Наталія Перцева
Наталія Перцева
Днепропетровская медицинская академия
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsma.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Эффективность секвестрантов жирных кислот в гиполипидемической терапии больных сахарным диабетом
ЕН Марциник, НО Перцева, ЕЮ Маляр, НВ Мищенко
Міжнародний ендокринологічний журнал, 47-52, 2010
92010
Особенности суточного профиля артериального давления у больных сахарным диабетом в зависимости от эндотелиальной функции
НО Перцева, ДИ Чуб
Международный эндокринологический журнал 14 (2), 2018
72018
Состояние эндотелиальной функции у больных сахарным диабетом 2 типа с артериальной гипертонией в условиях хорошей компенсации гипергликемии
НО Перцева
Российский медико-биологический вестник имени академика ИП Павлова, 2014
72014
Метаболический синдром у больных артериальной гипертензией
НО Перцева
Матеріали XIV з'їзду терапевтів України.—Київ, 217-218, 1998
61998
Взаємозв’язок гіперглікемії з ендотеліальною функцією, функцією нирок, ліпідемічним профілем і морфологічними змінами формених елементів крові у хворих із недостатньою …
НО Перцева
Запорожский медицинский журнал, 11-17, 2014
52014
Особенности суточного профиля артериального давления у больных с метаболическим синдромом
ЕВ Корнеева, АВ Руденко, НЕ Трекина
Медицинская наука и образование Урала 14 (3), 27-30, 2013
5*2013
Кількісна ультраструктурна характеристика тромбоцитів у хворих на цукровий діабет 2-го типу у фазі компенсації з артеріальною гіпертонією за умов корекції артеріального тиску …
NO Pertseva
Morphologia 5 (4), 37-44, 2011
52011
Новые возможности метаболической терапии у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа
ТА Перцева, НО Перцева, НА Мищенко, ЕВ Братусь
Медичні перспективи 16 (2), 2011
42011
Вплив тривалої антигіпертензивної терапії на структуру зв’язків між показниками ендотеліальної дисфункції і тромбоцитарного гемостазу у хворих із компенсованим цукровим …
НО Перцева
Ендокринологія, 414-119, 2015
32015
Динаміка морфологічних змін гранул тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію з високим кардіоваскулярним ризиком при застосуванні лозартану калію
IV Tverdokhleb, NO Pertseva, TS Turliun
Morphologia 8 (2), 61-66, 2014
32014
Стратегия комплексного патогенетического лечения диабетической нейропатии
НО Перцева, АВ Данилова, ЛН Пастарус
Международный эндокринологический журнал, 2012
32012
Кількісна морфологічна характеристика тромбоцитарного гемостазу у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типу в залежності від швидкості клубочкової фільтрації.
TO Pertseva, IV Tverdokhlib, DI Chub
Morphologia 12 (4), 64-72, 2018
22018
Діагностика змін серцево-судинної діяльності під впливом гіпоглікемії в пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу
NO Pertseva, KI Moshenets
Ендокринологія 22 (1), 18-24, 2017
22017
Динаміка ендотеліальної дисфункції, нефропатичних і дисліпідемічних розладів у хворих з недостатньою компенсацією цукрового діабету 2 типу протягом 1 року застосування …
НО Перцева
Медичні перспективи 19 (4), 2014
22014
Кореляції між клініко-лабораторними і морфологічними параметрами ендотеліальної дисфункції та судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу з …
НО Перцева
ЗДМУ, 2014
22014
Можливості прогнозування розвитку ускладнень цукрового діабету 1 типу за показниками глікемічного контролю
НО Перцева, КІ Мошенець
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної …, 2018
12018
Особливості впливу субклінічного гіпотиреозу на серцево-судинну систему
НО Перцева, КН Еінер
Медичні перспективи 22 (4), 2017
12017
Проявления инсулинорезистентности у пациентов, длительно страдающих сахарным диабетом 1-го типа, пути ее коррекции
НО Перцева, ЕН Марциник, ТВ Чурсинова
Международный эндокринологический журнал 13 (1), 2017
12017
Зв’язок морфологічних змін формених елементів крові з ендотеліальною функцією, функцією нирок і ліпідемічним профілем у хворих на цукровий діабет 2 типу з субоптимальним …
NO Pertseva
Morphologia 10 (1), 62-71, 2016
12016
Зміни взаємозв’язків між ступенем ушкодження ендотеліальної функції і тромбоцитарного гемостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу
НО Перцева
Мир медицины и биологии 11 (1), 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20