Наталія Перцева
Наталія Перцева
Днепропетровская медицинская академия
Verified email at dsma.dp.ua - Homepage
TitleCited byYear
Эффективность секвестрантов жирных кислот в гиполипидемической терапии больных сахарным диабетом
ЕН Марциник, НО Перцева, ЕЮ Маляр, НВ Мищенко
Міжнародний ендокринологічний журнал, 47-52, 2010
72010
Метаболический синдром у больных артериальной гипертензией
НО Перцева
Матеріали XIV з’їзду терапевтів України, 217-218, 1998
61998
Кількісна ультраструктурна характеристика тромбоцитів у хворих на цукровий діабет 2-го типу у фазі компенсації з артеріальною гіпертонією за умов корекції артеріального тиску …
НО Перцева
Морфологія, 37-44, 2011
52011
Взаємозв’язок гіперглікемії з ендотеліальною функцією, функцією нирок, ліпідемічним профілем і морфологічними змінами формених елементів крові у хворих із недостатньою …
НО Перцева
Запорожский медицинский журнал, 11-17, 2014
42014
Вплив тривалої антигіпертензивної терапії на структуру зв’язків між показниками ендотеліальної дисфункції і тромбоцитарного гемостазу у хворих із компенсованим цукровим …
НО Перцева
Ендокринологія, 414-119, 2015
32015
Состояние эндотелиальной функции у больных сахарным диабетом 2 типа с артериальной гипертонией в условиях хорошей компенсации гипергликемии
НО Перцева
Российский медико-биологический вестник имени академика ИП Павлова, 2014
32014
Особенности суточного профиля артериального давления у больных с метаболическим синдромом
ЕВ Корнеева, АВ Руденко, НЕ Трекина
Медицинская наука и образование Урала 14 (3), 27-30, 2013
3*2013
Стратегия комплексного патогенетического лечения диабетической нейропатии
НО Перцева, АВ Данилова, ЛН Пастарус
Международный эндокринологический журнал, 2012
32012
Новые возможности метаболической терапии у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа
ТА Перцева, НО Перцева, НА Мищенко, ЕВ Братусь
Медичні перспективи 16 (2), 2011
32011
Кореляції між клініко-лабораторними і морфологічними параметрами ендотеліальної дисфункції та судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу з …
НО Перцева
ЗДМУ, 2014
22014
Діагностика змін серцево-судинної діяльності під впливом гіпоглікемії в пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу
NO Pertseva, KI Moshenets
Endokrynologia 22 (1), 18-24, 2017
12017
Проявления инсулинорезистентности у пациентов, длительно страдающих сахарным диабетом 1-го типа, пути ее коррекции
НО Перцева, ЕН Марциник, ТВ Чурсинова
Международный эндокринологический журнал 13 (1), 2017
12017
Зв’язок морфологічних змін формених елементів крові з ендотеліальною функцією, функцією нирок і ліпідемічним профілем у хворих на цукровий діабет 2 типу з субоптимальним …
НО Перцева
Morphologia, 62-71, 2016
12016
Оцінка взаємозв’язку ендотеліальної функції та судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих із доброю компенсацією цукрового діабету 2 типу та артеріальною гіпертонією
NO Pertseva
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики, 2015
12015
Оцінка взаємозв’язку ендотеліальної функції та судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих із доброю компенсацією цукрового діабету 2 типу та артеріальною гіпертонією
NO Pertseva
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики, 2015
12015
Динаміка морфологічних змін гранул тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію з високим кардіоваскулярним ризиком при застосуванні лозартану калію
IV Tverdokhleb, NO Pertseva, TS Turliun
Morphologia 8 (2), 61-66, 2014
12014
Современный взгляд на патогенетическую терапию диабетической полинейропатии
НО Перцева, ИН Михайлинчик
Международный эндокринологический журнал, 2014
12014
Ультраструктурні особливості тромбоцитів у хворих на цукровий діабет 2-го типу у фазі декомпенсації з артеріальною гіпертонією за умов корекції артеріального тиску лозартаном
НО Перцева
Морфологія, 43-49, 2012
12012
Комплексное лечение диабетической полинейропатии
НО Перцева, АВ Данилова
Международный эндокринологический журнал, 2012
12012
ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
НО Перцева, ДИ Чуб
Международный эндокринологический журнал 14 (2), 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20