2015
12015
The European System of Trading Cumulation and Global Value Chains
B S.V.
Business Inform, 29-35, 2015
1*2015
Спрощення візового режиму як фактор європейської інтеграції України
СВ Беренда, ОІ Котвицька
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2010
12010
Використання "гравітаційної" моделі для пояснення еволюції інтеграційних процесів в Європі
СВ Беренда, ОП Мельникова
Економіка розвитку, 8-11, 2009
12009
ПОНЯТТЯ “ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ІМПЕРАТИВ” У ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
СВ Беренда, ОІ Никифорук, ЮЄ Пащенко, ВВ Рєзніков, ОІ Заяць, ...
Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів …, 2019
2019
МОДЕЛЬ “ВИТРАТИ-ВИПУСК” У ДОСЛІДЖЕННІ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ
СВ Беренда, КВ Травкіна
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2018
2018
TRADE SHIFTS WITHIN GLOBAL VALUE CHAINS EU-USA-ASIA
MR Sergiy Berenda
International Journal of Economics, Commerce and Management, 1-22, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20